Home

Autoritair synoniem

Synoniemen van autoritair. dictatoriaal; eigenmachtig; Puzzelomschrijvingen van autoritair: Bazig; Dictatoriaal; Eigenmachtig; Gezaghebbend; Heerszuchtig; Machtig; Niet democratisch; Ondemocratisch; Regentesk; Cryptische omschrijvingen van autoritair: Arrogante houding na het tochtje in zijn wagen; Houding bij een tochtje die dominant overkom Synoniem van autoritair. bazig; eigenmachtig; gezaghebbend; Synoniem van 'n ander trefwoord. bazig; gezaghebbend; sterk; stijf; stren v. (-en), erkend gezag ; overheid. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: autoriteit (zn): bestuur, bewind, gezag, gezagsdrager, gouvernement, overheid, regime. autoriteit (zn): gezag, invloed, macht, overwicht, zeggenschap, bevoegdheid. autoriteit (zn): deskundige, expert. als synoniem van een ander trefwoord Autoritair 1) Bazig 2) Dictatoriaal 3) Eigenmachtig 4) Gezaghebbend 5) Heerszuchtig 6) Machtig 7) Niet democratisch 8) Ondemocratisch 9) Regentesk Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/Autoritair/ autoritair, barbaars, despotisch, eigenmachtig, tiranniek. als synoniem van een ander trefwoord: autoritair (bn) : bazig, despotisch, dictatoriaal, eigenmachtig, heerszuchtig, niet-democratisch, ondemocratisch, streng, tiranniek. eigenmachtig (bn) : autoritair, dictatoriaal, eigendunkelijk, willekeurig. totalitair (bn)

Synoniem voor word autoritair. Synoniemen voor autoritair en ander woord voor autoritair autoritair bestaat uit 10 letters. autoritair bevat 6 klinkers. autoritair bevat 4 medeklinkers. autoritair Definitie of betekenis van autoritair: gebruikmakend van macht en gezag Synoniemen van autoriteit. deskundige. gezag. gezagsorgaan. heerschappij. instantie. macht als synoniem van een ander trefwoord: alleenheerschappij (zn): absolutisme, autocratie, despotisme, dictatuur, monocratie, pantocrati als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden. Wel zijn er 2 woorden gevonden die weinig letters verschillen van prioritair: autoritair, prioriteit. Je zoekopdracht is bewaard, zodat kan worden onderzocht of prioritair bij een volgende aanvulling met passende synoniemen kan worden opgenomen

8 puzzelwoorden gevonden voor `AUTORITAIR`. 5 letters. BAZIG. 6 letters. STRENG. 9 letters. REGENTESK. 10 letters. TOTALITAIR Autoriteit 1) Bevoegdheid 2) Deskundige 3) Erkend gezag 4) Gezag 5) Gezagdrager 6) Gezaghebber 7) Gezagsorgaan 8) Heerschappij 9) Instantie 10) Invloed 11) Macht 12) Machthebber 13) Machtig persoon 14) Man met gezag 15) Ontzag 16) Overheidslichaam 17) Overheidspersoon 18) Persoonlijk overwicht 19) Wettelijke mach Autoritair leiderschap. Autoritair leiderschap betekent dat de leider eenzijdig zijn wil oplegt aan anderen. Hij/zij is heerszuchtig, niet gericht op het gesprek of overleg, niet gericht op consensus of democratisch genomen besluiten. In dit artikel gaan we in op kenmerken van autoritair leiderschap. Betekenis en definiti Autoritair. Bezig, Despotisch, Dictatoriaal, Eigenmachtig, Heerszuchtig, Nietdemocratisch, Tirannie

Nederlandse synoniemen van autoritair, ander woord voor

Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Synoniem van bazig. autoritair; overheersend; Synoniem van 'n ander trefwoord. autoritair; baasachtig; bedillerig; stijf; stren Gezaghebbend (Authoritative) heeft een heel andere betekenis voor het woordenboek dan autoritair. Gezaghebbend betekent accuraat, waar, deugdelijk, valide en dus het vertrouwen waard zijn. Sommige anarchisten zien echter een keerzijde aan het geven van enige autoriteit, zelfs aan een gezaghebbende deskundige Bazig 1) Autoritair 2) Baasachtig 3) Bedillerig 4) De baas spelen 5) De baas spelende 6) De baas willen spelen 7) Dominant 8) Drillerig 9) Eigenzinnig 10) Geneigd te bevelen 11) Graag de baas spelend 12) Haaiig 13) Hanig 14) Heerszuchtig 15) In alles de leiding willen hebben 16) Overheersend 17) Pinni

autoritair. gebaseerd op, of gebruikmakend van macht als eerste beginsel. De autoritaire leraar gaf op iedere vraag van de leerlingen als antwoord: Omdat ik het zeg!. De autoritaire heerser moest steeds meer geweld gebruiken om zijn onderdanen tot gehoorzaamheid te dwingen Eigenmachtig 1) Aanmatigend 2) Arbitrair 3) Autocratisch 4) Autokratisch 5) Autoritair 6) Berustend op eigen gezag 7) Dictatoriaal 8) Eigendunkelijk 9) Eigengerechtig 10) Eigenwijs 11) Machtig 12) Onafhankelijk 13) Op eigen gezag 14) Regentesk 15) Uit eigen beweging 16) Willekeurig 17) Zelfstandig 18) Zonder rekening te houden met een ande autoritaire. heerszuchtig ; overheersend ; bazig ; verwaand ; zelfingenomen ; belerend ; pedant ; ingebeeld ; zelfgenoegzaam ; schoolmeesterachtig ; frikkerig ; autoritair ; bevelend ; arrogant. Bronnen: interglot; Wikipedia. Voorbeeldzinnen met `autoritaire` 2. autoritair (a) 4 synoniemen. autoritair [a] : barbaars despotisch tiranniek Synoniem: boekingspost Gestandaardiseerde vorm om te vermelden welke grootboekrekeningen debet en welke credit geboekt moeten worden Autoriteit is bij Verhaeghe synoniem met gezag, zoals dat door Max Weber onderscheiden wordt van macht

Synoniem van autoritair; ander woord voor autoritair - Ensi

Synoniemen van autoriteit; ander woord voor autoriteit

autoritair - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: au-to-ri-tair 1. wie zijn wil aan anderen oplegt ♢ mijn baas is behoorlijk autoritair 1. een autoritaire opvoeding [waarbij de kinderen niets te zeggen hebben Dutch Elk autoritair regime dat bezuinigt op lonen en voorzieningen en dat de bevoorrechting van een kleine groep in stand houdt, Dutch Wij staan wantrouwig tegenover deze term die overeenkomstig de woordenschat van het perfecte commissarisje synoniem is met autoritaire harmonisatiebevelen. volume_up more_vert Vier opvoedingsstijlen Ouders hebben allemaal hun eigen aanpak als het om opvoeden gaat. Ze hebben allemaal hun eigen manieren en gewoonten. Grofweg kun je de verschillende manieren van opvoeden verdelen in 4 categorieën.. Opvoedingsstijl 1: Autoritair AUTORISEREN synoniemen Ander woord voor AUTORISEREN Zelfde betekenis als AUTORISEREN Tegenovergestelde van AUTORISEREN Algemenere en specifiekere woorden voor AUTORISEREN Vind synoniemen met Van Dale Synoniemenwoordenboek 4. autoritair leiderschap 5. participerend leiderschap 6. functioneel leidinggeven 7. operationeel leidinggeven 8. vrouwelijk leiderschap 9. spiritueel leiderschap 10. praktisch leidinggeven 11. natuurlijk leiderschap 12. flexibel leiderschap 13. resultaatgericht leiderschap 14. directief leiderschap 15. mensgericht leiderschap 16. samenbindend.

Autoritair - 9 definities - Encycl

  1. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als gezaghebbend; autoritair, bevelvoerend, bevoegd..
  2. stijf - niet buigzaam of lenig. Je zegt het zowel van personen als van zaken. Het woord is synoniem met onbuigzaam.Leer of textiel heet stug.Personen of hun ledematen zijn stokkerig. Wanneer kou, ouderdom of reuma en dergelijke daarvan de oorzaak is, gebruiken we stram
  3. Directief is een kwaliteit. Je stuurt, geeft richting en je geeft aanwijzingen. Het draagt bij aan duidelijkheid. Té directief is de valkuil. Leerdoel

DICTATORIAAL synoniemen Ander woord voor DICTATORIAAL Zelfde betekenis als DICTATORIAAL Tegenovergestelde van DICTATORIAAL Algemenere en specifiekere woorden voor DICTATORIAAL Vind synoniemen met Van Dale Synoniemenwoordenboek Autoritair of intimiderend leiderschap met de bedoeling om de prestaties en productiviteit te verhogen hoeft niet de intentie te hebben om een persoon te kleineren, maar roept wel een negatieve reactie op. In alle vormen van destructief leiderschap gaat het om aanhoudend gedrag van managers Synoniemen voor autofocus en ander woord voor autofocus autofocus bestaat uit 9 letters. autofocus bevat 5 klinkers. autofocus bevat 4 medeklinkers. Er zijn helaas geen synoniemen voor autofocus gevonden. Kom later terug om te kijken of er wel synoniemen gevonden zijn. We zijn continue bezig met synoniemen toevoegen. Woorden die te maken hebben met autofocu

Synoniemen van dictatoriaal; ander woord voor dictatoriaal

SOLITAIR synoniemen Ander woord voor SOLITAIR Zelfde betekenis als SOLITAIR Tegenovergestelde van SOLITAIR Algemenere en specifiekere woorden voor SOLITAIR Vind synoniemen met Van Dale Synoniemenwoordenboek 'Soft management' was toen synoniem voor zwak. Een echte leider was autoritair, zelfverzekerd en doortastend. Hij twijfelde nooit, vroeg niet om inspraak, en persoonlijke ontwikkeling was geen aandachtspunt. Intussen zijn openheid, authenticiteit en zelfs kwetsbaarheid voor moderne managers vertrouwde begrippen De betekenis van dictatoriaal vind je op deze pagina. Er werden 3 verschillende definities van dictatoriaal gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

autoritair synoniem of ander woord voor autoritair

Bij taakgericht aansturen ligt het accent dus vooral op de uitvoering van de taak en is er sprake van eenrichtingscommunicatie: ik zeg wat ik waar en wanneer wil hebben en controleren. Een valkuil is dat je erg autoritair overkomt en door het gebrek aan persoonlijke aandacht kun je je medewerkers demotiveren De betekenis van opportuun vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van opportuun gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Nederlandse synoniemen van autoriteit, ander woord voor

Antonyms for randomly. 6 synonyms for randomly: arbitrarily, at random, every which way, haphazardly, indiscriminately, willy-nilly. What are synonyms for randomly 12 synonyms of randomly from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 24 related words, definitions, and antonyms. Find another word for randomly Leiderschap is een sociaal proces Definitie van leiderschap. Er bestaan heel veel definities van leiderschap. Een klassieke definitie van leiderschap is het beïnvloeden van anderen om hen iets te laten doen wat ze uit zich zelf niet zouden doen

Synoniemen van autocratie; ander woord voor autocratie

Je hebt een van je medewerkers gevraagd een voorstel te maken voor de aanschaf van een nieuw testapparaat. Met enige ondersteuning van jou voert deze medewerker gewoonlijk zijn opdrachten binnen de afgesproken tijd uit Bovenstaande lijst geeft een aantal voorbeelden van veelvoorkomende combinaties kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen. Het mooiste is natuurlijk om ze bij jezelf te ontdekken en er een kernkwadrant van t Is autoritair leiderschap synoniem. voor slecht leiderschap? Nee, zegt hoogleraar leiderschap en organisatieverandering Janka Stoker (pagina 48). Autoritaire eigenschappen zijn niet altijd slecht De betekenis van genera vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van genera gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Ze hebben het wederom niet geweten, de dames en heren in het pluche. Vol overtuiging noemen ze een draconische verstrenging van de vreemdelingenwet een versoepeling van die wet. En het gros van de journalisten schrijft vrolijk de taal van Francken over en heeft het over gevaarlijke allochtonen die nu sneller het land kunnen uitgezet worden

C# (CSharp) Annytab DutchStemmer - 2 examples found. These are the top rated real world C# (CSharp) examples of Annytab.DutchStemmer extracted from open source projects. You can rate examples to help us improve the quality of examples Anti-autoritair opvoeden 'Het werd een onbeschrijflijke chaos' Door: Wietske Blokker. Ze mogen met hun eigen poep spelen en elkaars piemeltje betasten. In de antiautoritaire crèches van begin jaren zeventig moeten kinderen zelf uitmaken wat goed voor hen is

autoritair en het (worden) snel stil in de klas, want het (gebeuren) niet vaak dat zij krachtig haar stem (verheff en). Hoe (gaan) het verhaal verder? (lezen) het vervolg. 4 5 Geef het synoniem. 1 verschil 2 zaterdag en zondag 3 zand waarin je wegzakt 4 Egyptische koning 5 bom om te werpen 6 toverkunst 1 2 3. Thema 2 - les 14 1 Start studying Révision du vocabulaire. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Synoniem van geleiden; ander woord voor geleiden - Ensi . De Van Dale geeft de volgende definitie van relativeren: op het betrekkelijke van iets wijzen. In het Engels wordt gezegd: to put things into perspective. Een synoniem is: de betrekkelijkheid van iets inzien. Het tegenovergestelde van relativeren is Fundamentalistisch denken. Absoluteren Een autoritair als McKeown, Daarbij schijnt urbs steeds als een synoniem voor civitas gebruikt te zijn. De term civitas heeft dus, ook wanneer deze term in een rand- of omschrift van een munt zeer opvalt, geen bijzondere betekenis formulering, bijvoorbeeld om niet autoritair of betuttelend over te komen, of om op de vlakte te blijven? Gebruikt u een compliment als smeermiddel voor een minder aangename boodschap? Of besluit u om uw boodschap helemaal niet te communiceren, omdat het mogelijke risico niet opweegt tegen het doel dat u voor ogen had

Synoniemen van prioritair; ander woord voor prioritair

De betekenis van bazig vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van bazig gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Wes-Europa is 't meis westelekgelege deil vaan 't Europees kontinint.Aon de weskant ligk de Atlantische Oceaan mèt de Britse eilen Groet-Brittanië en Ierland.Boe de oosgrens vaan Wes-Europa percies ligk is minder duidelek. Allewel Wes-Europa dèks es geografische term weurt gebruuk, is 't nog mie es cultureel of polletiek term gebruuk. Aofhaankelek vaan de diffenitie die me gebruik veur 't. 250 jaar na zijn geboorte torst de Duitse filosoof Georg Hegel geen al te beste reputatie. Zijn oeuvre is notoir onleesbaar, de man heet reactionair en hij zou zowel Karl Marx als Adolf Hitler. Identiteitsontwikkeling. Erik Erikson (Psycholoog, Frankfurt am Main 1902-1994) Persoonlijkheidsontwikkeling in de adolescentie noemt hij identiteitsontwikkeling. Taak voor ieder mens: verwerven van identiteit. Hij heeft zich vanuit de ontwikkelingspsychologie bezig gehouden met de volgende vragen Woke is eigenlijk synoniem voor zeurpiet: dat schrijft Anke Buckinx in een column die afgelopen weekend in het krantenmagazine Billie is verschenen, nu haar lievelingsserie Friends bijna 20 jaar na de laatste uitzending meer en meer onder vuur komt te liggen wegens dialogen die volgens sommigen getuigen van homohaat, racisme en seksisme

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. ACCO Nederland uitgeverij - Catalogus (ortho)pedagogiek, onderwijs, didactiek, logopedie en social wor De werking van KVHV Leuven basseert zich op 4 pijlers: Religie, Vlaams, studentikoziteit en Vriendschap. Deze vier pijlers worden verwerkt in onze wekelijkse activiteit op maandagavond (wekelijks) en donderdagavond (om de twee weken). Zo houdt het KVHV Leuven cantussen, lezingen, interne debatten, interne vormingsavonden Download Begeleidingsstijlen ppt. Analoog aan de leerstijlen van Kolb, kunnen we vier begeleiderstijlen identificeren: helper, leraar, instructeur en. coach. Ieder type begeleider heeft haar eigen manier van aanpakken, haar typische vaardigheden en methodieken. De leerstijl van de begeleider beïnvloedt haar kijk op wat 'leren' is en haar. Een inspirerend leider: Kan anderen in beweging zetten, is gedreven en wordt gedreven door innerlijke drijfveren. Beschikt over de kernkwaliteit inspirerend en dit is een aangeboren karaktertrek. Kan anderen aanzetten, uitnodigen, prikkelen om hun comfortzone te verruimen, keuzes te maken etc. Komt aanstekelijk over en kan medewerkers zo af en.

Autoritair. Deze ouders vertellen hun kinderen precies wat ze moeten doen. Tolerant. Dit soort ouders laat hun kinderen doen wat ze willen. Nalatig. Dit soort ouders houdt geen rekening met hun kinderen en hun interesses zijn gericht op andere gebieden dan hun kinderen Coachend Leiderschap aan de dag leggen is niet makkelijk. Het begint bij het begrijpen van de term. Deze blog maakt duidelijk wat coachend leiderschap is Zwart/wit gezien zijn antoniemen - in tegenstelling tot synoniemen - woorden met een tegengestelde betekenis. Antoniemen.info biedt u een omvangrijk verzameling antoniemen Verschil tussen leiders en managers. In bedrijven spreekt men meestal niet van leiders, maar van managers.Tussen beide begrippen lijkt een verschil te bestaan: management is vooral een rationeel proces, gericht op de technische aspecten van leiding geven. Leiderschap heeft vooral betrekking op de meer persoonlijke aspecten, waarbij het er om gaat de medewerkers te beïnvloeden om gedrag en.

Objectief. 1. Zich op de feiten richtend, zonder zich te laten beïnvloeden door eigen mening/voorkeur, onbevooroordeeld. 2. Doelwit. 3. Bij fotografie; de lens of combinatie van lenzen die staat/staan opgesteld in de richting van het object. barbara - 6 april 2014 Multiculturele samenleving. Samenleving waarin communicatie en interactie tussen alle mogelijke verschillende groepen en mensen plaatsvinden op gelijkwaardige wijze, zodat iedereen zijn eigen maximale bijdrage kan leveren. Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl Participatief leidinggeven biedt een uitweg. Participatie komt van het woord 'participeren'. Dat betekent 'meedoen'. Participatief leidinggeven is een stijl van leidinggeven waarin de leidinggevende de medewerkers voortdurend uitnodigt om mee te denken, mee te praten en soms ook mee te beslissen. Onderwerpen van deze cursus zijn De tegenstellingen tussen links en rechts, conservatief en progressief en tussen autoritair en libertair maken deel uit van ons hedendaagse politieke paradigma Het draait hierbij om het eindresultaat van een (inter)actief proces. Noot bij deze theorie: voor Piaget zijn cognitie en intelligentie synoniem aan elkaar Maar soms ook autoritair. Brengt iets in beweging, op gang en in vaart. Ziet mogelijkheden en het grotere plaatje daar waar anderen slechts gevaren zien. De Explorer heeft een geldingsdrang om het merk nog meer te laten zijn dan wat het nu al voorstelt. Voorbeelden: North Face, Jeep. 9

Puzzelwoordenboek AUTORITAI

Ze zijn vaak streng, koelbloedig en autoritair. Andere typeringen die vaak van toepassing zijn; zelfverzekerd, uitdagend, dominant. Zeer aanvallend ingestelde personen kunnen bazig overkomen of hebben de neiging te commanderen. Uitlokken van gedrag: Als iemand zich aanvallend opstelt, zeker als dit gedrag krachtig word Autoritair regime: een regime dat is gebaseerd op onderwerping aan de autoriteiten, gekarakteriseerd door sterke leiders, beperkt politiek pluralisme, gecentraliseerde politieke controle, intolerantie van oppositie en het overtreden van mensenrechten De manier van leiding geven in een organisatie heeft veel impact op de stijl van communiceren. Daarnaast hebben leiders hebben een voorbeeldrol. Het model van situationeel leiderschap van Hearsey en Blanchard dwingt je te kijken naar verschillende stijlen en hiermee kun je voorspellingen doen over hoe de communicatie in een organisatie verloopt. BESCHRIJVING Algemeen: Het model gaat uit van. autoritair bn. 1 gezagzinnig. avatar m. 1 hultenis (naar hullen, gehuld) avonturier m. 1 wedervaarder, de wrek, wrekken (Oudsaksisch wrekkio, Duits Recke) avontuur o. 1 het wedervaren, de vaarnis (Middelnederlands vaernisse 'lotgeval') avontuurlijk bn. 1 wedervaarlijk. Azië o. 1 het Morgenland (vgl. Europa) azijn m

Synoniem kwantiteit Nederlandse synoniemen van kwantiteit, ander woord voor . Synoniemen van kwantiteit. aantal Een valkuil is dat je erg autoritair overkomt en door het gebrek aan persoonlijke aandacht kun je je medewerkers demotiveren Ejaculatie of zaadlozing is bij mannen de uitstoot van sperma.Hierdoor kan de vrouw. Omdat volgens Parson's theorie, kinderen hun vader als autoritair en krachtig zien, zou het stellen van duidelijke grenzen meer met de vader worden geassociëerd. Clark-Stewart en Hayward vonden in hun studie dat in het geval van eenouderschap, kinderen beter af waren bij de zorg door hun vader (Clark-Stewart & Hayward 1996) Hetzelfde geld voor je definitie van Fascisme dat is geen synoniem voor autoritair. In het dagelijks gebruik wordt fascisme inderdaad vaak geassocieerd met autoritaire ideeën (denk aan de term grammar nazi bijvoorbeeld)

Autoriteit - 9 definities - Encycl

Onderhoud. Deze website is in onderhoud. ELO Windesheim. Onderhoud. Onderhoud. Deze website is in onderhoud Als bewijs haalt hij een anekdote aan van een toneelgezelschap ergens in het land, die een stuk bracht naar het gelijknamige boek van Agata Christie: persona^ ges met een zorg en kennis Tue hen de faam wijd en zijd bezorgde en bij de Aalstenaar «Van Huffeltaire». synoniem blijft van «grimeren» Klik op een synoniem om zinnen met deze term weer te geven Patiënten verdienen het serieus. - overdreven autoritair karakter. Gevolgen. De gevolgen liggen voor de hand: medewerkers die niet meer met plezier naar hun werk gaan, de prestaties nemen af, medewerkers raken verlamd, medewerkers krijgen het zelfbeeld dat ze toch niet goed genoeg zijn, excellente prestaties blijven uit INLEIDING. Deze schrijfwijzer is bestemd voor de studenten van alle opleidingen aan de Faculteit der. Sociale Wetenschappen.De Schrijfwijzer is bedoeld als handleiding voor en naslagwerk bij. het schrijven van werkstukken en theses.. In deze schrijfwijzer staat informatie die van belang is op verschillende momenten tijdens je. opleiding Het is zeker niet nieuw, het onderscheid tussen islamiet en islamist, maar ik hoor en lees het steeds vaker, momenteel bijvoorbeeld in berichten over Mali De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.En wie niet voldoet aan de leer van de islam,wordt getrakteerd op zweepslagen, onthoofding of andere vormen van marteling of executie.ISLAM is de meest.