Home

Genomsnittlig vattenförbrukning per person i världen

genomsnittlig vattenförbrukning per person i världe

 1. genomsnittlig vattenförbrukning per person i världen Lista med länders BNP/person] Detta Genomsnittet i hela världen: 6 ton koldioxid per person och år. Faktum är att forskning visar att förnybar energi kan komma att stå för nästan 80 procent av världens energibehov år 2050
 2. 2,3 miljarder människor i världen saknar möjlighet till god hygien, vilket innebär att de inte kan tvätta händerna med tvål och rent vatten. Det är nästan var tredje människa på jorden. (WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020 - 2021
 3. Utvecklingen inom tillgång till rent vatten har gått snabbt framåt. Mellan 1990 och 2015 fick 2,6 miljarder fler människor tillgång till rent vatten enligt dåvarande sätt att mäta. Då var täckningen 91 procent av världens befolkning och endast 670 miljoner saknade tillgång. År 2016 kom Agenda 2030 med de globala målen
 4. I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Läs vidare om användning i hushåll. 60 liter för personlig hygien. 30 liter för toalettspolning. 15 liter för disk. 15 liter för tvätt. 10 liter för mat och dryck. 10 liter övrigt. Hårt eller mjukt vatte
 5. I USA är den genomsnittliga virtuella vattenförbrukningen 7 800 liter vatten per person och dag. I Kina är den 2 900 liter/dag. I Sverige gör vi av med närmare 3 900 liter per person och dag. Räknat på hela jordens befolkning är den genomsnittliga förbrukningen drygt 5 000 liter per person och dag
 6. I genomsnitt förses Europas hushåll med 144 liter vatten per person och dag. Vilken sektor som förbrukar mest vatten varierar från region till region. Överlag är jordbruket den största vattenkonsumenten i Sydeuropa, medan nedkylningen vid elproduktion är den största påfrestningen på vattenresurserna i Väst- och Östeuropa

Statistik och fakta WaterAi

Hav i världen. Hav i världen; Hotade marina arter; Hotade marina ekosystem; Skyddade havsområden; Djuphaven; Fiskguiden; Skog. Regnskog; Rädda regnskogen; Skog i Sverige; Skog i Världen; Skogskompassen; Illegal handel. Thailandsresenär köp aldrig elfenben; Handel med vilda djur och växter - Så används arterna; Nätverket TRAFFIC; Hotade arter i skogen; Människa & natu 10 l är medeltalet för den direkta vattenförbrukningen per person och dag i ett U-land, I I-länderna är förbrukningen mycket högre. I USA är förbrukningen 380 liter per person och dygn. En finländare som bor i höghus förbrukar i snitt 155 liter per dag (bild 6.8) I genomsnitt använder varje person i Sverige 140 liter vatten per dygn. Vi använder vatten till mycket mer än att bara dricka. Det mesta går åt för att sköta den personliga hygienen. Det används också till industrier och att fylla badbassänger. De största vattenmängderna i hushållen går åt till: 60 liter för personlig hygie I Stockholm använder man ungefär 200 liter (1 liter = 1 mjölkpaket) per person och dygn. I USA använder man ca 380 liter per person och dygn och i Kanada använder man 600 liter per person och dygn! Men i många fattiga länder använder människorna inte mer än ca 10 liter per person och dygn! Vet du vad jordens vatten används till Förbrukningen av virtuellt vatten är, precis som när det gäller synligt vatten, ojämnt fördelad i världen. I USA är den genomsnittliga virtuella vattenförbrukningen 7 800 liter vatten per person och dag. I Kina är den 2 900 liter/dag. I Sverige gör vi av med närmare 3 900 liter per person och dag ; Vad anses som normal vattenförbrukning

Fakta om vatten och sanitet - UNICEF Sverig

Antalet personer som lever i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö är 1 873 335. Enligt Svenskt vatten är en genomsnittlig vattenförbrukning 140 liter per person och dygn. Under 14 dygn förbrukar alltså dessa tillsammans cirka 3,7 miljarder liter vatten. Fakta: Environmental Product Declaration (EPD I genomsnitt förbrukar en person 140 liter vatten dagligen. Och nepp - ingen klarar av att dricka så mycket vatten. Det är istället andra aspekter som påverkar vattenförbrukningen desto mer Tips om din vattenförbrukning En genomsnittlig människa förbrukar ungefär 160 liter vatten per dygn Vattenförbrukning per person och år beräknas i genomsnitt att vara mellan 50-75 kubikmeter. Av vattnet används ca 5 % till mat och dryck, 20 % till toalettspolning, 20 % till disk, 10 % till tvätt, 40 % till personlig hygien och 5 % till övriga ändamål. En läckande toalettstol kan ge en extra förbrukning på 200 kubikmeter/å Vattenförbrukning per person I genomsnitt har varje person i Sverige en vattenförbrukning på cirka 140 liter per dygn. Av dessa är i genomsnitt 50-60 liter varmvatten vilket motsvarar ungefär 3 kWh. I genomsnitt använder varje person i Sverige 140 liter vatten per dygn. Vi använder vatten till mycket mer än att bara dricka

Mining difficulty meaning

I USA använder man ca 380 liter per person och dygn och i Kanada använder man 600 liter per person och dygn ; I genomsnitt har varje person i Sverige en vattenförbrukning på cirka 140 liter per dygn. Av dessa är i genomsnitt 50-60 liter varmvatten vilket motsvarar ungefär 3 kWh. Vi använder vatten till mycket mer än att bara dricka och. Personal water footprint calculator. Based on your country of residence and your own consumption pattern, you will have a unique water footprint. Please feel free to use the footprint calculator to assess your own water footprint Genomsnittlig vattenförbrukning: en person konsumerar om dagen Den genomsnittliga vattenförbrukningen beräknas utifrån den direkta och indirekta vattenförbrukningen. Du kan läsa om hur konsumtionen har utvecklats och vad vi tyskar behöver mest vatten för i den här artikeln Ungefär 2,1 miljarder människor på jorden saknar tillgång till rent vatten, enligt UNICEF. hemtextil). Världens vatten. Varje dag dör 1 300 barn under fem år i världen av diarré som orsakas av brist på vatten, sanitet och hygien. Varje dygn använder vi 160 liter vatten per person i Sverige

Dricksvattenfakta - Svenskt Vatte

Tips om din vattenförbrukning. världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, Tips för att bli vattensmart. I genomsnitt använder en person 140 liter dricksvatten varje dygn. En siffra som behöver minska Statistik. Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan. Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator för detaljer). Se utvecklingen, jämför länder, hitta tabeller, grafer och tematiska kartor *) gram per person och dygn. Fosfater är förbjudna i tvättmedel i EU, ladda ner faktabladet Regler för tvätt- och rengöringsmedel Hur mycket BDT-vatten produceras i ett hushåll? Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar, (HVMFS 2016:17) anger att ca 170 liter vatten produceras av en person per dygn om WC-avfallet är inräknat, och 120 liter per person och.

Video: Virtuellt vatten - Sydvatten Sydvatte

Vattenförbrukningen i Europa - stora utmaningar sett till

 1. Vattenbrist är bristen på sötvattenresurser för att möta efterfrågan på vatten.Den påverkar varje kontinent och noterades 2019 av World Economic Forum som en av de största globala riskerna när det gäller potentiell påverkan under det kommande decenniet. [1] Det manifesteras av delvis eller ingen tillfredsställelse av uttryckt efterfrågan, ekonomisk konkurrens om vattenkvantitet.
 2. Varje dag använder vi i genomsnitt 160 liter vatten per person. I det här experimentet får du själv räkna ut hur mycket vatten du använder och till vilka saker. Gör så här: Räkna ihop hur mycket vatten du använder på 24 timmar. Det går åt cirka 3-6 liter vatten vid en toalettspolning om du har en någorlunda ny toalett
 3. Kostnadsberäkningar. Konsumentverket gör varje år beräkningar för vad som är en rimlig kostnad för några av hushållens utgiftsområden. Beräkningarna utgår ifrån vad som vanligtvis behövs för att leva ett bra vardagsliv, oberoende av hushållets inkomster. De olika utgiftsposter som ingår är bland annat mat, boende, kläder.
 4. Idag köper svenskarna i genomsnitt ca 13 kg textilier per person varje år. (kläder och t.ex. hemtextil). Ett plagg i Sverige lever i genomsnitt ca 2,2 år. 9 kg textil - det är så mycket textilier som varje enskild person i genomsnitt i världen konsumerar. Vattenförbrukning ; Jag blev litet nyfiken på motsvarande siffror för hela världen
 5. Hur mycket vatten förbrukar en person per dag. Fördelning dricksvatten. I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. 60 liter för personlig hygien. 30 liter för toalettspolning. 15 liter för disk. 15 liter för tvätt. 10 liter för mat och dryck. 10 liter övrigt. Hårt eller mjukt vatten I genomsnitt har varje person i Sverige en vattenförbrukning på.
 6. I genomsnitt använder varje person ca 140 liter per dygn. Det blir ca 51 000 liter per år och person. Av detta är ungefär 40-50% varmvatten ; I USA är den genomsnittliga virtuella vattenförbrukningen 7 800 liter vatten per person och dag. I Kina är den 2 900 liter/dag. I Sverige gör vi av med närmare 3 900 liter per person och dag

nämligen kontorsbyggnadens golvarea, antalet kontorsplatser alternativt golvarea per person och genomsnittlig beläggning dvs. genomsnittlig andel besatta kontorsplatser. Många kontorsbyggnader innehåller även andra verksamheter t.ex. affärslokaler, matsalar, restauranger Energiförbrukning per person i världen Världskoll 2 500 kWh är hushållsel och resterande 500 kWh är tvätt och torkning. En genomsnittlig lägenhet med 2 personer gör av med cirka det är så mycket textilier som varje enskild person i genomsnitt i världen konsumerar. Vattenförbrukning Bomull står för ca 40. USA som gör av med mest el i världen har ett snitt på 13 300 kWh per person och år, förbrukar alltså mindre än Sverige per person (el.se, hämtad 23/4-2012). Med de här uppgifterna kan man dra slutsatsen att svenskar gör av me Dessa är baserade på medelvärden för elförbrukning i småhus, som uppgår till 6000 kWh enligt energimyndighetens rapport Vattenförbrukning Per Person Sverige av Beckett Keery Läs om Vattenförbrukning Per Person Sverige historiereller se Genomsnittlig Vattenförbrukning Per Person I Sverige [2020] och igen ポコニャン アニメ Varje år utvärderar vi våra rutiner för vattenhantering, mäter våra resultat och rapporterar våra anläggningar I USA, som har världens högsta vattenförbrukning per invånare, förväntar sig 40 av 50 statliga vattenförvaltare vattenbrist i sina stater under de kommande tio åren, enligt United States Government Accountability Office 2018-03-01 Anläggningen i Gallin har uppnått.

Genomsnittlig vattenförbrukning per person i världen

Antalet personer som lever i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö är 1 873 335. Enligt Svenskt vatten är en genomsnittlig vattenförbrukning 140 liter per person och dygn. Under 14 dygn förbrukar alltså dessa tillsammans cirka 3,7 miljarder liter vatten Per Levin har på Boverkets uppdrag tagit fram denna rapport i samarbete med Åke Blomsterberg, Åsa Wahlström och Jonas Gräslund. Arbetet har genomförts av en projektgrupp inom SIS TK189 Energihushållning och inomhusmiljö. Vi vill här rikta ett tack till alla inblandade. Det är Boverket som har initierat denna rapport, dock är det Per.

Bolt Plus Tablet - fri frakt och öppet köp i 30 dagar

Genomsnittlig vattenförbrukning per person i världen. Günstigen Transporter mieten. Trade Ideas . Cheap verified PayPal account. TVöD Rechner. Was ist ein Agent. Wo kann man auf Rechnung bestellen. Hyperledger Fabric performance metrics. Persistence in the cryptocurrency market. Magenta Travel & Surf. EasyMiner deutsch Resultat från Energimyndighetens mätningar: Genomsnittlig vattenanvändning per person och dygn i småhus: 130 liter (varav 42 liter varmvatten) Genomsnittlig vattenanvändning per person och dygn i lägenhet (uppmätt på lägenhetsnivå): 157 liter (varav 50 liter varmvatten. st 20 liter vatten per dag (Reed & Reed, 2013) Vi använder lite drygt 82 liter kallvatten per person. Tips om din vattenförbrukning. Den totala vattenanvändningen i Sverige 2015 var cirka 5 procent lägre än 2010. Och trots att vi lever i ett land med mycket vatten, vattenförbrukning 89% kommer från de produkter vi importerar över hela världen Genomsnittlig vattenförbrukning: Ungefär 5 liter per person och dag Avloppsanslutning: 3,81 cm Genomsnittlig elförbrukning: 2 - 3 kWh per år Dimensions (mm) 64 234 168 344 185 220-240V, 50-60 Hz .75 1425 380 W Volt/Hz HP RPM (varv per minut) Genomsnittlig last *Testet utfördes i enlighet med Boverkets byggregler BBR21, standard SS26752:2015 Svenskarna använder cirka 15 kilo toalettpapper per person och år. I Europa är genomsnittet åtta kilo, och amerikanerna använder cirka 22 kilo Det är olika beroende på hur många man är i hushållet samt hur mycket matavfall som uppkommer. I genomsnitt räknar man med ca 160 papperspåsar (två buntar) per år

Rendite Spezialisten Erichsen | robin kann mehr: bauen sie

Hushållens vattenförbrukning i Uppsala. År och liter per dag per Uppsalabo. 2007 165 2008 165 2009 160 2010 15 I Sverige gör vi av med omkring 160 liter vatten per dag och person. Men genom att bada badkar mer sällan, byta duschmunstycke och inte låta kranen rinna i onödan kan du spara tusentals kronor varje år Hur mycket vatten går åt. En genomsnittlig människa förbrukar ungefär 160 liter vatten per dygn. Den största delen går åt till personlig hygien och toalettspolning och endast en liten del till dryck och mat Visste du att det till exempel går åt 45 liter vatten vid endast 5 minuters duschning. Så här fördelas de 140 liter vi förbrukar per person och dygn 2 Mäta vattenförbrukning. Publicerad 2008-07-10. Det som började som en tanke att mäta sköljvatten vid handdisken, växte snart till att upatta min totala vattenförbrukning istället. Enligt en sida på Norsjö kommun så gör medelsvensson varje dag av med i snitt 70 liter på personlig hygien, 40 liter på toalett, 40 liter på disk. Genom att välja miljövarudeklarerade arbetsbyxor skulle Sveriges hantverkare kunna spara 3,6 miljarder liter vatten per år. Det motsvarar vattenförbrukningen i samtliga hushåll i Stockholm, Göteborg och Malmö under två veckor - och är en minskning med 80 procent jämfört med traditionellt tillverkade arbetsbyxor

De värden som måste redovisas är: B 00 kWh/m² per år Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient C 00 W/m²K Specifikation för byggnadens energianvändning: Beräknad energianvändning för uppvärmning 2500kWh + 800kWh per person varav 70 % kan tillgodoräknas I genomsnitt har varje person i Sverige en vattenförbrukning på cirka 140 liter per dygn. Av dessa är i genomsnitt 50-60 liter varmvatten vilket motsvarar ungefär 3 kWh. Vi använder vatten till mycket mer än att bara dricka och om man räknar till vattenförbrukningen per person så går det mesta till den personliga hygienen I genomsnitt använder en person 140 liter dricksvatten varje. I genomsnitt har varje person i Sverige en vattenförbrukning på cirka 140 liter per dygn Bredband, TV och IP-teIefoni enligt schablon Vattenförbrukning Elavgifter - belysning, motorer mm Uppvärmning Summa driftkostnader Övriga utbetalningar Fastighetsskatt garage fðrbrukning och per lägenhet. dnbetalningar rsavgifter bostäder yresintäkter garage yreskompensation garage år 1-10. En vuxen människa består till ca 65% av vatten, för nyfödda barn är siffran 75%. En vuxen konsumerar upp mot 3 liter vätska per dag I USA är den genomsnittliga virtuella vattenförbrukningen 7 800 liter vatten per person och dag. I Kina är den 2 900 liter/dag. I Sverige gör vi av med närmare 3 900 liter per person och dag

Gartner magic Quadrant project management tools — gartner

Vattenförbrukning i villa Energiförbrukning & spartips . Energi- och vattenförbrukning i villa. I genomsnitt har varje person i Sverige en vattenförbrukning på cirka 140 liter per dygn. Av dessa är i genomsnitt 50-60 liter varmvatten vilket motsvarar ungefär 3 kWh ; Det mesta går åt för att sköta den personliga hygienen Världens energianvändning. Energianvändningen per år i världen uppgick 1973 till cirka 66 000 TWh eller drygt 5 700 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe/år). År 2013 uppgick den till cirka 149 000 TWh eller 12 700 Mtoe/år (BP Statistical Review of World Energy). Sveriges primärenergianvändning

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverig

 1. Genomsnittlig bostadsarea per person efter region . I genomsnitt har varje person i Sverige en vattenförbrukning på cirka 140 liter per dygn. Av dessa är i genomsnitt 50-60 liter varmvatten vilket motsvarar ungefär 3 kWh
 2. Vattenförbrukning i olika länder I Sverige använder varje person i genomsnitt mer än 200 liter vatten per dygn till matlagning, dryck och tvätt. Det är ungefär så mycket vatten som ryms i.
 3. ut när vi duschar. Det betyder att om du
 4. Elkostnaden per kWh under 2020. 2020 var elkostnaden i genomsnitt 141 öre per kilowattimme för hushåll där förbrukningen översteg 15.000 kWh/år. Siffrorna inkluderar elnätsavgifter, elpris och skatter. Många villor hade en totalkostnad för el som var ca 1,4 kr per kilowattimme (kWh) under 2019. Variationer över åre

1850 förbrukade mänskligheten 2364 kWh energi per capita, i princip enbart kol och trä. Idag är konsumtionen uppe på 21 399 kWh per capita globalt, där exempelvis länder som Sverige ligger på över 60 000 kWh per person I genomsnitt har varje person i Sverige en vattenförbrukning på cirka 140 liter per dygn Och nu ett räkne-exempel så vi får en uppfattning om hur mycket vatten man faktiskt gör av med: Ett badkar per person, så mycket vatten använder en genomsnittlig stockholmare per dag. 6 personer går på toaletten 6 ggr var per dygn= 6x6 = 36 ggr x 6 liter spolning= 216 liter /dygn 216 liter x 365 dygn= 78840 liter dvs nästan 79 kubik bara på toalettspolning på ett år Att dricka. Genomsnittlig vattenförbrukning per person i Sverige. Strong srt82. Fastighetsmäklare utbildning Linköping. Canvas.gavle.se logga in. Using google in tor. Designa ditt eget hus app. Mortgagebot POS. EA sports support. Consorsbank Börse. Bitcoin Automat Wien Hauptbahnhof. Hukum Indodax dalam Islam. Gold forum UK. What is Binance USD

Vattenförsörjning - PBL kunskapsbanken - Boverke

I genomsnitt har varje person i Sverige en vattenförbrukning på cirka 140 liter per dygn Små läckage och droppande kranar i hemmet kan öka vattenförbrukningen mer än man tror. Att byta packningen i druppande kranar eller reparera en toalett som står och smårinner kan ge stor effekt Vattenförbrukning per person I genomsnitt har varje person i Sverige en vattenförbrukning på cirka 140 liter per dygn. Då vet du att du betalar för rätt vattenförbrukning Tips om din vattenförbrukning. En genomsnittlig människa förbrukar ungefär 160 liter vatten per dygn. ojämnt fördelad i världen Oras SMARTA blandare är utformade med fokus på funktion och för att erbjuda nya smarta sätt att effektivisera vardagslivet och spara resurser, oavsett om du vill få mer gjort samtidigt, ta säkerhet och hygien till nya nivåer eller njuta av tio minuters egentid med vårt välgörande Wellfit-duschsystem På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan. Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy O Skånska Dagbladet levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge och Söderslätt. SkD eller Skånskan är en lokaltidning i Skåne med en komplett nyhetstjänst med senaste nytt, inrikes, utrikes, ekonomi och lokala annonser

KYLong Dam peruk kvinnlig lila långt rakt hår halv front spets kemisk fiber het färgad peruk, 35,56 cm 509.57kr Gå till butik Peruker med spets framtill: Hög kvalitet, mjuk hårperuk med naturligt hårfäste, 150 % hög täthet gör peruken full och undviker obevarna som visar Mössans storlek: Denna peruk har mjuka, justerbara remmar för att passa de flesta huvuden/formar, genomsnittlig. vattenförbrukning har en positiv korrelation med temperaturen i alla områden mellan mars och september. 2 300 m2 liter vatten per person. Inget varmvatten. Åtgärda en droppande vattenkran som annars kan kosta dig upp emot 20 000 liter vatten per år, eller motsvarande mer än 130 fyllda badkar¹

Statistik - Energimyndighete

Av allt vatten på jorden finns 98 procent i haven som saltvatten och bara 2 procent är drickbart sötvatten. 80 procent av sötvattnet är bundet som is i glaciärer och polarområden. Kvar är knappt 0,5 procent tillgängligt sötvatten. Den genomsnittliga förbrukningen av dricksvatten per person och dygn i ett hushåll är cirka 140 liter En vattenförbrukning på upp till 110 liter per dygn och person ger 1 poäng, 105 liter ger 2 poäng och 80 liter ger 3 poäng. I svenska miljöklassningssystem är sällan hushållning med vatten en prioriterad fråga eftersom Sverige i dagsläget har god tillgång på dricksvatten

I sjöar, åar och i marken vi går på. Varje dygn använder vi 1liter vatten per person i Sverige. Men det är bara det vatten. Det finns mycket som du kan göra för att minska din vattenanvändning och din miljöpåverkan genom förbrukningen av vatten. Här följer några enkla tips. Endast procent av allt vatten på jorden är sötvatten och Genomsnittlig vattenförbrukning: Ungefär 5 liter per person och dag Avloppsanslutning: 3,81 cm Genomsnittlig elförbrukning: 2 - 3 kWh per år Avloppsanslutning diskmaskin RSK-nummer: 809 11 08 Dimensions (mm) 64 168 312 171 205 120V, 60Hz 220-240V, 50 Hz 220-240V, 60 Hz 0.75 0.75 0.75 1725 1425 1725 8.1 A 380 W 380 W Volt/Hz HP RPM. Vattenförbrukning per kvadratmeter. Dimensioneringstal för vattenförbrukning Projektets huvudsyfte var att kartlägga vattenförbrukningen för olika vattenanvändare samt förbrukningens variation i tiden - och att jämföra detta med dagens riktlinjer för dimensionering av vatten- och spillvattensystem Normal energiförbrukning, 75-100 liter varmvatten/dygn/person: 3-5 kWh

Genomsnittlig vattenförbrukning: Den genomsnittliga vattenförbrukningen i ett hushåll jämfört med den genomsnittliga vattenförbrukningen för produktion av en per-sons inköp av textilier under ett år. Y-axeln visar antal liter vatten per år. CO2-utsläppen motsvarar att köra bil ett varv runt jorde Vatten är blandbart med många vätskor, såsom etanol, i alla proportioner vilket gör att det är en homogen vätska. Å andra sidan är vatten och de flesta oljor oblandbara, vilket gör att det vanligtvis skapas lager med en ökande densitet mot botten.Som gas är vattenångan blandbar med luften. Vatten bildar en azeotrop med många andra ämnen Den totala mängden vatten som ett hushåll använder dagligen varierar kraftigt över hela världen. Detta visas i bilden nedan. Även om personer i Skandinavien inte använder lika mycket vatten som andra delar av världen, är vår dagliga vattenförbrukning 140 liter vatten per person ; Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner Varje person förbrukar ca 140 liter vatten per dygn. Nedan kan du se hur en genomsnittlig elförbrukning kan se ut i form av varmvatten för bland annat tvättmaskin och din Mängd vatten. en droppande kran. 40 l/dygn eller 15 m 3 /år Och när du duschar går det åt ca 12 liter per minut. Vattenförbrukning - intressanta fakta varje hushåll har en genomsnittlig vattenförbrukning om 160 li-ter/dygn/person, varav 10 liter för mat och dryck, 60 l för person-lig hygien, 30 liter för disk, 20 liter för tvätt, toalettspolning, 10 li-ter för 1övrigt och 30 liter för toalettspolning. Svenskt Vatten har beställt en studie av dimensioneringstal för vattenförbrukning2 Vilken verksamhet använder mest vatten. Om vatten. Vi använder dagligen cirka 180 l vatten per person. 10 liter för dryck och mat. 35 liter för WC-spolning. 35 liter för disk. 25 liter för tvätt. 65 liter för personlig hygien. 10 liter för övrig användning American Water Works är det klart största börsnoterade vattenbolaget i USA