Home

Krig 1800 talet

Napoleontidens krig i början av 1800-talet skilde sig inte mycket ur teknisk synvinkel från krigen under 1700-talet. Det var först i samband med den teknologiska utvecklingen från och med mitten av 1800-talet som krigföringen och det militära tänkandet förändrades i grunden 1800-talet. Barbareskkriget 1801-1805; Andra marattkriget 1802-1804; Napoleonkrigen (1803-1815) Rysk-persiska kriget 1804-1813; Rysk-turkiska kriget (1806-1812) Finska kriget (1808-1809) Mexikanska frihetskriget (1810-1821) 1812 års krig (1812-1815) Seminolekriget ; Peoriakriget ; Creekkriget (1813-1814 Svenska krig - 1800-tal. 1805-1810, Krig med Frankrike, Pommerska kriget eller Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon. Allierad med Sverige: England samt periodvis Preussen, Ryssland och Österrike. Mer om Pommerska kriget. Fred i Paris den 6 januari 1810 Sök i arkiven. Genvägar MENY 0. Visas: Start Digitala forskarsalen; Nationell Arkivdataba

Krig och försvar 1776-1914 Det långa 1800-talet

 1. Det långa 1800-talet inleds 1776 med de amerikanska koloniernas självständighetsförklaring och deras frihetskamp mot moderlandet Storbritannien. Händelsen var så banbrytande att den ofta kallas för den amerikanska revolutionen
 2. Nationell Arkivdatabas. Serie - Utländska Krigsplaner. Förvaras: Krigsarkivet. Sök i arkiven. Genvägar MENY
 3. Under 1700- och 1800-talet infördes strängare krigslagar, som bland annat förbjöd plundring av privat egendom. Plundring är numera ett allvarligt krigsbrott och tas upp i Haagkonventionerna från 1907 och 1954
 4. År 1800 började divisionerna sättas samman i armékårer på order av Napoleon. I en armékår ingick normalt två till fyra infanteridivisioner, en brigad eller en division med kavalleri och kårartilleriförband, sammanlagt 20.000-30.000 man. Denna omorganisation visade sig synnerligen effektiv
 5. 1554 - 1557. Ryssland. Nordiska sjuårskriget. 1563 - 1570. Danmark, Lübeck, Polen. 1:a Polska kriget. 1563 - 1568. Polen. 25-årskriget mot Ryssland
2

Kronologisk lista över krig - Wikipedi

 1. Mellan 1563 och 1814 utkämpade Sverige sammanlagt ett tjugotal krig med Danmark-Norge, Ryssland, Polen och olika tyska stater. Längst var det stora nordiska kriget 1700-21 och ingripandet i det trettioåriga kriget, 1630-48. Men även kortvariga krig som det två veckor korta mot Norge sensommaren 1814 krävde sina offer
 2. 1500-1800-talet. Följ med på en resa genom Sveriges historia under 400 år. Stora slag och ryktbara fältherrar har fått maka på sig. I utställningen Krig och fred upplever du främst skildringar av soldaterna och deras familjer. Män, kvinnor och barn - röster ur historien berättar om spännande livsöden
 3. skade, vilket också bidrog till att skattebördorna under 1800-talet
 4. net av det bleknat bort en aning och vi har svårt att placera in det i tidsflödet. Men Krimkriget var betydelsefullt ur flera aspekter. Det var den enda konflikt mellan Napoleonkrigen och första världskriget där alla stormakter deltog. Det finns inte så många samlad
 5. Krig och fred 1500-1800-talet. Stora slag och ryktbara fältherrar har fått maka på sig. I utställningen Krig och fred upplever du främst skildringar av soldaterna och deras familjer. Män, kvinnor och barn - röster ur historien berättar om spännande livsöden
 6. Spanien under 1800-talet. I 1700-talets många krig deltog Spanien konsekvent på Frankrikes sida. Detta ändrades radikalt efter franska revolutionen då Spanien istället inledde krig mot Frankrike, vilket i sin tur slutade dock med en fredlig allians mellan länderna. Men på nytt skulle spanjorerna byta sida
 7. Det fanns ju många olika orsaker till att det vart krig, men om jag skulle välja två anledningar till att det vart krig så måste det nog vara att pakterna bildades och skotten i Sarajevo. Den växande rivaliteten mellan Europas stormakter ledde i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet till en uppkommen rädsla för angrepp och krig

1700-1721, Krig med Ryssland, Danmark och Polen/Sachsen m.fl. Det stora nordiska kriget. Strax före krigsutbrottet ingår Ryssland, Polen och Danmark i ett anfallsförbund mot Sverige. De vill alla åt svenska landområden, Ryssland vill åt Östersjökusten, Polen vill åt Livland och Danmark vill ta tillbaka Skånelandskapen Från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet var Sverige ett utvandringsland. 1850-1930 utvandrade cirka 1,5 miljoner människor medan invandringen var obetydlig. Störst var utvandringen under 1880-talet då det var kris i det svenska jordbruket och högkonjunktur i USA Artiklar i kategorin Krig under 1800-talet 1800-talet. 1810 D Karl XIII r barnl s v ljer en riksdag i rebro den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte till tronf ljare. Med sitt nya namn Karl Johan blir han snabbt den faktiske regenten ver Sverige. 1811 Sk nska b nder g r ett misslyckat uppror mot soldatutskrivningar.. 1812 En ny tryckfrihetsf rordning inneb r ytterligare inskr nkningar

Först på 1800-talet blev kräftan mer folklig föda. Kräftskivan uppstod i slutet av seklet, befrämjad av fiskeförbudet, som skulle hindra total utfiskning av de tidigare så rika kräftvattnen (Sverige hade bland annat exporterat mängder av kräftor till kontinenten) Eritreas befrielsekrig 1961-91. När Haile Selassie 1962 deklarerade att Eritrea nu var en del av Etiopien tog befrielsekriget fart på allvar. Det avgörande slaget stod först 1988 - då hade en splittrad eritreansk frihetsrörelse utvecklats till en enad och fullskalig armé Kirurgins utveckling under 1800-talet Föredrag hållet av professor Lars Thoren vid Härnösands medicin historiska förenings årsmöte den 30 mars 2004. Jag har i dag uppgiften att tala om kirurgins utveckling fram mot I80D-talets slut.l dag håller jag på att arbeta litet med kirurgin under 1900-talet för att Svensk kirurgis svenskspråkig församling under 1800-talen. Många finländare kunde också göra resor till S:t Petersburg för att sälja olika varor, exempelvis smör eller andra landsbygdsprodukter som hade en efterfrågan i den stora staden. Det finska inbördeskriget och torparfrågan Krig har oftast inneburit fattigdom och hungersnöd för civilbefolkningen Fransk-tyska kriget år 1870-71 - krig som politiskt medel. Den franska armén led ett fullständigt nederlag mot Preussen i Fransk-tyska kriget åren 1870-71. Trots ett överlägset infanterigevär och en stor yrkesarmé blev den franska armén slagen i grunden och kejsaren Napoleon III till och med tillfångatagen vid Sedan

Militaria - Hans Högma

Under andra halvan av 1800-talet upplevde USA en stor invandringsvåg. Från 1850 till 1920 mer än fyrfaldigades befolkningen från 25 miljoner till 106 miljoner invånare. Därefter mattades invandringen av. Efter ett uppror på Kuba, som då hörde till det spanska väldet, förklarade USA 1898 krig mot Spanien Storbritanniens tidiga historia var orolig. På 400-talet föll de romerska härskarna och öarna invaderades av germanska folk. Normanderna tog vid år 1066 och avlöstes på 1400-talet av kungaätten Tudor. Från slutet av 1600-talet behövde de engelska monarkerna vinna stöd i parlamentet för att få igenom sina beslut. 1707 bildades Storbritannien då England, Skottland och Wales gick. På 1800- talet tog sig nationalismen ett ganska starkt uttryck i Tyskland. Hur gick det till när Tyskland gick från att vara många småstater till ett enat land på så kort tid?? Emilia, Växjö (3 maj 2006) emilia_83[snabel-a]hotmail.com Det första kejsardömet uppstod 962 och upplöstes av Napoleon Bonaparte 1806 och det andra kejsardömet uppkom 1871..

Kinas krig under 1800-talet - Riksarkivet - Sök i arkive

En av de klassiska debatterna i europeisk historieskrivning är den om 1600-talets kris: 1600-talet ses ofta som ett århundrade av krig, inbördeskrig och revolter och ekonomisk stagnation, mellan 1500-talets kolonialt färgade ekonomiska expansion och 1700-talets protoindustrialisering Vid 1800-talets början var tillståndet i Sverige allt annat än gynnsamt. Efter år av krig var landet kraftigt skuldsatt. Infrastrukturen var undermålig, och jordbruket så ineffektivt att Sverige, trots att en majoritet av befolkningen var sysselsatta inom just jordbruket, var nettoimportör av jordbruksprodukter

Dessa exempel visar att tolkningar som bortser från krig, militära omständigheter och expansionism under 1700-talet är problematiska. Det var inte 1721 som den fredliga småstaten föddes. Den svenska staten fortsatte nämligen även efter 1721 att planera för och att delta i krig. Även om deras omfattning var mindre än tidigare var de. Med 28 i texten införda, numrerade kartskisser. Norstedts, Stockholm 1916. 232 sidor. Illustrerad. Trädhäftad. [21,5x14 cm]. Med rättelseblad Hur såg mansidealet ut på 1600-talet? Vad var kvinnans roll i krig? Och hur ser vi på det idag? Fanns homosexualitet på 1700-talet eller är det ett modernt begrepp? Hur kom det sig att den homosexuella prostitutionen kring sekelskiftet 1800-1900 dominerades av soldater? Hur har bilden av familjen förändrats i skuggan av kriget

tidslinje1500

Det långa 1800-talet Historia SO-rumme

 1. Krige i 1800-tallet Denne side blev senest ændret den 7. april 2015 kl. 17:08. Tekst er tilgængelig under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0; yderligere betingelser kan være gældende. Se brugsbetingelserne for flere.
 2. 1800-talet HISTORIA-PROV . Industriella revolutionen kallas de omfattande sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar som tog sin början i Storbritannien i slutet av 1700-talet, och som påbörjade industrialiseringen av världen. Industrialiseringen tar först fart inom textilindustrin där man införskaffar spinnrockar (spinning Jenny)
 3. Krig se även Vapen: Krig 1700-talet 1800-talet: 1: Krig 1800-talet: 1: Krig 1800-talet 1900-talet: 1: Krig 1865-1870, se Trippelallianskriget Paraguay 1865-1870: Krig 1870-1945: 1: Krig 1900-talet: 1
 4. istrationen blev uppgifterna tydligare. Riksmarskalksämbetet ansvarade för de kungliga slotten och Överintendentsämbetet för kronans övriga hus i Stockholm samt.
 5. erande ställning i Stockholms affärsliv in på 1800-talet. Bild: Stockholmskällan
 6. 6 i 1800 talet fanns mest stormakter i europa så man kunde inte krig mot småstater för att utöka territorier och resurser som var sällsynta i europa fanns i andra kontinenter. Detta ledde tillatt man tog överterritorier i mest africa lite i asien och bildade kolonier som lydde en regering väldigtlångt bort

Krigen i Abessinien under 1800-talet - Riksarkivet - Sök i

 1. Europa i krig, 1600-talet. Rörformade hänglås med svängbygelled och spärrfjädrar . Låstypen fanns ännu i bruk under slutet av 1800-talet men i starkt förenklad form. De ursprungliga låsen är tillverkade av järn med en, två eller fyra byglar av gångjärnstyp
 2. Inlägg om Soldat, 1700-tal ,grenadjär, fakta kompani ,militär, krig ,handgranat, armé, skrivna av zenzajanne
 3. och 1800 talet och Sverige Militärer Militärer och 1800 talet och Sverige Sverige Sverige och historia och Sekelskiftet 1800 och 1810 talet Fler titlar i denna genre Biografier Tillhörande delar/artiklar Recensione

1800-talet var en tid då nya vetenskaper och uppfinningar kom att revolutionera världen. Tidigare kunde ett meddelande inte färdas snabbare än en häst, men tåget, telegrafen och telefonen kom att förändra detta. Världen knöts samman och blev mer global. Uppfinningsrikedomen spreds till nya områden; ett stort antal musikinstrument såg dagens ljus och fotografiet, filmen och. Contact us . Stenvalls. Box 17111, 200 10 Malmö. Butik: Föreningsgatan 12. Öppet månd-fred 10-18. Tel 040 127703. Email: info@stenvalls.co Start studying Det långa 1800- talet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 2019-okt-28 - Utforska Joakim (svante) Svahns anslagstavla soldater på Pinterest. Visa fler idéer om krig, sverige, 1700-talet

Historia: Krig och konflikt - sakerhetspolitik

Inlägg om 1800-talet skrivna av Göran Redin. Förlåt mig men jag gillar verkligen att hitta på knepiga rubriker. Kanske inte det smartaste för den allsmäktiga Sökmotorn men lite wild and crazy måste man ju få vara 1800-talet. 1800-talet, kyrkan, släktforskning. Tusentals gravar tas bort? De dödas skärseld på Orusts kyrkogårdar. Jag är på gång att knyta samman gravkartor på Orust med bland annat släktforskarinfo för ett de mest intressanta personerna. Med Morlanda gamla kyrkogård som en början kan man i mobilen klicka sig till fakta om personen Idag publiceras mellan 300 och 400 kokböcker per år i Sverige. Under hela 1800-talet publicerades drygt 100 kokböcker. På 1600-talet kom en handfull kokböcker ut. På 1500-talet fanns inte en enda svensk kokbok 1800-talet i gengäld, där fanns många år med dåliga skördar, men krig var inte något man råkade ut för. Det fanns också en sjukvård och läkare man kunde gå till om man led av olika krämpor, och i mitten av 1800 talet uppmärksammades också hygienen som en viktig del av ett längre och hälsosammare liv

1800-talets första decennier var mycket omvälvande, inte bara för svenskar och finländare, utan också för övriga européer. Napoleonkrigen ritade om Europas karta. Villstrands bok inleds med beskrivningar av stämningsläget i Finland och om Åbos situation vid denna tid. Åbo var Finlands största stad med ca 10.000 invånare Historiequiz innehåller frågor och svar om historia. Frågor om historiska händelser, perioder, platser och personer Historiaquiz: 1800-talet. Denna quiz är en frågesport om 1800-talet! Du kommer få svara på intressanta frågor om allt möjligt betydelsefullt som utspelade sig under detta århundrade Ämnesord Fredsbevarande styrkor (sao) Svenska frivilliga (i andra staters krig) -- 1800-talet -- 1900-talet (sao) Peacekeeping forces (lcsh) Indexterm och SAB-rubri 1800-tal, Amerikanska inbördeskriget, Arthur Ashe, Birth of a Nation, Ku Klux Klan, Richmond, Robert E. Lee, Stonewall Jackson, The Lost Cause, Virginia. På 90-talet rasade en debatt om historia och lokal identitet i Richmond, Virginia. Den gamla huvudstaden för Amerikas konfedererade stater har en aveny som kallas Monument Avenue, som.

Därför var Napoleon slagfältets mästare Militarhistoria

1980-talet undersöktes i alltmer europeiska länder 1700 och 1800-talets demografiska förändringar. På Umeå universitet bildades 1978 den Demografiska databasen (DDB). Universitetets Centrum för befolkningsstudier baserar sitt arbete på DDB resultat9. Sören Edvinsson analyserar i Den osunda staten10 dödligheten i 1800-talets Sundsvall Krig och fred 1500-1800-talet. Följ med på en resa genom Sveriges historia under 400 år ; Gamla Stockholmsbilder från 1960- och 1970-talet av Donald Helander. Besök bildsamlingarna ; Under decennierna kring år 1700 drabbades Stockholm av ekonomisk och befolkningsmässig tillbakagång till följd av missväxt, pest och krig Historia 1800-1850 Vad händer i Sverige? I början av 1800-talet är Sverige inte längre någon stormakt, även om det finns folk som tror det. Ute i Europa rasar Napoleonkrigen, och Sverige är tvunget att söka allianser med de verkliga stormakterna. Gustav IV Adolf tycker illa om Napoleon och lierar sig med England och med arvfienden Ryssland 1800-talet - en kursändring. När jag visar runt besökare på Känsö brukar jag berätta om åren runt 1809. En omstörtande tid med krig, statskupp och handelsblockad. Sillperiod förbyttes en kort tid i strålande smyghandel. Det är faktiskt så mycket som hände att man måste teckna ned det viktigaste för att få ordning på allt och.

Svenska krig 1521-1814 - Historiesajte

Livet i svenska armén 1600- till 1800-talet Slakthistoria

 1. Denna period kan därför kallas farsoternas och svältens tidevarv. Betecknande för denna tid var att missväxt och krig från tid till annan framkallade olika farsoter som gav kraftiga pendelutslag i dödlighetstalen. Dödligheten låg omkring 30/1000 invånare med toppar i mitten på 1700-talet (55/1000) och början av 1800-talet (40/1000)
 2. dre bra kamrater ledde Andreas till att få Sveriges hårdaste spöstraff och sitta fem år på.
 3. Skandinavismen i Sverige vid 1800-talets mitt (1843-1863). Elanders Boktryckeri Aktiebolag. 1946. Åke Holmberg. I rörelse: politisk handling under 1800-talets första hälft. Nordic Academic Press. 2000. Fredrik Nilsson Mitt hems gränser vidgades: En studie i den kulturella skandinavismen under 1800-talet. Makadam förlag. 2010

Krig och fred 1500-1800-tale

Historiskt. De senaste 150 åren har Sverige gått från att vara ett utvandringsland till invandringsland, men historiskt sett har invandringen till Sverige varierat. Vissa perioder utmärker sig då migration, in och ut ur landet, haft speciellt stor betydelse för Sverige 1800-talet var ett omtumlande århundrade. I Europa utbröt revolutioner och krig pågick. I Sverige startade förvandlingen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Med ny teknik och skifte av jorden effektiviserades jordbruket. Färre jordbruksarbetare behövdes och blev till billig arbetskraft inom den framväxande industrin Kanoner och muskedunder anno 1800-talet . . . . . men bössa eller skjutvapen låter mera bekant. Söndagen blev ett 'Herrans oväsen' på Skillingaryds Slätt. Där har vi aldrig varit någon gång, fastän vi bara bor ca 7 mil dit. Det var typ 'Live-spel', om lite militärhistoria på småländska Presentation Afrikas historia För att förstå vad som händer i Afrika i slutet av 1800-talet behöver vi gå tillbaka till vad som hände i Europa i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Storbritannien, Frankrike och Tyskland hade industrialiserats och det hade vuxit fram många rika fabriksägare som hade fått stor makt i samhället

Skatt på jord gav pengar till krig Popularhistoria

1700-och 1800-talen brukar sammanfattas med begreppet den agrara revolutionen. De stora krigen som kän­ netecknade 1600-talets Europa hade bidragit till ökad efterfrågan på råvaror från de nordiska länderna, som järn, koppar, trä och tjära I mitten av 1800-talet grundade André Oscar Wallenberg Stockholms Enskilda Bank, den bank som kom att bli en av Sveriges största. I generationen efter grundaren lyckades bröderna Knut och Marcus sr räta upp sfären efter bankkrisen 1878/79 1800- talsbarnet anpassad och nyttig för de vuxna. Lyssna från tidpunkt: 24 min. -. mån 30 nov 2009 kl 11.00. 1800- talets barn förväntades vara som små vuxna. De skulle arbeta för att. 1800 -talet, introduktion (1) 1800 -talet, introduktion Ungefär mellan Wienkongressen 1815 och Första världskriget 1914 (s. 145 -208, 220 -240) Vilka är de stora frågorna? Övergången från jordbruks- till industrisamhälle ett sätt att svara: olika processer

Krimkriget Historisk

1800-talet. 1800-talet dominerades till stora delar av fattigdom och hungersnöd. Städerna förföll och de många krigen hade utarmat stadskassan. I samband med den nye svenske konungen Karl Johan Bernadotte (regent från 1818) från Frankrike kom Karl Johansstilen. Stilen är i stort det samma som Frankrikes Empir Stormaktstiden - Krig och människor,1611-1720. Medeltid o Nya Tiden. Samhällskunskap i 7B. Kartkunskap m.m. Det långa 1800-talet. Det långa 1800-talet. Det långa 1800-talet - Demokratins genombrott > Politiska idéer och system växte fram. - Nationalismens och Imperialismens tidsålde Så startade släkten Ingelsbo (1700 - 1800 talet) Från Pehr i Måsabo som föddes i senare delen av 1600 talet i Valdshult socken i Gislaved tar vi oss nu fram till Pehrs barnbarns barn Petter Snygg och slutet på 1700 talet. Läs tidigare inlägg om Stinas första make och son. Petter och Stinas levnadsberättelse krigslek som kan iakttas i 1800-talets svenska barnboksutgivning. Även i 1800-talets litteratur framställs barn många gånger med leksaksvapen som träsvärd och pistol vilka används i skild-ringen av deras fantasilekar. Men vid denna tid upprättar berättelserna om lek förbindelser mel - lan pojkar och vuxna mäns verkliga krig, det vil

Krig och fred 1500-1800-talet - Armémuseu

Nationalismen, att alla fattig som rik, skulle vara stolta över fäderneslandet, en gemensam flagga och gemensamma ceremonier, var ett led i att mobilisera för krig. Men ökad nationalism var också den härskande klassens svar på arbetarklassens växande organisering och kamp i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet 1800 tallet på vrangen: Krig, kolera og forhadte kvinder, 1850-1864. DR2 | 2 SÆSONER. 7 år - Krig, kolera og forhadte kvinder, 1850-1864. Danmark er i krig med Tyskland, men som en anden David mod Goliat vinder vi Slaget ved Isted. Nationen svulmer over af fædrelandskærlighed Frigörelse under 1900-talet och 2000-talet Minneshuvud av Drottningmoder 1800-tal e.v.t. det sena 1900-talet som vår egen samtid har kommit att påverkas av de konfliktfyllda decennier i början av 1900-talet då fruktansvärda krig drabbade världen,.

Spanien under 1800-talet - Spansk historia - Sven i Spanie

Orsaker till första världskriget Helgesson

Handelsgård från 1800-talet. Bergströmska gården är en av få byggnader som finns kvar från tiden före stadsbranden 1887. I branden förstördes kyrkan och 18 stadskvarter med 75 gårdar. Denna gård uppfördes 1826 av Christopher Bergström, men flygeln är troligtvis äldre I 2013 døde 31.000 mennesker i krig, mens det i 1990 drejede sig om 72.000, og krig anses i begyndelsen af 2000-tallet for menneskehedens sjettestørste problem. Udover tab af menneskeliv medfører krig sædvanligvis ødelæggelse af infrastrukturer og økosystemer , fald i social velfærd, sult , omfattende flygtningestrømme væk fra krigsområdet og mishandling af krigsfanger og civile Vi söker en guldsmed som gått svensk/dansk guldsmedsutbildning, gärna med arbetslivserfarenhet. Är positiv, kreativ, självständig och utåtriktad Svenska krig - 1800-tal 1805-1810, Krig med Frankrike, Pommerska kriget eller Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon Allierad med Sverige: England samt periodvis Preussen, Ryssland och Österrike

Hur nära var vi en skandinavisk union i mitten på 1800-talet? Mycket närmare än man hittills trott, visar ny forskning. Bismarck och Napoleon III stödde idén och i Köpenhamn fanns långt gående planer på en statskupp för att bana väg för en union. Hundra år senare föddes Nordiska rådet, som bygger på 1800-talets skandinavism Krigen under 1900-talet. Första världskriget varade från den 28 juli 1914 till den 11 november 1918 och var den dittills största världsomfattande konflikten. I kriget mobiliserade de industrialiserade länderna sina resurser och utrustade stora delar av sin befolkning med moderna vapen. Resultatet blev katastrofalt

Svensk historia - fredsperioder

Krig under 1800 talet i sverige valdemar atterdag

Under 1800-talet ökar intresset för språk, kultur och historia. Idé om att gränserna skulle följa kulturer och inte kungahus alltså alla som pratade tyska skulle bo i ett land och alla som pratade svenska och som tillhör den svenska kulturen ska bo i ett. En nation (folkgrupp) skulle vara en nationalstat Frankrike och Paris var tongivande. Klassicismen omfattar den gustavianska stilen 1775 - 1810, empir/Karl Johan-stilen 1810 - 1840 samt nystilarna 1840 - 1900. Franska revolutionen 1789 förändrade klassicismen till en romersk kejsarstil med Napoleon, fransk kejsare 1804-14 och 1815 (bilden tv). Stilen blev arkitektonisk och praktfull

Storbritanniens krig med Danmark 1807 - Riksarkivet - Sök

Det är underbart att läsa gamla feministiska verk från 1800-talet och till på köpet skrivna av kvinnor. Rosenlarv förlag ska ha en stor eloge för sina nyutgivningar av gamla verk. Jag tyckte om Skådespelerskan och skulle gärna gå på den om den sattes upp igen. Läs mer: Rosenlarv, Adlibris, Bokus. Read Full Post » Att vara psyksjuk på 1800-talet. Lyssna från tidpunkt: 25 min. -. tor 23 apr 2009 kl 14.00. Synen på vad som är sjukt och friskt i människans psyke är i ständig förändring. Och kanske. Häromdagen satt jag och sökte bland de dagstidningar som Kungliga biblioteket i Stockholm har digitaliserat. När de först släppte tjänsten så var det 150 års gräns på vad man kunde läsa direkt på internet, men idag är den framflyttad så man kan läsa alla tidningar under hela 1800-talet. Jag fastnade i alla fall för e

Herrmode - Sörmlands museumFersenska mordet 1810 - StockholmskällanKolonialvälden i Asien - vid sidan av det brittiskaFredssoldaterTrästaden Eksjö | Visit Småland