Home

Socialstyrelsen transvård

Socialstyrelsen har tagit fram två så kallade kunskapsstöd: God vård av barn och ungdomar med könsdysfori och God vård av vuxna med könsdysfori. I kunskapsstöden beskrivs alla typer av könsbekräftande behandling som finns i Sverige idag. Kunskapsstöden är bara rekommendationer och därmed inga regler som utredningsteamen måste följa Socialstyrelsen har beslutat att centralisera i stort sett all transvård i Sverige till tre specialistmottagningar i landet, och det finns kritik mot att för liten del av vården blir kvar på. Transvården ska centraliseras, har Socialstyrelsen beslutat. Det innebär att Norrland kan bli utan specialistmottagningar för personer med könsdysfori, och protesterna har inte låtit vänta på sig. Delar av transvården kommer att försvinna från norra Sverige när vården ska centraliseras till tre specialistmottagningar i landet, rapporterar Sveriges radio startade med att socialstyrelsen publicerade 2010 rapporten Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. Den genomfördes som en förstudie där centrala frågor i vården av könsdysfori i allmänhet, och i Sve-rige i synnerhet, identifierades och definierades. Förstudien kom att vila på tre delar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. För att följa upp utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen tar vi fram målnivåer och utvärderingar, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna

Vårdens olika delar Transformering

 1. Anledningen är att en stor del av vården för transpersoner riskerar att försvinna från Norrlands universitetssjukhus (Nus) efter beslut från Socialstyrelsen
 2. och myndigheter. Så fredagen den 2 mars 2012 ockuperade vi Socialstyrelsen i Stockholm och uppmuntrade alla att komma. Vi krävde att Socialstyrelsen slutar med all form av sjukdomsdiagnostisering av trans! Som det ser ut idag behöver en få diagnosen transsexualism av psykiatrin för att få tillgång till transvård i Sverige
 3. Vi anser att all transvård, inklusive underlivskirurgi, är ett beslut mellan individen och dess läkare. Dagens system där Socialstyrelsen tar beslut ska slopas. Denna rättighet bör också följas av en rätt att själv avgöra sitt juridiska kön. Tvåkönsnormen är otillräcklig och den begränsar människor
 4. Enligt honom grundar sig Socialstyrelsens nya bedömning på den snabba ökningen av unga patienter inom transvården och det faktum att många i gruppen har neuropsykiatriska diagnoser
 5. Socialstyrelsen föreslår att centralisera all transvård till tre platser i Sverige. I dag ligger könsidentitetsmottagningen för norra Sverige i Umeå men kan komma att flyttas till Stockholm
 6. Råd till dig som vill ha transvård - Socialstyrelsen. Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete - Socialstyrelsen. God vård av vuxna med könsdysfori - kunskapsstöd från Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori - kunskapsstöd från Socialstyrelsen. Transvård- Anova Karolinska universitetssjukhuse

Protester mot att transvård försvinner från norr

Socialstyrelsen arbetar för att transsexuella personer ska sluta klassas som psykiskt sjuka i kontakt med vården. Ett viktigt steg framåt för transpersoners rättigheter men mycket återstår, säger Rhea Bengtsson från föreningen Transförsvaret. Inrikes. Frankrike blev världens första land att slopa transsexualitet som psykiatrisk diagnos år 2010 Enligt Socialstyrelsens riktlinjer kan minderåriga i dag erbjudas bromsande pubertetsbehandling från tidig pubertet och i ett senare skede könskonträr hormonbehandling, det vill säga. Socialstyrelsens rättsliga råd tolkar lagens kriterier som att du ska ha levt som det kön du känner dig som i alla sammanhang i minst ett års tid. Det kallas ofta för real life eller social transition. Du ska också ha varit i kontakt med utredningsteamet eller annan vård för könsdysfori under en längre tid Socialstyrelsen har också i samverkan med Sveriges Privattand-läkarförening i december 2001 genomfört en enkät till privattand-läkare om möjligheter att ta emot nya patienter. På frågan om tand-läkaren hade möjlighet att ta emot nya patienter svarade 84 procent ja. Flertalet av dem som kunde ta emot nya patienter, nästa En måndag i november hände det. Ett 70-tal aktivister tog sig in på Socialstyrelsens kontor. De åt pizza, läste poesi. Framför allt framförde de sina krav: Förkorta väntetiderna för transvård. Sänk åldersgränsen. Ge asylsökandesamma rätt till transvård som svenska medborgare. Med mera. Tidningar skrev och kampglöden växte

Socialstyrelsen gör sin översyn i nära kontakt med transorganisationer (exempelvis RFSL och RFSL Ungdom) och de som arbetar inom den könsbekräftande vården. Det är därför en oerhört liten risk för att tillgången till könsbekräftande vård i Sverige skulle komma att försämras om diagnoskoderna flyttas till ett annat kapitel i ICD-11 De är fler och de är yngre. Varje år ökar antalet unga som vill göra en könsutredning med 100 procent. Men vården hänger inte med - utredningsköerna är längre än någonsin. - Det. Content filed under the Transvård category. I måndags berättade jag om min frustrerande upplevelse där jag blev utan motivering och på egen bekostnad kallad till Socialstyrelsens Rättsliga Råd för att ännu en gång bli godkänd och kanske äntligen få juridiskt könsbyte. Jag skrev också att jag ringde upp kontaktpersonen och begärde att få motivering till varför just jag.

Transvård försvinner från Norrland - protester mot

Socialstyrelsen är i färd med att omarbeta sitt nationella kunskapsstöd och har nyss kommit med uppdaterade råd om utredning. I det gamla kunskapsstödet nämndes inte autism en enda gång; i det nya framhålls tvärtom vikten av att uppmärksamma autism och behovet av att grundligt utreda vilka andra psykiatriska problem som kan finnas hos den unge med könsdysfori Sedan den 1 april finns en ny stödfunktion för samordningen av transvård. Funktionen är i form av den nya tjänsten samordnare transvård som innehas av Johanna Valentin. Stödfunktionen har tillkommit i och med att en ny riktlinje kring könsdysfori och könsidentitet har införts i Region Värmland UMEÅS TRANSVÅRD HOTAS Socialstyrelsen nya beslut kan leda till att stora delar av transvården på Norrlands universitetssjukhus i Umeå försvinner... Sedan 1 maj påbörjas inga nya hormonbehandlingar för unga med könsdysfori vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Beslutet har väckt frågor om vad som ska hända med transvården för unga, och på måndagen samlade Socialstyrelsen klinikcheferna från samtliga sex mottagningar i Sverige till en dialog. Svår balansgång Systematisk uppföljnin

Utredning och behandling av transsexualism sker i samförstånd med barnen/ungdomarna och föräldrar. Utredningen är flerårig och syftar till att bland dem som söker vård identifiera de barn/ungdomar som har klassiska symtom på transsexualism och som tillhör den grupp som ska ha behandling 3 Transvård inbegriper både hela könsutredandeprocessen samt all könskorrigerande behandling såsom hormoner, kirurgiska ingrepp och bytet av det juridiska könet (Berg & Summanen, 2011). 4 Transsexuella upplever att det juridiska kön som de tilldelats vid födseln inte är det kön de identifierar sig med Fokus på väntetider vid paneldiskussion om transvården. Långa utredningstider och väntetider till könsbekräftande vård är fortsatt ett stort problem. Det blev tydligt vid den paneldiskussion om transvården som Regnbågsläkarna stod värd för under Prideveckan i Stockholm. Ewa Knutsson I måndags ockuperades Socialstyrelsen i Stockholm av Transförsvaret, som framförde krav på rättigheter för transpersoner. Det innebar bland annat krav på bättre transvård, att rättsliga rådet avskaffas och att statens brutala övergrepp mot barn som är intersex ska upphöra. Det är extremt viktiga krav som handlar om att respektera grundläggande mänskliga rättigheter

Nationella riktlinjer - Socialstyrelse

 1. Processen har tagits fram utifrån beprövad erfarenhet och följer Socialstyrelsen nationella kunskapsstöd, God vård av barn och ungdomar med könsdysfori, från 2015. När diagnosen könsdysfori har ställts kan behandlingen påbörjas och hormoner som avstannar puberteten sätts in. Samma starka läkemedel används vid kastrering av vuxna män, och har kända biverkningar som.
 2. trans vennlige gynekologer i Trondheim. Norway / Norge. Bor i nærheten av Trondheim nå og trenger å se en gynekolog. Ville bare se om noen her har noen erfaring med dette og vet hva som er lurt, hvor de er mest trans vennlige, om jeg burde gå privat eller til en fastlege? 0 comments. 100% Upvoted
 3. Svenska tillkommer. Hey! I'm helping 'The Garnet Initiative' who are a research based Trans Activism group, unaffiliated with other NGOs and Organsiations, we're working on a comparative report they're drawing up about trans and gender diverse healthcare here versus other countries, and where there should be a focus on what can be improved upon
 4. Det kan medföra stort lidande för den enskilda individen, enligt Socialstyrelsen. År 2018 var det totalt knappt 6 000 personer, 0,6 promille av befolkningen, Transvård av unga
 5. [källor] Socialstyrelsen och Regeringen. I november 2018 skickas en begäran till Socialstyrelsen om att den behandling som ges av den svenska vården vid könsdysfori bör granskas. »En viktig utgångspunkt i den offentliga debatten kring transvård är att gruppen unga med könsdysfori har ökat stort på senare år..
 6. Socialstyrelsen är den myndighet som bland annat utfärdar legitimationer till vårdpersonal i Sverige och utvärderar och följer upp hur vården fungerar. Socialstyrelsen tar också fram den svenska versionen av ICD. År 2015 gav Socialstyrelsen ut rekommendationer för hur vård vid könsdysfori bör se ut i Sverige
 7. Kategori: Transvård Gunilla Svartvik. Vi ser det som diagnostiskt tveksamt om en biologisk man inte vill operera bort sitt könsorgan. Så skrev Gunilla Svartvik till Socialstyrelsen i ett remissvar till en utredning som konstaterade att tvångssterilisering och operationstvång var ett människorättsbrott

Transvård försvinner från Norrland - protester mot Socialstyrelsens beslut. Transvården ska centraliseras, har Socialstyrelsen beslutat. Det innebär att Norrland kan bli utan specialistmottagningar för personer med könsdysfori, och protesterna har inte låtit vänta på sig I SVT har Uppdrag Granskning i två program uppmärksammat svensk transvård och gett flera exempel på utredningar som skyndats fram på betydligt kortare tid, och avslöjat att en flicka på blott 14 år opererat bort brösten (vilket Socialstyrelsen försvarat) verka för att all transvård, inklusive underlivskirurgi, är ett beslut mellan individen och dess läkare. Dagens system där Socialstyrelsen tar beslut ska slopas. verka för att alla som är bosatta i Sverige ska ges rätt till samma subventionerade könsbekräftande vård ANOVA - Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin. Vid den Transmedicinska mottagningen är uppdraget är att utreda könsinkongruens och behandla könsdysfori hos personer över 18 år.. Könsinkongruens innebär att en persons könsidentitet är en annan än det kön personen ursprungligen registrerats som (födelsekön).. Könsdysfori är ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att.

Hannes protest samlar tusentals – transvården i norr kan

Norrlänningar kan få längre till transvård när avdelning i

 1. RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, riktar kritik mot SVT:s Uppdrag gransknings program om transvård av tonåringar
 2. I maj 2019 antar Världshälsoorganisationen (WHO) en ny version av ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Förslaget är att flytta de diagnoser som handlar om könsdysfori från kapitlet om psykiatri till ett kapitel om Conditions related to sexual health i ICD-11
 3. Styrande dokument. Region Värmland har flera riktlinjer och rutiner med fokus på våld i nära relationer. Du som är medarbetare i Region Värmland hittar dessa via Region Värmlands intranät. Sidan uppdaterad 24 september 2021

Ockupationen av Socialstyrelsen/ Transfobin måste

Nu har Socialstyrelsen föreslagit att den högspecialiserade vården för könsdysfori ska centraliseras till tre centra i landet, vilket gör att en stor del av vården för transpersoner riskerar att försvinna från norra Sverige. Enligt Socialstyrelsen är syftet att höja kvaliteten och göra vården mer likvärdig. Survey on the state of Swedish Trans Healthcare / Enkät på Svensk Transvård. If you only want to fill out a general comment to Socialstyrelsen or others about an experience you've had, you can just scroll to the bottom. Good experience stories are important too, it shows folks that good care is possible Socialstyrelsen arbetar för att transsexuella personer ska sluta klassas som psykiskt sjuka i kontakt med vården. Ett viktigt steg framåt för transpersoners rättigheter men mycket återstår, säger Rhea Bengtsson från föreningen Transförsvaret Extrovert, introvert eller ambivert. Även om vissa kombinationer av dessa kan råka vara mer ensidigt könade (och möjligen felaktiga) än andra, är det fortfarande lättare för omvärlden att se rätt kön om håret sköts och beskrivs med ens personlighet i åtanke. En flexibel och högkvalititativ hårersättning möjliggör just detta

Reportage: Antalet unga som söker könskorrigerande vård minskar. Många transpersoner delar lidandet av att leva med så kallad könsdysfori. Tidigare rapporterades att professor varnade för ingrepp på personer som mår psykiskt dåligt av Uppdrag granskning i deras granskning av Tranståget. Nu följer man upp reportagen Barn är beroende av sina föräldrar och sin familj och kan också ha svårt att förstå det som händer. Enligt 5 kapitel 7 § i Hälso- och sjukvårdslagen har hälso- och sjukvården ett ansvar att ge information, råd och stöd när förälder eller annan vuxen som barnet bor tillsammans med är sjuk eller plötsligt avlider Socialstyrelsen har tidigare slutat diagnostisera sexuella läggningar (såsom homosexualitet) och könsidentiteter (som transvestism) med motiveringen att det förstärker fördomar. De borde kunna göra det igen. Socialstyrelsen ska sluta normalisera och kontrollera våra kroppar genom diagnossystemet! TRANSVÅRD Antalet unga som söker sig till sjukvården för könsidentitetsutredningar ökar kraftigt. Efter SVT:s rapportering om detta lät vi fyra sakkunniga svara på frågor. Här är svaren och frågorna

Transvård, eller könsbekräftande vård och behandling, omfattar exempelvis hormonbehandling och kirurgi. Vården är tillgänglig både för transkvinnor, transmän och ickebinära transpersoner. Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd God vård av vuxna med könsdysfori Remissvaren är offentliga handlingar och kan begäras ut från Socialstyrelsen. swetgblog HBTQI , Politik , Transvård Lämna en kommentar maj 17, 2015 november 11, 2017 1 minut Socialstyrelsen förlorar i Förvaltningsrätte Transvård, performativitet, kropp, identitet, styrning, En intervjudeltagare sjöng under en intervju upp ett stycke hen har skrivit i samband med att hen könskorrigerande behandling rekommenderas av Socialstyrelsen att i första hand vända sig till en psykiatrisk mottagning transutredningar och transvård eller om bristande kompetens och dåligt bemötande i vård och skola. I år har också Socialstyrelsen släppt kunskapsstöden God vård för vuxna me

Socialstyrelsen Remissvar angående assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller -ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus transvård (främst hormonbehandling och underlivskirurig) efter tvångssteriliseringarnas avskaffand Nu följer Sverige efter Danmark och friskförklarar transpersoner.- Det är en viktig förändring, säger Lukas Romson, jämlikhetskonsult och transexpert i Sverige.Övriga nordiska länder fortsätter att klassa transpersoner som psykiskt sjuka. Friskförklaringen är en viktig symbolfråga som kommer att påverka synen på transpersoner både inom sjukvården och i resten av samhället. Transpersoners liv kan förbättras radikalt. Söndagen den 20 november är det Transgender Day of Remembrance. Dagen uppkom för 18 år sedan ur behovet att uppmärksamma och stoppa de mord som sker av transpersoner runt om i världen. Transpersoner är fortfarande i hög grad utsatta av hot och våld och mörkertalen är stora Idag offentliggör Socialstyrelsen de nationella kunskapsstöden för könskorrigerande vård för vuxna, respektive för barn och ungdomar. RFSL och RFSL Ungdom har under många år arbetat för.

Fi: Sverige behöver en bättre transvård - Dagens Samhäll

transvård som håller hög och jämn kvalitet över hela landet. Kunskapsstöden - Kunskapsstöden som Socialstyrelsen idag presenterar innehåller många positiva förändringar Rainbow Academy är RFSL:s nya digitala plattform för lärande om inkludering och organisering inom hbtqi-communityt. Tillsammans lär vi oss mer om RFSL! Läs mer. RFSL Stödmottagning. RFSL Stödmottagning finns för dig som identifierar dig som hbtqi-person och som har blivit utsatt för trakasserier, hot och våld

Socialstyrelsen ändrar sig - ej lämpligt med

Hannes protest samlar tusentals - transvården i norr kan

Socialstyrelsen förlorar i Förvaltningsrätten swetgblog HBTQI , Politik , Transvård juli 6, 2014 november 7, 2017 1 minut Förvaltningsrätten fastslår i en dom att Socialstyrelsens Rättsliga Råd inte får kräva att en person som vill byta kön måste ha genomgått en utredning enligt gängse praxis Det innebär också att all transvård bör vara ett beslut mellan individen och dess läkare - inklusive underlivskirurgi. Dagens system där Socialstyrelsen tar besluten bör slopas, säger Yolanda Bohm Ramirez 2018-08-03 08:12 CEST F! har förslagen för en stärkt transvård Antal personer som söker könsbekräftande vård har ökat lavinartat de senaste åren Jens Randrup skriver att han inte vill acceptera att unga pojkar ges transvård bara för att de gillar killar och är feminina.. Nu svarar Alex Alvina Chamberland, som själv har genomgått en transition i vuxen ålder, att hon önskar att hon påbörjat hormonbehandlingen 10 år tidigare (Socialstyrelsen 2015a+b). Dessa kommer att beskrivas närmare under rubriken politisk och juridisk utredning eller behandling för att få tillgång till transvård och förändrar sina kroppar så att dessa bättre stämmer överens med deras könsidentitet

018-611 21 06. Telefontider. Måndagar 8-9. Tisdagar 13-14. Ons - Fre 8-9. Könsidentitetsmottagningen för vuxna vänder sig till dig som vill ha utredning och behandling av könsdysfori. Det kön man själv känner sig som kallas för könsidentitet. Om ens könsidentitet inte stämmer överens med det kön man blev tilldelad vid födseln kan. transvård av god kvalitet . 2010 utredde Socialstyrelsen den könsbekräftande vården i Sverige och fann en rad brister, däribland ojämlik vård till följd av ålder och boendeort. År 2018 inkluderades transpersoner som grupp i diskrimineringslagstiftningen,. Om du vill läsa mer om de olika lagarna och riktlinjerna när det gäller just könsbekräftande vård för personer under 18 finns det i Socialstyrelsens kunskapsstöd God vård av barn och ungdomar med könsdysfori. Nödvändig transkompetens sakna

[källor] Socialstyrelsen och Regeringen. En viktig utgångspunkt i den offentliga debatten kring transvård är att gruppen unga med könsdysfori har ökat stort på senare år, främst bland dem som tilldelats könet flicka vid födseln. Ingen vet vad det beror på Delmålet jämställd hälsa handlar om både fysisk och psykisk samt sexuell och reproduktiv hälsa och innebär både förebyggande folkhälsoarbete såväl som insatser till enskilda män och kvinnor, pojkar och flickor när det gäller socialtjänst, stöd till funktionsnedsatta, transvård samt generell hälso-, mödra,- och sjukvård Väntetid på transvård En anmälare har synpunkter på väntetider på transvård. Även på att kötiden från annat landsting inte får tas med vid flytt utan anmälaren får börja om i kön. Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet. Hänvisar till vårdgarantikansliet och kontakt med vården. Telefo

socialstyrelsen - fitt for figh

 1. Socialstyrelsen. Screening för cystisk fibros (socialstyrelsen.se) Läs mer: Socialstyrelsen säger återigen nej till screening för cystisk Debattartikel av Ida Linander, läkare och doktor i folkhälsa med fokus på transvård och Axel Repka, specialistläkare med mångåri
 2. ska antalet fallolyckor
 3. FPES tal vid den digitala demonstrationen 30 januari 2021 för #TranslagNu - FPES. FPES medverkar i Facebook eventet Digital demo för #TranslagNu. Här är FPES tal vid den digitala demonstrationen: Det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att med­borgar­rätt heter pengar! skaldade Heidenstam för 125 år sedan
 4. Socialstyrelsen har gjort en helomvändning och säger nej till sänkt åldersgräns för könskorrigerande kirurgi. Detta efter Uppdrag gransknings granskning. KAN SES TILL Sön 8 nov 22:59. Se länk nedan. Se också: Larmen om den ökande psykiska ohälsan bland unga kan vara kraftigt överdrivn

KONTAKT. FPES, Box 787, 114 79 Stockholm Telefon: 08 604 13 93 och 072 887 31 81. Vi arbetar ideellt och kan inte alltid svara direkt. Plusgiro (även för gåvor): 46 69 19- I avhandlingen analyserar även Ida Linander hur Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid könsdysfori konstruerar kön och formar beslutsfattande inom svensk transvård I arbetet med den här artikeln har vi varit i kontakt med två familjer som är kritiska till den transvård som deras Socialstyrelsen har beslutat att viss könsbekräftande behandling ska. Lhbtq-personer hamnar mellan stolarna inom äldreforskningen. Många äldre LHBTQ-personer har levt i en tid där deras könsindentitet och sexualitet har varit kriminialiserad, sjukdomsförklarad och inte sällan framstått som avvikande. Även om tiderna förändras och samhället är mer accepterande idag visar en ny avhandling att flera.

HBTQ+ - Region Gotlan

Sociotrans, Transsexualism, Transvård, Du har hos Socialstyrelsen, Rättsliga rådet, ansökt om fastställelse av ändrad könstillhörighet. Rättsliga rådet kommer att behandla din ansökan vid ett sammanträde som äger rum på Gjörwellsgatan 30 plan 7, 112 60 Stockhol En debattartikel i SvD med rubriken Könsbyte är ett stort experiment har lett till att transjouren i RFSL Hälsingland har fått stor ökning på samtal till transjouren. En debattartikel som flera medlemmar i RFSL Hälsingland och Gävleborg menar ger en helt fel bild av vad trans är swetgblog HBTQI, Politik, Transvård maj 17, 2015. november 11, 2017. 1 minut. Vi ser det som diagnostiskt tveksamt om en biologisk man inte vill operera bort sitt könsorgan. Så skrev Gunilla Svartvik till Socialstyrelsen i ett remissvar till en utredning som konstaterade att tvångssterilisering och operationstvång var ett människorättsbrott