Home

Svenskt trä EPD

Ny miljövarudeklaration från Svenskt Trä för sågade

  1. Branschorganisationen Svenskt Trä har tagit fram en miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) för sågade trävaror baserat på data från 44 medlemsföretag. Miljövarudeklarationer är en förutsättning för att kunna räkna ut en byggnads klimatpåverkan, vilket redan 2022 blir ett krav från Boverket
  2. Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material
  3. Branschorganisationen Svenskt Trä har tagit fram en miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) för sågade trävaror. EPDn är baserad på data från 44 medlemsföretag och är en uppdatering av en äldre EPD, baserad på senaste standarderna ISO 14025 och SS-EN 15804:2012+A2:2019

Svenskt Trä - Svenskt Tr

Branschorganisationen Svenskt Trä har tagit fram en sektor-EPD, Environmental Product Declaration, för hyvlade trävaror baserat på data från 16 förädlingsenheter. Den nya sektor-EPDn tillsammans med motsvarande EPD för sågade trävaror förstärker ställningen för träprodukter inför kravet om klimatdeklarationer 2022 Med data från 44 medlemsföretag, som står för över 58 procent av Sveriges sågverksproduktion, har Svenskt Trä tagit fram en EPD för sågade trävaror som är representativ för svensk sågad trävara. EPDn är en uppdatering av en äldre EPD, baserad på senaste standarderna ISO 14025 och SS-EN 15804:2012+A2:2019 Vissa EPD visar negativa värden för klimatpåverkan av träprodukter, eftersom deras omfattning (kallad cradle-to-gate, eller vaggan till grinden) endast står för tillverkningsprocessen (och därmed utesluter användningsfasen och demoleringen) så att bindning av kol i skogen redovisas medan slutet av livstiden, där motsvarande mängd kol släpps ut som koldioxid, utelämnas Det beror bland annat på vilka material som väljs i konstruktionen och vilken typ av energi som används för uppvärmning. När en tillverkare ska ta fram en EPD - environmental product declaration, och genomför livscykelanalysen av produkten, utgår man från ett antal produktspecifika regler

Svenskt Trä lanserar EPD för sågade trävaror - Hållbart

Svenskt Trä finansieras till huvuddelen av sågverksföretagen som är medlemmar i Skogsindustrierna. En del av den finansieringen kommer indirekt från skogsbruket via sågverksföretagen. Samarbete med TMF (Trä- och Möbelföretagen), limträindustrin, Byggmaterialhandlarna, trägrossisterna, förpackningsföreningen, CMP kommittén samt uppdrags- och litteraturförsäljning bidrar också till finansieringen Att samtliga medlemsföretag som har behov av att generera en EPD ska kunna erbjudas ett EPD-verktyg för att ta fram sina EPD:er på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. EPD-verktyget ska leva upp till de krav som ställs/kommer att ställas på tillverkare. Att säkerställa att framtagning av EPD via verktyget håller en hög kvalitet

Ny sektor-EPD för hyvlade trävaror stärker trämaterialet

Produktcertifikat och klassificeringar av KL-trä . EPD Miljövarudeklarationerna för Martinsons KL-trä har utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och godkänts av EPD Norge. De visar att en kubikmeter av Martinsons KL-trä, inräknat råvaruutvinning, produktion och transporter, binder hela 672 kg CO 2 netto. Bruttomängden som binds är 718 kg CO 2 och tack vare bland annat produktion. Branschorganisationen Svenskt Trä har tagit fram en miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) för sågade trävaror baserat på data från 44 medlemsföretag. Miljövarudeklarationer är en förutsättning för att kunna räkna ut en byggnads klimatpåverkan, vilket redan år 2022 blir ett krav från Boverket En EPD, Environmental Product Declation, ger arkitekter, byggföretag och beställare möjlighet att bedöma miljö- och klimateffekten av olika alternativ. Där vinner ofta trä, men allt trä vinner inte lika mycket. I beräkningar av miljö- och klimateffekter ingår allt från ax till limpa, eller från skog till färdigt trähus EPD är en miljödeklaration som sammanfattar en produkts miljöprofil. Förkortningen EPD står för Environmental Product Declaration och används i både svenska och internationella sammanhang. Ett EPD-dokument ger information om miljöbelastningen genom produktens livscykel. EPD definieras av International Organization for Standardization.

Ny miljövarudeklaration för sågade trävaror - Svensk

Svenskt Trä lanserar EPD för sågade trävaror En EPD innehåller data som beskriver de koldioxidutsläpp, CO2, per mängd byggnadsmaterial en produkt ger. Branschorganisationen Svenskt Trä har tagit fram en miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) för sågade trävaror EPD-generator står för räkningen. Okategoriserade. 2021-05-17. Av: Daniel Nilsson. Ett verktyg för att enkelt ta fram livscykelbaserad klimatdeklaration har utvecklats av IVL tillsammans med 13 TMF-medlemmar. Den nya generatorn ska driva industrin mot mer hållbara produktionssystem. Många tillverkande företag ställs nu inför uppgiften. Limträ, KL-trä och LVL Limträ - standardbalk i fasta längder Limträ - standardbalk i fasta längder Enligt svensk standard SS-EN 14080. Ytklass. Renhyvlad yta. På balkar med mindre bredd än 90 mm kan limfläckar och flisor förekomma, då dessa dimensioner klyvsågas fram ur grövre balkar

Klinker i trä Skapa vackra golv och väggar med träklinker. En fortsatt starkt trend inom kakel & klinker är plattor som ser ut som trä. Svenska Kakel grundades 1977 av familjen Bergman i det lilla skånska samhället Ödåkra, strax utanför Helsingborg. Läs mer. Vår. Trävaror - Miljödeklarationer - Produktspecifika regler för trä och träbaserade byggprodukter - SS-EN 16485:2014This European Standard provides general Product Category Rules (PCR) for Type III environmental declarations for wood and wood-based products for use in..

Saint-Gobain Sweden AB har ett flertal produkter och lösningar som möjliggör uppförande av säkra byggnader med hög komfort och kan presentera alternativa lösningar för byggande i KL-trä. Vi tar hållbarhetsutmaningen på största allvar och har satt som mål att vara klimatneutrala som producent av byggmaterial 2050 Nytt krav på EPD. Från och med 2022 införs ett nytt krav på så kallad EPD, environmental product declaration. Fredrik Gustavson tror att detta kan bli en hjälp när det gäller att visa fördelarna med att använda svenska tryckimpregnerade produkter och att EPD-erna kommer att hjälpa Södra att förbättra och trimma verksamheten och miljöprestandan Livscykelanalys och EPD. Klimatneutralt byggande; Klimatdeklaration av byggnader; En ICA Supermarket byggs i massivt svenskt trä i Lindvallen, MAX IV-laboratoriet är ett svenskt nationellt laboratorium för acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus Ett utvecklat skogsbruk och svenskt industriellt trä-byggande pekas ut för främjandet av en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagan-de, arbete, boende och välfärd. I regeringens exportstrategi. 14 identifieras den potential som förädling av skogen har för svenska företags möjligheter till export och. KL-trä Projekteringsguide från Saint-Gobain. Saint-Gobain Sweden har tagit fram en projekteringsguide för byggande i KL-trä, som ska fungera vägledande i projekteringens tidiga skede, där presenteras konstruktionslösningar kopplat till komfort, hållbarhet och Boverkets byggregler

Tomas Alsmarker tillträdde nyligen som chef för innovation och forskning på branschorganisationen Svenskt Trä. Thomas Alsmarkers tidigare roller innefattar såväl vice vd med ansvar för forskning och utveckling på Tyréns, vd för Nyréns Arkitektkontor samt en tidigare adjungerad professur i träbyggnadskonst vid Linnéuniversitetet i Växjö Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Svenskt Näringsliv delar uppfattningen att det stora antalet märkningar skapar problem och verkar för att ta fram metoder som både underlättar handel mellan olika marknader och som förmår industrin att bli mer - EPD och PEF överlappar varandra och är bägge livscykelanalysmetoder Trä från svenska skogar - Helt enkelt. Få färg på huset från början Vi vill göra det enkelt för dig och erbjuder vår ytterpanel i en mängd olika profiler som redan är förmålade med din favoritkulör. Förmålad ytterpanel gör jobbet enklare, en målning i stället för tre Troldtekt är cementbundna träullsplattor gjorda av den helt naturliga råvaran certifierat trä (träull) samt cement av danska råvaror. Receptet på Troldtekts akustikplattor är lika enkelt som ändamålsenligt - därför har vi följt det sedan 1935. Genom att blanda trä och cement skapar vi cementbunden träull, där cementens styrka. EPD står för Environmental Product Declaration - på svenska miljövarudeklaration - och har som syfte att framställa transparent och jämförbar information om hur en produkt eller tjänst påverkar miljön under sin livscykel. Vi har samlat kortfattad information om EPD och hur ni kommer igång med att skapa.

Från valet av den bästa råvaran till trägolv från våra 3 000 timmerleverantörer och de olika ytbehandlingar vi använder, till våra vinylgolv och vår produktion som helhet. Oavsett om det gäller våra parkettgolv eller vinylgolv uppfyller Kährs alla krav på ett modernt golv, estetiskt såväl som miljö- och kvalitetsmässigt Det betyder att vi kan erbjuda produkter med trä från ansvarsfullt skogsbruk som är certifierat i enlighet med FSC:s principer. Troldtekt FSC-certifierades 2013 och har sedan 2018 varit godkända för att leverera produkter i kategorin ˮFSC 100%ˮ (FSC ® C115450), vilket innebär att allt trä i en platta lever upp till FSC-kraven Det är ett robust och naturligt byggmaterial med många goda egenskaper. Betong formar vår byggda miljö med lång livslängd, litet drift- och underhållsbehov och med kvalitet som håller över tid. Betong tillverkas av berg, grus, vatten, bindemedel. Cement tillverkad av kalksten utgör grund som betongens bindemedel NCC, Peab, Riksbyggen, Skanska, Stålbyggnadsinstitutet, Svensk Betong, Svenskt Trä och Vacse. Denna dialog hölls i projektets inledning och resulterade i en detaljerad lista med rekommendationer för hur LCA bör tillämpas för byggnadsverk i upphandling (se bilaga 1)

Framtidens hållbara bostadsbyggande är redan här, och det doftar trä. En ny rapport framtagen av Träcentrum Norr, TCN, visar att byggbranschen kan nå EPD, har drivit på så att svensk byggbransch gemensamt tagit fram ett beräkningsverktyg som alla kan använd Vårt virke. Våra fönster tillverkas av tall från Mellansverige, ett fantastiskt och förnybart material som binder koldioxid. Vårt virke är certifierat och kommer från hållbart skogsbruk som bedrivs med hänsyn till människor och miljö. Produktionen är optimerad för att få ut så mycket som möjligt av virket

Optimal. Vi vågar säga att Traryd Optimal är det bästa fönster som vi hittills har gjort. Det har 3-glas isolerruta och en mattlackerade aluminiumbeklädnad som kräver minimalt med underhåll, samtidigt som det fortfarande ser ut och känns som trä. Du kan med andra ord njuta av både skönhet och hållbarhet Betong behöver inte brandisoleras som stålkonstruktioner och de bidrar inte som trä till ökad brandbelastning. Brandskyddsbestämmelserna har allt sedan BBR94 varit funktionsbaserade och materialneutrala. När det gäller personrisk jämställs således en vägg av trä och gips med en betongvägg om båda klarar 60 minuters brand

Klimatpåverkan från träprodukter: ATT KROSSA EN MYT

Korslimmat trä från Södra har en av marknadens absolut lägsta klimatavtryck. En stomme i KL-trä kan ha upp till 80 procent mindre påverkan på klimatet än en motsvarande i betong, visar en ny och tredjepartsgranskad miljövarudeklaration (EPD) från Södra. I januari 2022 införs lagen om klimatdeklaration Vid ren dragbelastning är stål alltså 19% lättare än trä. Om inga begränsningar finns i hur mycket materialet får förlängas vid belastning finns också möjlighet att välja starkare stål, draghållfasthet upp till 700 N/m2 täcks av nuvarande svenska byggregler och europastandarder (det finns mycket starkare stål än så)

Dimensioner, material och utförande - Öppningsbara halvrunda fönster. Våra halvrunda öppningsbara fönster är tillverkade i svenskt trä av hög kvalitet, med en list av aluminium på båg- och karmbottenstycke. På inomhussidan har bågen profilerad kant. Karmen i våra halvrunda träfönster har anslutningsspår för fönsterbleck och. Enkomponent, lösningsmedelsfritt SMP-lim färdigt att använda. Limmet är tixotropt och flexibelt och är idealiskt för limning av mosaikparkett, väggpaneler och trappor av trä. Tekniska data: Konsistens: tixotrop pasta Färg: Ockragul Öppentid: ca 30-50 minuter EMICODE EC 1 R Plus - mycket låga utsläpp Gångbar efter: 12 timmar<br>Hållbarhet: 12 månader<br>Applicering: Fogspruta<br.

Ingenjörsmässigt byggande i trä - TMF

Egenskaper. Manuell enkelverkande. Regelkolv Ø 12 mm och med fast utlåsning 25 mm. Material av stål för brandklassade dörrar. Urtagsmått lika för kantregel 1296, 1396 och 2396. Stolpbredd 22 mm. Mått från framkanten till centrum på regelkolven är justerbart 30-36 mm. Ytbehandling: glansförzinkat Flerbostadshus i trä Med miljöanpassade och brandsäkra isolerlösningar. 2 EPD - Environmental Product Declaration 10 CO 2-utsläpp11 vi gör en samhällstjänst och befriar svenska återvinningsföretag från flaskor och annat glas varje år ASSA Måttskiss Monteringsstolpe 511 505110100057 (.jpg, 232 kB) M1361.0708 - ASSA Monteringsstolpar enkla för Solid Svensk (.pdf, 280 kB Read Grönt Samhällsbyggande 2021 by Stordåhd Kommunikation AB on Issuu and browse thousands of other publications on our platform. Start here

EPD-systemet lanserades i Sverige 1998 men har successivt omformats till ett internationellt system. Idag finns EPD:er registrerade från 27 länder och fyra kontinenter. IVL Svenska Miljöinstitutet tog över driften av det internationella EPD-systemet den 1 juli 2014, då Miljöstyrningsrådet avvecklades EPD bygger på standardserien för miljöledning EN-ISO 14000 och SS-ISO 14025:2010 De vill förbättra brandskyddet främst i radhus med takkonstruktion i trä. Renovering uppe på 65 meters höjd. 28 okt 28 I podcasten Snåret bjuder Svensk Byggtjänst in byggsverige till dialog och debatt Fönster i trä med 3-glas som standard. Våra fönster i trä är inte bara fina, de är smarta också. Med hög funktion kan du trivas i ett utrymme som håller värmen bättre. Det ser isolerrutan i 3-glas till. Vilket också innebär att du slipper använda din uppvärmning till att elda för kråkorna Alla träd har vuxit med årstiderna och formats av väder och vind. De har unika detaljer och karaktärsdrag som ger oss en känsla av livskvalitet. Ett material som vi behandlar med respekt eftersom vi anser att det förtjänar att åldras med värdighet För trä är utbildningen inriktad mot målade träfasader, kommer vi att gå igenom stegen för hur en leverantör av färger eller limmer bör bära sig åt för att skapa en EPD för sin produkt. Nov 25, 2021. Nov 29. Nov 29, 2021 - Nov 30, 2021. Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF), Svenskt Växtskydd och Branschföreningen.

EPD - enklare att jämföra och göra bra miljöval - Setra Grou

IPPC / ISPM 15. Användning. Ursprungsland: Internationellt. Tillämpningsområde: Internationellt. Klassificering. Förpackningssymbol. Vad står symbolen för? Symbolen visar att förpackningsvirket (inklusive stödvirke) är behandlat enligt standarden ISPM 15 enligt den internationella växtskyddskonventionen (IPPC) och därmed är fritt. Hos Tarkett hittar du rätt golvlösning, oavsett om du är proffs eller privatperson. Vi har parkettgolv, vinylgolv, laminatgolv, badrumsgolv och vägg, plastgolv, designgolv, mm

Vad gör Svenskt Trä? - Svenskt Tr

Träfönster - En stabil stomme. I alla Elitfönster finns en stomme av trä, närmare bestämt fingerskarvad, lamellimmad och kvistfri furu. Det ger fördelar för både dig, naturen och ditt hem. Vi har både rena träfönster och fönster med en aluminiumutsida. Vi har gott om furu i Sverige så vi kan hämta vårt kärnmaterial på nära håll Det svenska företaget Ekolutions nya klimatsmarta och EPD-certifierade Hampafiber är en förnyelsebar byggisolering som redovisar ett koldioxidnegativt resultat, Vikdörrar av trä med 3-glas energiglaskassett baserade på samma smala profil som Dofab KULTUR fönster Warning Funktionen produktsök gör det möjligt att snabbt identifiera relevanta produkter. För att det skall fungera optimalt ber vi dig godkänna användningen av cookies Materialen och elden. Trä eller stål - en del tvistar om vilket som är bäst om elden är lös. Tidningen Stål ringde upp brandsskyddsforskaren Ulf Wickström för att få veta mer. Enligt Ulf Wickström kom brandskyddsregler för byggnadskonstruktioner på allvar först i början av förra seklet, när allt fler skyskrapor började byggas

EPD-generator - TM

Ta del av intressant lönestatistik - TMF

Svenskt Trä har tagit fram en miljövarudeklaration för

Trä är ett förnybart, hållbart och koldioxidneutralt byggmaterial som dessutom har förmåga att lagra koldioxid. Resultatet av Kährs EPD visar att alla ovan inkluderade trägolv är klimatpositiva beräknat över livscykeln cradle to gate, dvs den delen av livscykeln som ligger inom Kährs kontroll Webers beprövade system har använts i över 30 år och vi arbetar ständigt med att förfina och utveckla dessa i nära samverkan med våra kunder. För att ta fram fakta och förstå fuktproblematiken bättre, arbetar vi med att inventera, simulera, prova och verifiera. Webers putssystem består av kalkcementbaserade ånggenomsläppliga.

Kerto® LVL är en LVL-produkt (laminated veneer lumber) som används i alla typer av konstruktionsprojekt, från nybyggnation till renoveringar och reparationer. Kerto LVL är otroligt stark och dimensionsstabil och det finns ingen risk för vridning eller böjning. Den får sin höga hållfasthet från det homogena limmade materialet Om Svenska PEFC omfattande alla typer av trä- och träfiberbaserade verksamheter och representeras av drygt 300 personer i alla världsdelar. I Sverige finns vi utspridda på olika platser i (informationssäkerhet), AFS 1996:6 (arbetsmiljö) och EPD (environmental product declaration). Intertek finns representerade över hela Sverige.

Vi på Vattenfall Services har i uppgift att underhålla lednings- och patrullgator i skog och mark runtom i Sverige. Våra konsulter har god erfarenhet av och kännedom om skogsförhållanden och gällande säkerhetsbestämmelser. Vi arbetar utifrån våra uppdragsgivares angivna intervaller för skogligt underhåll men rycker även ut om ett. LEIAB är en av marknadens ledande tillverkare av fönster i träbeklädd aluminium. På insidan ett traditionellt träfönster och utsidan en robust men samtidigt smakfull aluminiumkonstruktion PU-fogskum som inte kräver härdplastutbildning. Sika Boom®-163 Evolution är ett vitt 1-komponents, expanderande PU-skum. Det är fritt från klorparafiner och halogener och mjukgörare

LAS-utredningen: &quot;Parterna kan komma överens om betydligtSeminar: Træbaserede hybridstrukturer | Træinfo

Färg för att måla fönster, dörrar och andra snickerier utomhus Egenskaper. Lignin bidrar till att ge trä dess mekaniska styrka. Till skillnad från cellulosa som är en lång, ogrenad polymer som bildar kristallstrukturer är ligninet amorft och kraftigt förgrenat. Möjligen kan en ligninmolekyl räcka ända från ett träds rötter till dess topp. Lignin bildar kovalenta bindningar till vedens polysackarider och kan tvärbinda dessa KL-trä är anpassat för att underlätta effektivt montage och kan med fördel -användas till exempel som entresolbjälklag eller bostadsbjälklag. Väggar i KL-trä väljs vanligen för sin stora last-bärande och stabiliserande kapacitet. KL-träet ger även goda byggnadsfysikaliska egenskaper så som ljud- och brandavskiljning

Vi ger exportföretag råd kring vilka krav som ställs på förpackningsåtervinning i Europa. Inom EU ställs det specifika krav på återvinning, konstruktion och märkning av förpackningar. Sedan 1997 erbjuder Tysk-Svenska Handelskammaren rådgivning för exportföretag angående kraven som EU:s förpackningsdirektiv ställer för korrekt. Räkna med KL-trä i Bidcon. Nu släpps version 2018.1 av kalkylprogrammet Bidcon. I discplin Bygg introducerar vi för första gången byggdelstyper för KL-trä. KL-trä har snabbt gjort ett kraftigt avtryck på marknaden. Materialet tilltalar då det är ett byggelement som är tvärstyvt och tåligt i förhållande till sin låga vikt, och. NY RAPPORT: Vi kan bygga klimatneutralt redan i dag! Framtidens hållbara bostadsbyggande är redan här, och det doftar trä. En ny rapport framtagen av Träcentrum Norr, TCN, visar att. Europastandarden EN 16485:2014 gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den officiella engelska versionen av EN 16485:2014. The European Standard EN 16485:2014 has the status of a Swedish Standard. This document contains the official version of EN 16485:2014. Denna standard är framtagen av kommittén för Trä, SIS / TK 182 Typ: Fasta fönster Karm: Utsida och insida i trä Båge: Lamellimmad enkelbåge med 3-glas isolerruta. Vid val av standard vit är båges glaslister och eventuella spröjs i aluminium. Min. mått: M3x4 (280x380mm) Max. mått: M30x20 (2980x1980mm) Glas: 3-glas isolerruta U-Värde: 1,1 som standard och 0,8 som miljömärkt med Svanen (hela konstruktionen

Att använda trä från våra svenska skogar hjälper också till att skapa jobb så att hela Sverige kan leva. Och att bygga i trä är heller ingen nyhet precis, det är en stolt svensk tradition - som vi på OBOS gärna för vidare in i framtiden SP Fönster är ett av Sveriges största fönstervarumärken och ägs av företaget Svenska Fönster, som är en av de ledande och mest hållbara fönstertillverkarna i Sverige. SP Fönster utmärker sig med funktionella fönster av hög kvalitet och vacker design med rundad profil på insidan. Hos oss är hållbarhet i fokus och det. SP. Grundfärg för grundmålning inomhus. Grundmåla med Alcros grundfärger för golv, väggar, tak, möbler och snickerier Vattenfall Services utför skogligt underhåll runtom i landet, inte bara till fots och med helikopter, utan även med smarta, effektiva röjningsrobotar. Vegetation såsom träd och buskar kan ställa till det i underhållet av våra kraftstationer och ledningar. Höga, täta buskar kan vintertid hindra sikten, och träd som böjer sig fram. Elitfönster Original Trä Objekt är ett modernt fönster med 3-glas isolerruta, tillverkat av lamellimmad, fingerskarvad gedigen nordisk furu. Rötskyddet är mycket bra, tack vare en högklassig fabriksmålad ytbehandling. Isoleringsförmågan är god, med ett U-värde på 1,3 vilket som tillval kan förbättras ytterligare, ned till 1,0.