Home

Husdjursagronom SLU

Som husdjursagronom, har du djup kunskap om djurens biologi med fokus på fysiologi, näringsbehov, genetik och beteende, och är väl förtrogen med vetenskaplig metodik. Du har god kännedom om samhällets och branschens regelverk för djurhållning och livsmedelsproduktion, samt djurhållande företags förutsättningar Som husdjursagronom är du framförallt specialiserad på att förebygga problem med produktionsdjurens hälsa. Fokus för en husdjursagronom ligger ofta på kombinationen foder, skötsel och stallarnas funktion En dag på campus som Husdjurs agronom: Anländer till campus med bussen, antingen 12an eller 4an. Köper en frukostpåse innehållande macka, kaffe och frukt från kiosken Amigo, bra pris! 9-12 Försöksdesign (Föreläsing) Lunch, oftast har man med sig matlåda Som husdjursagronom får du gedigna kunskaper om lantbrukets djur, allt från fysiologi, skötsel, hälsa och beteende till utfodring och avel. Agronom - husdjur, Sveriges lantbruksuniversitet SLU - Utbildningssidan - en del av Studentmedi Idag har vi tillsammans med EoD (Etologi & djurskyddsprogrammet) varit på studiebesök ute på SLU:s forskningscentrum Lövsta, för att lära oss mer om foder till slaktkyckling och värphöns. Just nu pågår ett försök där man undersöker hur ljusstrålning i olika våglängder påverkar värphöns

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. • Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Om medarbetarwebben • SLU:s fakturaadress • Om SLU:s webbplatser • Vid KRI Utbildning till husdjursagronom hittar du på Husdjursagronomprogrammet, som är en 5-årig utbildning på heltid och som ges på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Arbetsplats Husdjursagronomer kan arbeta på länsstyrelser, husdjursföreningar, hushållningssällskap, rådgivningsföretag och foderföretag SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen • Vid KRI

Agronom är en akademisk examenstitel inom agronomi ( lantbruksvetenskap) som i Sverige kan erhållas efter studier vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) eller i Finland vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten i Helsingfors universitet. De första svenska agronomerna utexaminerades vid dåvarande lantbruksinstituten på Ultuna 1848-1932, Degeberg. Dag 1 kompetens Husdjursagronom Sammanställning av utredningen avseende dag-ett yrkeskompetenser för husdjursagronomexamen Uppdrag av dekanus till Prof Anna Jansson och Prof. Sigrid Agenäs • Synpunkter från Lärare vid VH-fakulteten, från husdjursagronomer med 3-5 års yrkeslivserfarenhet och från näringen • Omvärldsanaly

Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten Hanna Lindqvist, disputerad husdjursagronom, utanför Forskningshuset vid SLU i Skara. Foto: Ylva Carlqvist Warnbor Agronomprogrammet - husdjur syftar till en agronomexamen, som är en yrkesexamen. Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 270 högskolepoäng. Agronomprogrammet omfattar dock 300 högskolepoäng och möjliggör även generella examina, om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning Ny fakultetsdirektör till VH. Caroline Carlström som nu arbetar på NJ-kansliet börjar den 1 maj som fakultetsdirektör på VH-kansliet. Caroline, som bäst lystrar till namnet Lina, har en gedigen SLU-bakgrund som disputerad husdjursagronom

Agronom - Djur Externwebben - SLU

I en enkätundersökning som gjordes 2001 av husdjursagronom Åsa Vikström vid SLU, fick ägare till problemston beskriva de vanligaste besvären i samband med brunst. Många av dessa ston hade behandlats med alternativa metoder, bl a örtpreparat, men endast 25 procent hade undersökts av veterinär ; Husdjur gör dig till en bättre ledare Agronom - husdjur, Sveriges lantbruksuniversitet SLU . Anna Olsson är husdjursagronom som efter examen 1994 och halvtannat år på Jordbruksverket har haft forskning som huvudsyssla. men för flera veckors arbete är det en patetisk timlön)

Sveriges lantbruksuniversitet . Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap . Att hålla högpresterande värphöns friska i 100 vecko Ny studie om ensilageproduktion. Ridsports läsare hade under hösten möjlighet att vara med i en webbundersökning och svara på frågor om ensilageproduktion. Nu har SLU kommit med resultatet i studien. Ann-Christin Månsson gjorde undersökningen som sitt examensarbete på utbildningen till husdjursagronom vid SLU Utbildad husdjursagronom vid SLU, med en Master in Animal Science. Stephanie har ett stort intresse för fysiologi och prestation. Hon är har en lång och gedigen erfarenhet inom hästbranschen med flera år som aktiv inom travsporten. Hon har även varit verksam som hovslagare och besitter stor kunskap om hovens fysiologi och hovhälsa Agronom - djur Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Sammanfattning Sveriges lantbruksuniversitet SLU Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Uppsala. 300 hp. Heltid Skriv en recension. Startdatum: Höst 2021 - Uppsala Examen & Intyg. Agronomexamen. Agronom - husdjur Som husdjursagronom får du gedigna kunskaper om lantbrukets djur

Dagens topp-180 Agronom-jobb i Sverige. Dra nytta av ditt nätverk och ro hem ditt nya jobb. Det läggs upp nya jobb som matchar 'Agronom' varje dag Naturvetenskaplig grundkurs - Husdjursagronom (HV0141) HT2020 Under de första två veckorna på terminen pågår Ultuna Studentkårs välkomstaktiviteter, de så kallade småttingveckorna. Du kommer få detaljerad information om det direkt från kåren. Grönmarkerat = agronomgemensamt moment Gulmarkerat = Campusbaserat momen

Djur och hållbarhet Externwebben - SL

SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor Minkens beteende och behov. Hur många kilokalorier per dag bör minkar äta för att må bra, och hur får djuren i sig rätt sorts aminosyror och fettsyror? Hanna Lindqvist på SLU i Skara analyserar och ger råd kring foderstater och utbildar branschen kring minkars välfärd. Egentligen är det lilla köttätande djuret långt från ämnet. SLU - Sveriges lantbruksuniversitet. Välkommen till SLU! SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture. SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion

- Mjölkproduktionen är en av de viktigaste näringsgrenarna inom lantbruket och har stor betydelse totalt sett. Det är viktigt att vi lyfter upp all forskning som pågår för att vi ska göra mjölkproduktionen ännu mera hållbar än den är i dag, säger Margareta Emanuelsson, husdjursagronom och prodekan vid SLU Utbildningen till husdjursagronom ligger mitt i prick i livsmedelsstrategin, det vill säga hur vi i framtiden ska kunna försörja befolkningen med mat på ett hållbart sätt. Matilda Larsson pluggar fjärde året på husdjursagronomutbildningen på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) Mikaela Lindberg, husdjursagronom och forskare vid SLU.Foto: Malin Alm - Om ett foder består av en stor andel biprodukter så undrar jag om det går att göra en så stor klimatvinst genom att minska andelen kött. De delarna ska ju ändå användas,.

Husdjursagronom - Student på programmet - SLU

Välkommen till Catjas Hundhälsa! Jag som driver företaget heter Catja Bennerstål och jag jobbar för hundars hälsa i flera plan. Jag är utbildad Husdjursagronom. Smågrisdödligheten har ökat de senaste åren och orsaken är till stor del fortfarande okänd. Upp till 80 % av de smågrisar som dör innan avvänjning drabbas redan under de tre första dygnen efter födseln. De vanligaste orsakerna till att smågrisarna dör är att de blir ihjällegade av suggan eller att de svälter ihjäl. Syftet med den här studien var att undersöka om.

Agronom - husdjur, Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Sara - Husdjursagronom på SLU - Om livet som husdjursstuden

 1. Husdjursagronom Helena Chalkias, institutionen för husdjursgenetik, försvarar sin doktorsavhandling Genetic and clinical studies on teat traits in the pig vid SLU i Uppsala. Tid: Fredagen den 6.
 2. Husdjursagronom Åsa Braam, institutionen för husdjursgenetik vid SLU, har studerat om antal år i tävling också är ett mått på hållbarhet hos hästar. I avelsmålet för den svenska varmblodiga hästen står det att man ska producera hästar med en bra exteriör och som kan vara internationellt konkurrenskraftiga som dressyr- eller hopphästar
 3. Information: Stina Emriksson, studerande husdjursagronom, SLU saem0004@stud.slu.se. Källa: Kismul, H. med flera 2019. Comparing effect of production pasture and exercise paddock on milk production and cow behaviour in an automatic milking system. Journal of dairy science. Sidor 10423-10438
 4. Husdjursagronom Hanna Lindqvist, institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, försvarade sin avhandling α-Tocopherol and β-carotene in forages and their utilisation by dairy cows in.
 5. Åsa Viklund. Åsa Viklund ville upp på hästryggen redan som 4­-åring. Men de första försöken blev på gårdens kalvar - som hon ramlade av så fort de rörde på sig. I dag forskar och utbildar hon om hästens genetik vid SLU. Texten om Åsa Viklund som Månadens profil i HästSverige publicerades i april 2015
 6. Det går lika bra att ensilera vallfoder till häst i små balar på 40 kg, som i de stora balar på upp mot 800 kg som produceras i Sverige. Det visar Cecilia..
 7. skat utsläpp av metan och kväve
Inte rådlös i Skara | RESURS

Husdjursagronom? Fyll i vår enkät! - SLU

nerad husdjursagronom från SLU, hur du ska göra. A tt bärga ensilage med högt näringsvärde och till en så låg kostnad per kg/ts som möjligt är en av de mest effektiva metoderna att öka lönsamheten i lammproduktionen. En kväll i februari var Per Lingvall på besök hos fåravelsföreningen i Skara Husdjursagronom Alexandra Hermansson, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, försvarar sin avhandling med titeln Effects on the Reproductive System in Domestic fowl (Gallus domesticus) after Embryonic Exposure to Estrogenic substances. Disputationen avser agronomie doktorsexamen. Plats: FU 26, SLU, Ultuna, Uppsal Fram till den 16 februari kan man nominera kandidater. Detta gör du genom att mejla din nominering till ordf@agronomforbundet.se. Mer info finns på Agronomförbundets hemsida. Dessa har utsetts till Årets Agronom de senaste fem åren: 2020 - Maria Forshufvud, husdjursagronom. 2019 - Erik Stjerndahl, mark/växt-agronom Caroline, som bäst lystrar till namnet Lina, har en gedigen SLU-bakgrund som disputerad husdjursagronom. 28 april 2020 12 SLU visade jordbrukets nytta av rymdtekniken Rymdnytta Universeum i Göteborg hade under februari ett. RISE, SLU eller en teknisk högskola. Det finns både för och nackdelar med var och en av dessa kandidater. Vilken kandidat som är mest lämpad beror på hur man värderar deras för- och nackdelar. Utredningen går därför inte längre än att peka på kandidater- nas för- och nackdelar

Husdjursagronom » Yrken » Framtid

Beskrivnin I dagens samhälle där stress ofta är en del av människors vardag är det viktigt att hitta tid och rum för återhämtning. Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv påverkan på människors hälsa och välmående. Stenhagen som är beläget i nordvästra Uppsala är en av de stadsdelar som har utvecklats och byggts ut allteftersom antalet invånare i Uppsala har ökat Arbetsglädje och skrivglädje. Hon har två utgivna böcker så här långt och en tredje på gång. På dagarna är hon chef på IT projektkontor, på kvällar, helger och semestrar fattar Katrin Stensparre-Norén pennan och skriver. Katrin Stensparre-Norén, författare och sektionschef på IT-avdelningen. Foto: Privat SwedFed drivs av mig, Helen Pilskog, som är Husdjursagronom och utbildad på SLU i Uppsala. Mitt intresse för hästar har inte avtagit med åren och genom utbildningen till agronom kunde jag kombinera detta intresse med mitt intresse för nutrition ; Agronom är en femårig utbildning som ges på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala

Husdjursagronom - framtid

Vad blev det av dem? | ExternwebbenTherese Rehn | Externwebben

Studentwebben på SLU Studentwebbe

 1. KRAV rekryterar husdjursagronom. 22 nov, 2019. KRAV har rekryterat Jenny Borling Welin som ny marknads- och regelutvecklare inom affärsområdet lantbruk som sakområdesansvarig för foder och produktionshjälpmedel. Innan Jenny Borling Welin kom till KRAV jobbade hon som produktspecialist för veterinärläkemedel
 2. Louise är utbildad husdjursagronom som läst sin utbildning på Ultuna, SLU, och Islands lantbruksuniversitet Hvanneyri. Examensarbetet skrev Louise tillsammans med forskarsgruppen som jobbar med problematiken runt sommareksem på Islandshästar, arbetet resulterade i en vetenskaplig publikation. Efter sin examen arbetade Louise på SLU på.
 3. utbildning från Hólar på Island och som husdjursagronom från SLU där jag också gjorde
 4. utbildning till husdjursagronom vid SLU. Framtida jaktliga mål: Att kunna dra nytta av all kunskap jag fått under denna kurs i

Agronom - Wikipedi

 1. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är de gröna näringarnas lärosäte. På högskolan sker forskning och utbildning om mat, rent vatten, material och energi, men också om sällskapsdjur, hälsa och hållbara städer. På SLU finns till exempel utbildningar till hippolog, husdjursagronom, djursjukskötare och veterinär. SLU.s
 2. Utbildning Jag är husdjursagronom, jag har en Master of Science in Animal Husbandry. (SLU, examen 1996) Det innebär att jag kan mycket om djur som producerar livsmedel t.ex. kor och grisar - vad de behöver för att må bra och hur företagen kring dessa djur fungerar. I utbildningen ingår också hun.
 3. Medaljer från SLU. aug 31, 2017 skribent Anders Niléhn kategori Animalieproduktion. I samband med årets promotionshögtid den 7 oktober kommer SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Janken Myrdal (Stad och land, Agrarhistoria)
 4. SLU inbjuder till presentation av Elin Stenbergs examensarbete. Elin studerar till husdjursagronom på SLU i Skara. Välkommen till presentationen som är 3 mars i Forskningshusets lunchrum på SLU-campusområdet, Skara
 5. erad husdjursagronom och har precis flyttat ner till Lund, Skåne efter fem års studier på SLU i Uppsala. Under sin tid på SLU har hon bland annat gjort två stora arbeten om SWB-hästar, ett om effekten av ojämna hovar samt ett om linjärbeskrivning av föl

Livbataljonen söker hästskötare>>Husdjursagronom >> Lediga

 1. Louise Ryberg är husdjursagronom, Kjell Malmlöf har en gedigen bakgrund som gästprofessor och forskare vid bland annat SLU, Pharmacia och Novo Nordisk. Fotografier. Bild på Annika Bergman finns att hämta på LRF:s webbplats. Bild på Arne Rantzow finns att hämta på Svenska foders webbplats
 2. Simon Jonsson, husdjursagronom, projektledare Öjebynprojektet SLU Staffan Landström, växtodlingsagronom, fd forskningsledare SLU . Detta inlägg har kategorierna Vi tycker till och etiketterna bekämpningsmedel, debatt, ekologisk mat, konstgödsel, Öjebyn. Bokmärk länken
 3. De hårda sparkrav som veterinärutbildningen vid SLU har fått gör att hela utbildningen hotas. Det menar flera av prefekterna vid de institutioner som håller i utbildningen
 4. Linda Kjellberg, husdjursagronom och huvudlärare i hästkunskap. Hon är docent i hästens fysiologi och handhavande vid SLU. Hennes forskning har varit inriktad på frågor kring hur hästar klarar olika temperaturer och väder. 18 november 2018.
 5. Gunnela är husdjursagronom och har arbetat för LRF och bondekooperativa företag i 40 år. Engagerad i djurskydds- och livsmedelssäkerhetsfrågor, hållbarhet och konsumentfrågor med fokus livsmedel. Har suttit i styrelsen för Vi Konsumenter sedan 2007
 6. utbildning till husdjursagronom i Uppsala. - Efter bara några månader så insåg jag att utbildningen inte alls va rätt för mig
Stiftelsen Hästforskning (SHF) välkomnar Lina Bengtsson som forskningssekreterare – Stiftelsen

Minkens beteende och behov RESURS - SLU

Försöksdjur mår bättre när de får större ytor att röra sig på tillsammans med sina artfränder. Det gäller både hundar och råttor, visar husdjursagronom Elin Spangenberg i en SLU. Jennifer är utbildad husdjursagronom från SLU. Hon vill gå över till att använda regenerativa metoder i jordbruket. Som utvecklingsarbete kommer Jennifer att göra om gårdens webbsida , få med om gårdens historia, byggnader och användning, drönarbilder, verksamheten, odlingen, korna, mathantverk, osttillverkning, men särskilt om Permakultur, omställningen till regenerativt jordbruk. Häst - Nutrition och relaterade sjukdomar hos häst - Live-streamad kurs. Kursinformation. LÄNGD. 8 dag/ar. STARTDATUM. 8 juni 2020. SLUTDATUM. 15 juni 2020. SISTA ANSÖKNINGSDAG Om oss. Mitt intresse för djur har funnits hela livet. Jag utbildade mig som ung till husdjursagronom. Både privat och i yrkeslivet har djuren varit viktiga för mig. Redan 1978 arrenderade jag och min man det första lantbruksföretaget och sedan 1982 äger och driver vi Alebäckens Gård utanför Skövde. Från 2019 bor vi på Eskelidens. Jag är utbildad husdjursagronom vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. För mig är det väldigt viktigt att arbeta med helheten i hästhållningen. Sund hästhållning, bra utfodring, varierad träning, friskvård och förståelse för hästens fysiologi och beteende gör att vi får hållbara hästar med en positiv attityd

Erica Lindberg | HästSverige

Bakgrund? Husdjursagronom, examen från SLU 2005. Har tidigare jobbat som naturbrukslärare samt en kort... Fjärrövervakning / Fråga experten / Inomhusklimat / Koldioxid / Kyrkor / Lantbruk / Livsmedel / Relativ luftfuktighet / Temperatur / Ventilation - Jag är husdjursagronom och har studerat på SLU i Uppsala sedan 2016, och inför sista årets studier flyttade jag ned till mitt kära Skåne igen. Jag har särskilt stort intresse för hållbarhet och att värna om det svenska lantbruket. Vad gör du under din praktik? - Jag hjälper till med lite allt möjligt. Skriver ihop motions 2020 - Maria Forshufvud, husdjursagronom. 2019 - Erik Stjerndahl, mark/växt-agronom. 2018 - Matti Leino, mark/växt-agronom. 2017 - Bodil Cornell, husdjursagronom. Men mannen som skickat mejl till Skogsstyrelsen är ingen lobbyist utan en pensionerad skoglig doktor vid SLU Doktorand, husdjursvetenskap - Sveriges lantbruksuniversitet - Uppsala. Institutionen för husdjurens utfodring och vård Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel Många av våra elever väljer att utbilda sig till husdjursagronom. Fördelarna med att ha praktiska färdigheter i både traktorkörning, odling, teknik och djurskötsel betonas av SLU och skapar stor förståelse för både yrkesarbete och studier inom den gröna sektorn. Högskolebehörighet Grundläggande behörighe

SLUkurs - epi-resurs

Jag är husdjursagronom (SLU) och har läst till kurser inom djurskydd och förvaltningsrätt (Linnéuniversitetet). Har praktiserat som djurskyddshandläggare 4 veckor (i Stockholm). Det kom in ett mordhot mot hela avdelningen när jag var där (det var dock inget ovanligt tydligen) och vi åkte med polis ett par dagar i veckan Masterstudenter, Husdjursagronom programmet: Ida Bertilsson Handledare: Elina Åsbjer Elin Johansson Handledare: Katja Protokollen skickas till SKK för sammanställning, svabbproven skickas för analys på SLU och masterstudenterna Ida Bertilsson och Elin Johansson använder inkommen information i sina examensarbeten på Agronomlinjen,. Jag är utbildad husdjursagronom (på SLU i Uppsala) och har läst specialkurser inom djurskydd. Finns även en kortare utbildning som heter Etologi & djurskydd på SLU i Skara :) Det är ju inget specifikt jobb att vara agronom utan man kan jobba med enormt mkt olika saker som har med djur att göra Stewies matte heter Sabine och arbetar till vardags som någon sorts koexpert. Intresset för hundar, hästar och andra djur har alltid varit stort, vilket ledde till utbildningen till husdjursagronom vid SLU Uppsala. Halvvägs genom utbildningen byttes kärleken till hästar delvis ut mot kor, och speciellt mjölkproduktion. Stewie har också en husse, som är blivande landskapsarkitekt

Sylvia har fem fyrbenta kolleger - Skara HästlandStyrelse – SWB | Swedish Warmblood AssociationIngen stress - skolvalet bara ett steg på vägen | Land Lantbruk

Ny fakultetsdirektör till VH RESURS - SLU

Lina Bengtsson är Husdjursagronom och har sedan examen 2006 arbetat uteslutande inom hästsektorn. Disputationen skedde 2013 vid institutionen för husdjursgenetik på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU); Orthopaedic Health, Conformation and Longevity in Riding Horses Thomas Eliasson är utbildad husdjursagronom med inriktning mot foder och produktionsbiologi. Han är uppväxt i Kiruna och har bakgrund inom lantbruk i Tornedalen och mejeriindustri. Thomas Elisasson har tidigare genomfört ett forskningsprojekt i samarbete med Norrmejerier som då handlade om resursutnyttjande av vassle och mjölkspill för användning till djurfoder

Lantbruksuniversitet (SLU). - Det är en extra nyttig mjölk som jag tror att det finns en efterfrågan på, säger hon. Annika Höjer har tidigare läst till husdjursagronom vid SLU i Uppsala. Men det var vid hennes doktorsavhandling vid SLU i Umeå som hon upptäckte vilka effekter tidigare skördat ensilage hade Jag läser till husdjursagronom och skriver just nu mitt exjobb (anar starkt att @tolksele är en kursare till mig?! ) Här bor många barnfamiljer men också väldigt många SLU-studenter. Tar ca 20-25 minuter att cykla till Ultuna och ca 10 min till stan med cykel eller buss SLU har genomfört ett forskningsprojekt i gårdsskala under 12 år om ekologisk mjölkproduktion vid Öjebyns försöksstation i Norrbotten under åren 1990-2002. husdjursagronom, projektledare Öjebynprojektet SLU. Staffan Landström, växtodlingsagronom, fd forskningsledare SLU. Naturskyddsföreningen Gävleborg Ordf Jag är utbildad husdjursagronom på SLU i Uppsala och har ett stort intresse för alla slags djurstallar. Vi har nyligen flyttat till en liten gård, och när ni inte pysslar med renovering av gården så är jag i stallet med min häst Jag heter Amanda Andersson och är 26 år. Jag bor i Jönköping tillsammans med min man och vår son. I juli 2021 blir vi dessutom 4 i familjen Till minne: Per-Göran Knutsson. Uppdaterad 2021-07-17 Publicerad 2021-07-16. Professor Per-Göran Knutsson, Uppsala, har avlidit nära 92 år gammal. Han efterlämnar närmast barn och barnbarn.