Home

Olika punktioner

Biopsier - Översikt. Förberedelser och utförande. Olika typer. Lokala anvisningar. Referenser och regelverk. Testa dina kunskaper Om punktioner. Ultraljudsledda punktioner kan ske i alla mjuka organ där punktionsstället inte hindras av ben och givetvis kan visualiseras med ultraljudet. En idag stor och viktig del inom den medicinska diagnostiken är punktioner för att erhålla prover för cytologi eller bakteriell odling för att därigenom bekräfta en diagnostik Punktion. Ytliga punktioner (hals, mjukdelar, leder, etc.) med ultraljud kräver ingen vårdplats på vårdavdelning. Vid punktion av inre organ (lever, njure, gallblåsa, etc.) med hjälp av ultraljud är patienten inneliggande på vårdavdelning där en del av förberedelserna sker Biopsier och punktioner Lumbalpunktion. Innehåll. Lumbalpunktion - Översikt. Lumbalpunktion görs för diagnos och behandling. Lumbalpunktion innebär ett instick i spinalkanalen då likvor (cerebrospinalvätska) tappas ut för provtagning, avlastning eller behandling. Förberedelser Då prövar läkaren bland annat hur rörlig du är och hur pass väl du kan hålla balansen. Läkaren tittar ibland även på ögonbottnarna och kontrollerar reflexerna. Hen kan också pröva din känsel genom att sticka lätt med en nål i huden på olika ställen på kroppen

Biopsier och punktioner - Vårdhandboke

Kroppstemperaturen ger viktig information om en persons tillstånd då den i många fall är ett diagnostiskt hjälpmedel. Det finns flera sätt att mäta temperaturen. Vanligtvis brukar det räknas som feber om temperaturen är 38.0 o eller högre, det kan variera mellan olika personer punktion - Vetenskap och Hälsa. Ny podd: Tvångssteriliseringar, genetiken och etiken. Läs tidskriften: Så påverkar munnen din hälsa. Se forskningens dag 2020 i efterskott Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ärver böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig. MATCHAD: adn-00000000000c3c9f. /1004363/HBSynonymerMobilMid

Punktion - rontgen.co

Punktion Röntgen Förberedelse

Portfolio arkiv - Rydbergs Bygg

Vi utför även planerade blodtransfusioner, omläggningar och ger pre- och postoperativ vård vid subcutan venportsinläggning och olika punktioner. ARBETSUPPGIFTER Som undersköterska är du väldigt viktig för att arbetet på enheten ska flyta på Du assisterar vid olika undersökningar så som sutureringar, punktioner, provtagningar mm. Patienten ska alltid vara i fokus, att kunna ge god omvårdnad är en viktig arbetsuppgift i akutsjukvården Du kommer vara en del av ett inspirerande och ambitiöst team med sjuksköterskor, undersköterskor och läkare Inremedicinska polikliniken Coronavirus. På vår poliklinik utreder vi bl.a. olika hjärt-, reuma-, blod-, samt mag- och tarmsjukdomar. Vi gör t.ex. hjärtultraljud, belastnings-EKG, olika punktioner, ger ledinjektioner och dygnsregistrering av blodtryck (Holter) Ni som remitterar patienter till vår punktionsmottagning har nu möjlighet att skriva ut patientinformation om punktioner och ge till patienten inför besöket hos oss. Patientinformationen finns på olika språk: svenska, arabiska, engelska, polska, ryska, somaliska, spanska och tyska Punktioner. Vid punktion tas prov från en vätska i ett organ. Vid venpunktion tas venblod ut som provtagningsmaterial för att mäta t.ex. läkemedelskoncentrationen i blodet. Vid ledpunktion tas ledvätska ut från en led för att t.ex. fastställa förekomst av bakterier. Vätskorna analyseras sedan i laboratorium

Lumbalpunktion - Vårdhandboke

Ryggvätskeprov - lumbalpunktion - 1177 Vårdguide

Vid övriga tillstånd är trombocyttransfusioner indicerade vid blödning samt inför ingrepp och punktioner av olika natur där riktmärket bör vara en trombocytnivå > 50 x 10 9 /L. Därtill bör man överväga förebyggande transfusioner hos patienter med en förväntad övergående icke-immunologiskt utlöst trombocytopeni i syfte att hålla trombocytnivån > 10 x 10 9 /L antal punktioner och administrationssätt. Fler patienter utsätts för denna smittorisk om samma förpackning av läkemedlet används till fler än en patient. Även om läkemedlet är konserverat. 1. föreligger kontaminationsrisk, då ett konserveringsmedels effekt på olika kontaminerande agens kan variera • Kunna utföra ultraljudsledda punktioner av leder och bursor . 3 B) Praktisk kunskap Åtminstone ett av följande 3 alternativ: två olika plan för att konfirmera fynd 9 . Indikationer 1. Synovit (vätska, svullnad, doppler) 2. Usurer/erosioner (i två plan - 90 grader) 3 Det finns olika sjukdomar som kan orsaka pleuravätska. I en lång lista på sjukdomar är den vanligaste orsaken till pleuravätska en cancersjukdom (malign tumör). Även hjärtsvikt eller lunginflammation (pneumoni) kan orsaka pleuravätska Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi är avsett för desinfektion av huden före injektioner, punktioner, provtagning och kirurgiska ingrepp. Klorhexidin dödar eller hämmar tillväxten av olika typer av bakterier. Plastflaska, 250 ml. Desinfektion före perforering av huden: Desinficera hudytan och låt lösningen torka innan huden perforeras

utföra och diagnostisera punktioner av knutor på olika ställen i kroppen som exempelvis bröst och därefter ställa diagnos på cellmaterialet; i tumörmaterial analysera förekomsten av genetiska förändringar vilket möjliggör förbättrad och mer individualiserad cancerbehandling; utföra kliniska obduktioner och bedriva bårhusverksamhet Punktion kan beskrivas som instick i ett organ eller en kroppshålighet med ihålig nål för att tömma ut vätska eller ta prov. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av punktion samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket Ascites kan uppstå av olika anledningar. Cancer, hjärtsvikt eller inflammation i tarmen är exempel på sjukdomar som kan orsaka ascites. Även levercirrhos (skrumplever) i sent stadium orsakar en vätskeansamling i bukhålan som typiskt symptom Dialys är en teknik för att separera små molekyler från stora i en vätska. Vanligen används metoden för att rena blod hos njursjuka personer. Cirka 4 100 svenskar behandlas med hjälp av dialys (2018). [1]Om en person har kraftigt nedsatt njurfunktion (svår kronisk njursvikt [2]) kan man antingen transplantera en njure eller behandla med dialys

Undersökning och provtagning - Vårdhandboke

punktioner och dränage av olika slag kateterinsättning i njure (pyelostomi) kateterinsättning i gallvägar (percutan transhepatisk colangiografi) undersökning av urinvägar via kateter (antegrad- och retrogradpyelografi) undersökning av urinvägar på barn (urografi) Vi utför även punktioner och biopsier från olika organ. Radiologiska kliniken på Nyköpings lasarett utför cirka 57 000 undersökningar per år. På kliniken arbetar 44 personer varav nio röntgenläkare och ST-läkare under utbildning, nitton röntgensjuksköterskor, tio undersköterskor samt tre medicinska sekreterare kateteriseringar, punktioner och endoskopier). Inträffade vårdskador till följd av felaktig läkemedelshantering kan infinna sig i alla delar av läkemedelshanteringen. De olika barriärerna kan delas in i fyra olika kategorier (Reason, 2013): 1. Den professionell Ultraljudsguidad torakocentes. 43.260,00 kr. Priset inkluderar inte skatter eller leveranser. Begär en offert. Med den här simulatorn kan du öva punktioner och injektioner under ultraljusdguidning. De två punktionsställena, skulderbladet och mittersta axillarlinjen, består båda av revben, mjukvävnad, lungsäck, lunga och diafragma Inremedicinska polikliniken. På vår poliklinik utreder vi bl.a. olika hjärt-, reuma-, blod-, samt mag- och tarmsjukdomar. Vi gör t.ex. hjärtultraljud, belastnings-EKG, olika punktioner, ger ledinjektioner och dygnsregistrering av blodtryck (Holter). Inremedicinska polikliniken är en tidsbeställningspoliklinik

punktion - Vetenskap och Häls

Vad betyder punktion - Synonymer

hjälp a v olika formler men fastnade för att plotta 1/S-kreatinin över tiden i ett diagramblad i v arje patients journal. Mätetalet följdes kontinuerligt. För varje månad re gistrerades alla n ystarta-de patienter i dialys, deras accessform och dialysform. V i kunde k onstatera att andelen punktioner av v femorali Vi utför även planerade blodtransfusioner, omläggningar och ger pre- och postoperativ vård vid subcutan venportsinläggning och olika punktioner där du som undersköterska sköter den direkta omvårdnaden och samarbetar med sjuksköterska och läkare

Sjukhusyrken » Yrken » Framtid

För olika arbetsinstrument görs flera punktioner. Hudsnitten är c:a en cm långa. Gallblåsan löses och mindre blodkärl bränns med diatermi medan större delas mellan clips av titan. Gallblåsan och stenarna dras ut genom ett av hålen i bukväggen. Röntgen av gallgången görs intraoperativt 2 olika metoder European Manual of Clinical Microbiology Multipla stick: minst 2 punktioner inom 24 h med 2 blododlingsflaskor per gång Enkelstick: en punktion med 4-6 blododlingsflaskor samtidigt Källa: www.varldensflaggor.s

Anestesisjuksköterska » Yrken » Framtid

Detta görs genom olika diagnostiska metoder som röntgenundersökningar, punktioner, isotopundersökningar, magnetkameraundersökingar, skopier och operationer (10). Tiden präglas av väntan på resultat av prover och undersökningar. Perioden innefattar även bekymmer, or 250 ml. Klorhexidinsprit Fresenius Kabi är avsett för desinfektion av huden före injektioner, punktioner, provtagning och kirurgiska ingrepp, samt pre-operativ handdesinfektion efter handtvätt med flytande tvål. Klorhexidin har sedan länge använts rutinmässigt som huddesinfektionsmedel för patienter och personal inom sjukvården G Buttonhole-tekniken - fler misslyckade punktioner men färre hematom Misslyckad punktion, det vill säga behov av att sticka mer än en nål för respektive artär- eller venkoppling, skilde sig signifikant mellan grupperna. Patienter med buttonhole-tekniken hade fler misslyckade punktioner men färre hematom Förutom behandlingsteamen har vi ett dagjoursteam. Här tar vi emot patienter som behöver akut medicinsk vård eller bedömning/åtgärd av biverkningar efter cytostatika. Vi utför även planerade blodtransfusioner, omläggningar och ger pre- och postoperativ vård vid subcutan venportsinläggning och olika punktioner Det viktigaste anser jag dock är att screeningverksamhet för olika cancerformer bedrivs och att som privatperson utnyttja dessa som erbjuds. Det är även viktigt att bidra till forskningen med finansiella medel för att i förlängningen möjliggöra lättare upptäckt av cancersjukdom i tidigt stadie, utöka behandlingsmöjligheter och i förlängningen bota de olika former av cancer som.

Nålens slipning - rontgen

 1. De utför också punktioner och biopsier (vävnadsprov) från olika organ. Radiologiska kliniken på Nyköpings lasarett utför cirka 45 000 undersökningar per år. Därför ställs väldigt höga krav på noggrannhet på slutförandet och ordning och reda i hela byggprocessen
 2. I lager. 62 kr. I lager. Produktinformation. Beskrivning. Klorhexidin dödar eller hämmar tillväxten av olika typer av bakterier. Klorhexidinsprit Fresenius Kabi är avsett för. desinfektion av huden före injektioner, punktioner, provtagning och kirurgiska ingrepp. pre-operativ handdesinfektion efter handtvätt med flytande tvål
 3. Redogöra för hur man utför vanligt förekommande moment inom icke-vaskulär interventionell radiologi, såsom perkutana punktioner, inklusive dränage av njurbäcken, abscesser och andra vätskeansamlingar med hjälp av ultraljud, genomlysning eller CT. Tolka och i vissa fall utföra diagnostisk DT och MR angiografi och konventionell angiografi
 4. innehåller olika röntgen, biopsier, punktioner, blod- och urinanalyser samt ultraljudsundersökningar. Behandling av barncancer varierar beroende på diagnos. Kirurgi, cytostatika, strålning samt hematologisk stamcellstransplantation är olika alternativ. Behandlingstiden kan variera från några månader upp till två och ett halvt år. Öka
 5. Kliniken utför också punktioner och biopsier (vävnadsprov) från olika organ. Svaret på undersökningen ges av läkare, som skrivit remissen. Radiologiska kliniken på Nyköpings lasarett utför cirka 59 000 undersökningar i år. På kliniken arbetar över 40 personer
Arbetshandske Nitril - Slättens Foder&Trädgård

Punktionsnålar - Röntgen Metodbo

Undersköterska till kirurgmottagningen i Gävle - Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning - Gävl Sjuksköterska till onkologimottagning, medicinsk behandling i Malmö - Region Skåne, Skånes universitetssjukhus - Malm Sjuksköterskor till onkologimottagning, medicinsk behandling i Malmö - Region Skåne, Skånes universitetssjukhus - Malm Sjuksköterska - välkommen till Mammografin på Sahlgrenska! - VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN - Götebor punktioner under fem år visade 92 procent benigna cytologis­ ka fynd. Av dessa opererades 174, och endast 7 cancrar kunde påvisas, varav 6 utgjordes av ockult papillär cancer. Av de fall där punktionen visade cancer var två falskt positiva. Man framhöll i detta arbete vikten av god träning i provtagnings

Film om tillvägagångssätt vid lumbalpunktion - Vårdhandboke

 1. ultraljudsledda punktioner Syfte PM avsett för radiologer, remittenter, röntgenpersonal som bokar ult-raljud- och DT ledda punktioner. Allmänt inför ultraljud- och DT ledda punktioner Det är remittentens ansvar att ombesörja provtagning, utsättning av an-titrombotiska läkemedel och korrektion av koagulationsavvikelser innan undersökning
 2. Punktioner. Spinalpunktion. Postdural punkteringshuvudvärk. Nålar. Sepsis. Smärta i huvudet som kan uppträda som ett enstaka godartat symtom, eller som ett tecken på en rad olika tillstånd, som hjärnblödning, skallskada, infektioner i det centrala nervsystemet, högt,.
 3. flera punktioner. Vanliga frågor. Medicinsk informationssökning. Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 1
 4. punktioner . Standardrör med Na-heparin. Standardrör med Na-heparin Lila propp, 7 mL Lila propp, 5 mL . 6 mL 3 mL . Blodgruppering, Proteinfraktioner, Standardrör har olika färgmarkering på proppen beroende på tillsats i rören och vissa rör har en färgad ring på ovansidan av proppen
 5. Använd sökverktyget för att filtrera på olika teman, färgscheman, stilar och layouter. Lägg till text och grafik. Canva har miljontals ikoner, foton, illustrationer, bilder med mera som du kan använda i din design. Lägg till dem med dra och släpp-verktyget
 6. De vanligaste orsakerna till vårdskador var olika slags brister, inklusive hygieniska, vid genomförandet av inva-siva eller operativa åtgärder (operationer, katetriseringar, punktioner och endoskopier). Brister vid läkemedelsbehand-lingen var den näst vanligaste orsaken

punktioner. Web. Medicinsk informationssökning. Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 1 olika ställen, märk glasen tydligt (t ex vänster/höger eller romerska siffror- ange detta på remissen/dator!). Remissen/Dator Fyll i remissen/dator med adekvata uppgifter om kliniska fynd och frågeställning, ange alltid lokalisation av den punkterade resistensen. Glöm ej att skriva ditt namn, klinik och sjukhus

 1. olika riktningar) möjliggör bildframställning (Nobelpriset 2003). • Bild avgörs mest av vattenhalt och oregelbundenheter i magnetfältet beroende • Punktioner och vid operationer • Nerver? Ultraljud + Ofarligt och billigt : Bra för screening av foster, aneurysm etc
 2. Undersökningsmetoderna har olika för- och nackdelar. Vilken metod som lämpar sig bäst i individuella fall beror på många olika faktorer (förändringens lokalisation, storlek, utseende på DT, patientens njurfunktion, undersökningsmetodernas tillgänglighet osv.) och kan diskuteras med en radiolog
 3. på olika faktorer, som exempelvis den snabba utvecklingen av högteknologi, ökade nationella krav på strålskydd och patientvård samt ekonomiska krav (Andersson et al., 2012). 4 upprepade punktioner hos patienter (Björkman & Karlsson, 2014). När det kommer til
 4. Flera modellanalyser av olika tillämpningar av EUS tyder på att metoden kan vara kostnadseffektiv vid utredning av tumörer. sjukhuset i Stockholm för punktioner av mediastinala körtlar och färre patienter behöver utsättas för operativa explorationer. Lokal behandling av tumör i esofagus,.
 5. Invasiva undersökningar med ultraljud eller DT-ledda punktioner är vanligt. Ibland krävs det specialundersökningar för att få adekvat biopsi. Lokala förhållanden avgör vilka specialister och vilka undersökningar man kan tillgå. Här följer exempel på olika undersökningar/skopier som kan vara av värde och indikationer för dessa

visat att mängden blod som tas är viktigare än två separata punktioner och vinsten med att ta ett flaskpar vid 2 olika punktionstillfällen inte överväger den ökade risken för kontamination. Vid misstanke om endokardit och andra tillstånd med låggradig bakteremi kan provtagning vid ytterligare 1 — 2 tillfällen vara av värde. Kom. Vid punktioner och biopsier v.g. se speciellt avsnitt. pat kan inta olika kroppslägen och kan medverka med djupandning och med att hålla andan. Hos icke medverkande patienter kan dock oftast en grov bedömning av eventuell njurbäckendilatation göras. Eftervård Start studying preklinisk 2 två extentor/ dugga och PP. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Patologer arbetar med patienter i en ganska liten utsträckning - de har punktionsmottagning där de tar punktioner av olika förändringar, t.ex. lymfkörtlar eller knölar i bröstet eller sköldkörteln. De obducerar också en hel del och har då mest kontakt med patienternas kvarlevor Vid medicinska riksstämman i Göteborg 2008 hölls ett multidisciplinärt symposium som sökte belysa kvalitetsbristerna i diagnostiken av tyreoideaförändringar. Artikeln är en resumé av symposiet. Knöl i tyreoidea är ett mycket vanligt fynd som beräknas förekomma hos 5-10 procent av befolkningen. Den absoluta majoriteten av dessa knölar är godartade förändringar som behandlas.

Basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner ska tillämpas av all personal som utför vård och omsorgsmoment, överallt där vård och omsorg bedrivs. Detta oberoende av vårdgivare och vårdform och om det finns känd smitta eller inte. Detta baseras på Socialstyrelsens bindande föreskrift SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg (M och S) [SponsoredLinkShortCode, nr=1] [FirstInContentAdBox] [ReadMoreLinkBoxFirst] Bakgrund Septisk artrit: En artrit till följd av en infektion, vanligen med bakterier En septisk artrit är oftast en monoartrit [SponsoredLinkShortCode, nr=2] Epidemiologi Ovanlig sjukdom. Septisk artrit är vanligast hos små barn och hos äldre 1 1. Introduktion Det är vida känt att smärta är något unikt, det vill säga att smärta i hög grad är en individuell upplevelse. Det är bara den egna individen som fullt ut kan skatta sin egen smärta Kontakterna mellan olika vårdformer är ofta tät och risken för smittspridning är stor. Alltmer vård bedrivs i dag inom olika boende, Nitril har också hög motståndskraft mot punktioner eller revor och ger en tydlig indikation om detta trots allt skulle uppstå Radiologiska mottagningen Nyköpings lasarett, Nyköping Radiologisk undersökning görs som en del i den utredning eller uppföljning som din läkare gör. Du får en remiss till Radiologiska kliniken. Vi gör klassiska röntgenundersökningar samt datortomografi. Vissa frågeställningar besvaras bättre med ultraljud eller magnetkamera. Vi utför punktioner och biopsier (vävnadsprov) från.

ST-kurser - Röntgenveckan 201

Start studying Akut buk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Digital brösttomosyntes - potentiell kandidat för FRAMTIDA SCREENING. Resultat från The Malmö Breast Tomosynthesis Screening Trial visar att screening med brösttomosyntes är en potentiell kandidat till framtidens screeningmodell Förutom mammografi genomförs ultraljud, olika punktioner samt MR Olika typer av vävnadsprover förser specialistpatologer med celler som systematiskt undersöks i mikroskop Tillgänglighet strålning. Bröstcancer-diagnostik. D-vitaminstudie. Välkommen till vårt nya fina kansli tÄta brÖst hjÄrtproblem vid brÖstcancerbehandlingar brÖstdagen - patientens vÄg genom vÅrdkedja

Klorhexidin dödar eller hämmar tillväxten av olika typer av bakterier. Klorhexidinsprit Fresenius Kabi är avsett för. desinfektion av huden före injektioner, punktioner, provtagning och kirurgiska ingrepp. pre-operativ handdesinfektion efter handtvätt med flytande två Svamp i munnen (eller munsvamp) kan uppstå om det sker en förändring i munhålans kemi, och det kan finnas flera. Sök efter nya Undersköterska till intensivvårdsavdelning iva-jobb i Malmö. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 60.000+ annonser i Malmö och andra stora städer i Sverige

Sjuksköterska sökes till uppdrag på Universitetssjukhuset

Sök efter nya Undersköterska vård och omsorg-jobb i Malmö. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 61.000+ annonser i Malmö och andra stora städer i Sverige Som undersköterska arbetar du självständigt, brett och varierat med många olika arbetsuppgifter alltifrån patientnära arbete till tidsbokning. Du kommer att läkare, undersköterskor, avdelningar och annan berörd personal. Vidare ska du vara behjälplig med punktioner, biopsier, dränageinläggningar, provtagning tillsammans med en. Sök efter nya Hsl undersköterska-jobb i Malmö. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 60.000+ annonser i Malmö och andra stora städer i Sverige Sök efter nya Sjuksköterska till avdelning 1-jobb i Malmö. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 60.000+ annonser i Malmö och andra stora städer i Sverige Se bild på hålduk för allmänna punktioner ovan. 1 st Spruta 10 ml L/S, 3-delad 1 st Kanyl 21G/0,8x80mm, grön 1 st Tvättork, runda, 40-50mm i diameter, non-woven 10 st Skål, ca 500ml, transparent 1 st Rondskål, ca 700ml, blå 1 st Tvättpeang 15-22cm, rak med ögglor i spetsen, ska vara stabil 1 st Duk ca 100x150 cm, omsluter set 1 st Duk ca 100x150 cm, som läggs över uppdukat bord.

Du assisterar vid olika undersökningar så som sutureringar, punktioner, provtagningar mm. Patienten ska alltid vara i fokus, att kunna ge god omvårdnad är en viktig arbetsuppgift i akutsjukvården Du kommer vara en del av ett inspirerande och ambitiöst team med sjuksköterskor,. Strålskyddsbokslut 2020 Sida 1 av 17 STRÅLSKYDDSBOKSLUT 2021-02-11 Medicinsk Fysik och Teknik Strålskyddsbokslut 2020 1 Inledning Tillståndshavaren (Region Kronoberg) ansvarar för att verksamheten me Radio Sahlgrenska är en allmänradiologisk avdelning med specialinriktningar indelade i fyra olika sektioner med organinriktning. Buk kärlsektion; med ultraljud RF och punktions- och genomlysningsverksamhet, Thoraxsektion; med DT-fokus trauma, hjärta, stroke, PET och punktioner, Skelettsektion; konventionell radiologi med borrbiopsi verksamhet, och Neurosektionen med fokus mot MR Röntgensjuksköterska - jobba med patienten i fokus hos oss! Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg 2021-11-03 Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus Gör skillnad. Varje dag. Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs akutsjukvård under dygnets alla timmar av kvalificerade och engagerade medarbetare. CSK h