Home

Frostsprängning tegel

Om fogen börjar vittra sönder och tegelstenarna spricker kan vatten ta sig in i konstruktionen bakom fasaden och orsaka mögel och röta. Vatten har trängt in i fasadtegel och fog på en tegelfasad och orsakat frostsprängning. Bitar av teglet har spjälkats loss. Grundorsaken är den vittrande tegelfogen Detta är en ganska vanlig skada, speciellt för gult tegel. Vatten sugs in av fogen och när vattnet fryser expanderar det vilket spräcker stenen. En omfogning av skadad for samt byte av alla sprängda samt skadade stenar följt av en hydrofobering med ett silanbaserat hydrofoberingsmedel borde få stopp på problemet Funderar lite på det här med frostsprängning när man tilläggsisolerar en tegelfasad inifrån. Förstår tanken att teglet på utsidan blir kallare och därmed inte torkar upp lika lätt vilket kan leda till en fuktigare fasad än innan vid regn => spricker vid kyla

Utförande Tegelsten. Användningsmiljö Utomhus. Material Tegel. Användning Renovering. Längd 250 mm. Bredd 120 mm. Höjd 62 mm. Styck per pall 384 Styck. Vikt per styck 2,7 kg Frostsprängning som orsakar urspjälkningar och flagor i ytan är en vanlig skada på taktegel, men så länge skadorna är ytliga behöver teglet inte bytas. Risken för fortsatt frostsprängning ökar dock Frostsprängning är en form av mekanisk vittring av bergarter, vilken är en av de viktigaste slagen av vittring inom jordens kalla regioner. Frostsprängning sker genom att vatten tränger in i sprickor och porer och därefter fryser till is Risk för frostsprängning När man målar på det skiktet blir tegelytan tätare och fukten får ännu svårare att ta sig ut. Om fukt uppstår i teglet och fryser kommer ytskiktet på teglet att frostsprängas och den keramiska tegelkakan sprängs bort Tegel är känsligt för mekaniska skador. Frostsprängning och slagsprickor är de vanligaste skadetyperna och du känner enkelt igen dem. Frostsprängning ger en urlakning av pannan och ytan undertill blir ofta skrovlig. Normalt sett är det inget stort problem, såvida det fortfarande finns material kvar som håller tätt

Tegelfasad Renovering och underhåll av tegelfogar och

 1. Ett sönderfruset stuprör kan leda till att den bakomliggande fasaden blir rentvättad men risken för frostsprängning i puts eller tegel ökar vid denna typ av skada. Mängden regnvatten är större nertill än upptill på fasaden
 2. De ökar då i storlek och spränger sönder fogar och tegel. Just ovanför fönster är konstruktionen extra känslig eftersom den första raden tegel ovanför fönstret kan släppa och ramla ner. I dag används rostfria kramlor, och tegelbalkarna ovanför fönstren är tillverkade på fabrik och innehåller rostfri armering
 3. Ett av dem är att stenen inte bränts i tillräckligt hög och jämn temperatur och därför inte klarar frostsprängning berättar Leif Olander på Wienerberger. En annan är att tegelstenarna sitter på ett ställe som utsätts för alltför stora mängder fukt eller vatten och därför inte hinner torka ur och trots sin frostklassning helt enkelt sprängs sönder

Efter en lång vinter är det klokt att se efter hur skorstenen har det. Frostskador, lösa stenar, sprickor och flagande puts är säkra signaler på att den behöver underhåll. Ju snabbare du gör din insats, desto bättre är det. För det kan bl Svar: Det är mycket riktigt frostsprängning. Det här är ett ganska vanligt problem, särskilt under varma vintrar när fasaden drabbas av många påfrysningar. Det är också typiskt att det uppstår på det gula teglet som innehåller mer kalkhaltig lera Jo luften mellan plåten och teglet är ofta varmare än luften där utanför, då bildas kondens på baksidan av plåten, teglet suger upp kondensen och fryser sedan vid kallare klimat, följden blir frostsprängning av teglet, här var det smulor

Laga frostsprängning i tegel | laga frostsprängning i tegel

Frostsprängning av tegel? Byggahus

Frostsprängning tegel Byggahus

 1. erande fasadmaterialet. Att tegel har en god beständighet syns inte
 2. Om en tegelsten har skadats, är full av hål eller fördärvad på annat sätt så gör du klokt i att byta den. Det ser snyggare ut och då tränger det inte in fukt i väggen. Reparationen är lätt och delar du upp den på två dagar får du et
 3. Rött tegel påverkas avsyreunderskott i ugnen så att det får en mörkare kulör, men den aktuella variationenkan också bero på variationer i lerans sammansättning Problem med frostsprängning av tegle
 4. skar bland annat risken för frostsprängning och det blir lättare att rengöra ytan då det blir svårare för smuts att tränga in i underlaget. Använd Regnstopp V på dina obehandlade sugande

Alternativa sätt att överbrygga öppningar i skalmurar av tegel 11 1. Inledning Husbyggandet med tegel har i Sverige förekommit i flera århundraden. Fram till ungefär 1930-talet är det massiva tegelmurverk som dominerar helt. I industrialismens fotspår har sedan en ny typ av tegelfasad av ½-stens tegel, en så kallad skalmur utvecklats Frostkänsligt tegel har använts i fasad som ofta är utsatt för slagregn. Cirka 2-10 mm tjocka skärvor lossnar från tegelstenarna, mestadels i fasadens övre halva där fuktbelastningen är störst. frostsprängning av tegel i fasader från 2000 och senare har varit låg ; Tegel kan återanvändas och även deponeras utan miljöproblem undvika frostsprängning Leca Leca® 12-20. 10 Bild in Mura eldfast tegel Ska du mura i den öppna spisen eller utegrillen, ska du använda ett eldfast tegel och ett bruk som klarar höga temperaturer. Weber Eldfast bruk är en specialprodukt som klarar temperaturer.

Nyckelord: slagregn, puts, lättbetong, tegel, fasad, fukttransport, gamla erfarenheter, Wufi Pro . IV . V Abstract Today there's a great deal of buildings in Sweden where the facade is constructed by plaster directly connected to either aerated concrete or masonry brick Frostsprängning som orsakar urspjälkningar och flagor i ytan är en vanlig skada på taktegel, men så länge skadorna är ytliga behöver teglet inte bytas. Risken för fortsatt frostsprängning ökar dock. Tegel med den sorts skador som inte behöver bytas direkt,. Re: Trasigt tegel i fasaden

Skorstenstegel frostbeständigt 250x120x62 mm - köp på

Renovera husfasad kan vara både enkelt och relativt billigt, beroende på vilken typ av fasad du har. Tegel, puts eller trä är de vanligaste fasaderna vi ser runtom i landet. I denna artikel ska vi ge våra bästa tips när det är dags för dig att renovera din husfasad. Vilken husfasad h Murverket du beskriver med lättbetong och tegel är inte helt tät utan tillåter fuktvandring. Om man hindrar fukten att ta sig ut - genom en tät isolering eller tät ytputs - kan det bli problem med fukt och ibland frostsprängning

Återläggning av tegel - Svenska Byggnadsvårdsföreninge

Måla tegelfasad. En tegelfasad är mycket hållbar och generellt behöver den lite eller inget underhåll. Om teglet spruckit pga exempelvis frostsprängning är det inte säkert att det går att måla. Rådgör gärna med en hantverkare eller din lokala färghandlare om du upptäcker skador på fasaden. Steg 2. Påväxten har lättare att fästa på grova och porösa ytor som t.ex. tegel eller betong. Ju fuktigare underlag desto mer påväxt. Alger och övrig påväxt binder fukt och nöter på materialen. På vintern kan fukten orsaka frostsprängning på taket. Taket blir grönt/svartbrunt och kan vid utebliven behandling ta skada Frostsprängning gör att bruk och tegel lossnar och riskerar falla ned på gård eller gata. Skadade skiljeväggar kan repareras från taket utan förfulande och störande ingrepp inne i lägenheterna. Söndervittrade kanaler gör att rök och matos och i värsta fall brand kan sprida sig till andra utrymmen Regnstopp är ett impregneringsmedel för obehandlade, sugande mineraliska ytor som puts, betong och frostfritt tegel. Det kan även användas på gamla eroderade ytor. Regnstopp förhindrar att ytan absorberar vatten när det regnar men gör samtidigt ytan öppen för vattenånga så att fasaden kan andas. Detta minskar risken för frostsprängning. Dessutom hindras smuts att tränga in i.

Frostsprängning - Wikipedi

 1. Tegelimpregnering C2 är en impregnering som är speciellt framtagen för att skydda taktegel från att absorbera vatten. Ett torrare taktegel är mer resistent mot frostsprängning, biologisk påväxt och håller sig ren och snygg längre. För impregnering av betongtegel används Stenimpregnering C2 fasad & betong
 2. Problemen uppstår på olika sätt. Puts som lossnar, trä som ruttnar, armering i tegelkonstruktioner som rostar och spjälkar loss tegel, frostsprängning, fuktgenomslag och annat. Betongfasader är ett annat stort problemområde med betongskador till följd av dåliga täckskikt och bristfälliga infästningar till stommen. Ta
 3. Frostsprängningar, vad gör man åt det? El, VVS och byg
 4. Avtäckningen bidrar således till att förhindra frostsprängning och salt-/kalkutfällningar. Avtäckningar av Ölandssten används vanligtvis som avslutning på ölandstensmurar av typen bruksmur, kallmur och beklädnadsmur. Det går även att använda avtäckningar av Ölandssten för att försköna murar av tegel eller betong
 5. Tegel kan återanvändas och även deponeras utan miljöproblem. Nackdel tegeltak - Pannor tillverkade under krigsåren på 1940-talet kan hålla lägre kvalitet. - Eventuell mosspåväxt håller fukt som kan leda till frostsprängning. - Hög energiåtgång vid tillverkningen. - Tegelpannor kan med fördel återbrukas
 6. frostsprängning. frostsprängning, frostvittring, form av mekanisk vittring av berggrund som har vatten i sprickor. (13 av 87 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in

ENERGIEFFEKTIVISERING AV TEGELFASAD MED KULTURHISTORISKT VÄRDE ENERGY EFFICIENCY OF BRICK FAÇADE WITH CULTURAL HISTORICAL VALUE Pontus Johansson, Gabriella Josefsson och Maria Daoud Rajha Institutionen för Byggnadsteknologi 4.7.1 Metod för att mäta frostsprängning. frostsprängning i tegel; saltutfällning i tegel; rostangrepp på metaller; estetiska skador, till exempel fuktfläckar på väggar. Konsekvenser för inomhusmiljön. Skador på byggnadsmaterialet kan ge upphov till föroreningar, som i sin tur kan nå och påverka inomhusmiljön via till exempel luftrörelser. Det kan leda till exempelvis Initiativet till denna handbok togs av Plåt & Ventföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges plåtslageri- och ventilationsföretag Detta minskar risk för frostsprängning. Förhindrar även smuts att tränga in i underlaget vilket underlättar rengöring av ytan. Regnstopp V är avsedd för obehandlade, sugande mineraliska ytor. Till exempel puts, betong och frostfritt tegel. Kan även användas på gamla eroderade ytor som suger. Glansfri. Övermålningsbar efter 4 timmar Frostsprängning gör att bruk och tegel lossnar och riskerar falla ned på gård eller gata. Skadade skiljeväggar kan repareras från taket utan förfulande och störande ingrepp inne i lägenheterna. frostsprängning. På skorstenen fmns även stegpimiar i järn som rostar. Rosten kommer med tiden att spränga sönder murverket

Frostsprängning i material. I fuktskyddet av en byggnad - eller en väg - bör man också beakta risken för frostsprängning. Det är när vatten som trängt in i ett materiallager fryser till is och sväller som materialet spricka. Frostsprängning undviks genom dränering och fuktskydd av materialet samt genom värmeisolering. Läs mer Tegel är också bättre anpassat till vad man ska mura i dag med lite olika varianter och egenskaper. Finns det behov av att renovera delvis eller mura om en helt ny skorsten är ni välkomna att höra av er till oss. Vi kommer och inspekterar skorstenens renoveringsbehov och lämnar förslag på åtgärd och sammanställer en offert på. Vinterväder kan innebära tuffa utmaningar för kommersiella och industriella byggnader. Exempelvis is på tak och i hängrännor och stuprör. nVent RAYCHEM:s värmekabelsystem ger lösningar som förhindrar isbildning och frostsprängning Avtäckningen bidrar således till att förhindra frostsprängning och salt-/kalkutfällningar. Avtäckning av granit används vanligtvis som avslutning på granitmurar av typen bruksmur, beklädnadsmur och kallmur. Det går även att använda granitavtäckningar för att försköna murar av tegel eller betong Som ovan nämnt kräver oftast inte en tegelfasad lika mycket underhåll som en träfasad. Men! Det gäller att ha koll på sin tegelfasad. Framförallt ska man ha koll på fogen. Om denna blir dålig och fukt kan ta sig in kan detta orsaka problem om fukten fryser. Då expanderar vattnet och kan göra att teglet spricker, sk. frostsprängning

Har ni ingen oljepanna nu har ni troligtvis haft en tidigare som gjort att kondens har krupit in i fogar och tegel. När kondensen fryser till is på vintern blir det en frostsprängning som gör att bruk och tegel lossnar från skorstenen. Därför är det viktigt att hålla skorstenen fri från kondens frostskador. T.ex. kan tegel som fungerat utmärkt i över hundra år plötslig förstöras genom frostsprängning. • Ansamling av smuts på kallare ytor -termodiffusion. • Kallare, fuktigare ytor leder till större risk för mikrobiell tillväxt. • Anslutningar i form av mellanbjälklag, innerväggar och fönsternischer komme Omfogning. Med hjälp av en omfogning kan man förlänga tegelfasadens livslängd samtidigt som man bevarar tegelfasadens detaljer och förvarar fastighetens karaktärsdrag. Omfogning av tegelfasad innebär att det yttersta skiktet av alla fogar, runt 25 mm, avlägsnas eller fräses ur. Därefter återfyller man med murbruk

De tegel som donerats till museibyrån av Bilmacken är enligt uppgift ålandstillverkade. ut av andra takmaterial eftersom de är porösa och lätt ansamlar mossa som binder fukt till taket och orsakar frostsprängning i pannorna T.ex. söndervittring, rötskador, frostsprängning, etablering av annan påväxt etc. Grön-Fri är ett effektivt medel som enkelt tar bort alger och lav på alla ytor utomhus, t.ex. trä, puts, sten, tegel, betong och takpannor Mekanisk vittring är en form av vittring där en bergart bryts ned i mindre delar av yttre mekaniska krafter. Mekanisk vittring förändrar därför inte den kemiska sammansättningen hos bergartens mineral, det finns flera typer av mekanisk vittring där frostsprängning, termisk expansion, abrasion och biologisk aktivitet kommer att beskrivas mer ingående nedan Rasvarning för teglade fasader. Hus med teglade fasader löper stor risk att rasa om de är byggda mellan 1940- och 70-tal. Svensk Byggtjänst har ännu bara noterat ett antal ras, men varnar för att problemet kan eskalera och att villa och fastighetsägare står inför omfattande renoveringskostnader

Putsad fasad - Puts är ett robust och hållbart material, men i jämförelse med tegel så är det relativt känsligt för sättningar och rörelser i grunden, vilket kan medföra sprickor i putsen. Även frostsprängning kan förekomma om putsen är utförd med fel material eller färger frostsprängning av tegel i fasader från 2000 och senare har varit låg. Det är viktigt att murtegel, det vill säga tegel som bränts för att användas i rotsprängning. rotsprängning, mekanisk sönderdelning av främst berg, block och sten som åstadkoms faran för frostsprängning. Används på nya och gamla ytor. Betongsten, betongelement, betongfasader, lättbetong, taksten av betong och tegel, tegelfasader, natursten, kalksten, travertin, granit, putsade ytor, både ute och inne. Instruktioner Det rekommenderas att ytan som skall behandlas är ren och torr Taktvätt bör vara lika självklart som att städa och hålla rent inomhus. Luftföroreningar, tillsammans med bla alger och mossa på taket, gör att taket slits mycket fortare, smutsiga tegel- och betongpannor behåller fukten längre än rena pannor och risken för frostsprängning vintertid ökar markant

Kan man måla på tegel? Coloram

Smutsiga tegel- och betongpannor behåller fukten längre än rena pannor och risken för frostsprängning vintertid ökar markant. En väl utförd takbehandling är ett bra sätt att öka värdet på din fastighet och minska framtida underhållskostnader Med ett rengjort tak förhöjs husets värde med ca.80-130.000 kr. Vi kan erbjuda En tegel eller putsad fasad kan även även impregneras, den står då emot fukt bättre vilket förlänger livslängden avsevärt samt förhindrar sprickor och frostsprängning. ÄR DET DAGS ATT MÅLA OM? Då kan vi ställa om maskinerna så all lös färg lossnar och ytan mattas ner ordentligt,. Mura grund och sockel till växthus. Ett växthus på murad grund ger en speciell känsla och ett rustikt intryck. Det krävs dock lite mer arbete med att få muren på plats innan själva växthusprofilerna kan monteras. Du väljer själv material till muren och köper det separat. Här finns det oändligt många val du kan göra för att. Thompson's One Coat Water Seal Långtidsförseglar och skyddar trallvirke . Thompson's One Coat Water Seal är originalet bland kiselemulsionsprodukter sedan 1996. Den stärker ytan och motverkar sprickbildning och stickor samt gör ytan avvisande mot smuts och vatten. Thompson's One Coat Water Seal gör träet rent, ljust silvergrått med en naturlig vacker lyster

Taktegel, tegelbruk och bruksvärde Kulturmiljö vid

Ang tegel som fryser sönder Många hus som ligger i trakterna runt Borås drabbas av frostsprängning (osäker på om termen är korrekt) av teglet. Det innebär att det i vår del av landet regnar mycket plus att temperaturen passerar över nollstrecket onödigt många gånger per dygn Framtidsplaner. Brf Lingonkruset har länge dragits med ett långvarit problem med tegelfasaderna som gärna drar åt sig vatten som sedan fryser sönder både fogar o tegel. Teglet blir frostskadat och trillar av bitvis s.k. frostsprängning. Längre ner här på sidan hittar ni mer information om hur själva åtgärden går till Tegel lämpar sig mycket bra som underlag för puts och genom att putsa husets tegelfasad ser det i stort sett nybyggt ut. Vi har lösningen vare sig du har en sprucken och flagnande putsfasad eller sönderfrusen och trasig tegelfasad Tegel är ett bra fasadmaterial som kräver minimalt med underhåll. Utanpå teglet är våra hus putsade. En putsad vägg håller också mycket länge med rätt underhåll. Små sprickor kan uppstå p.g.a. rörelser i huset eller frostsprängning. Sprickorna bör lagas omgående, annars blir de värre 2010-06-30 13:32:49. 2. Stenar o bruk xl.indd 2. 2010-06-30 13:32:49. Fuktproblematik i oputsade sten- och tegelkyrkor i Gรถteborgs stift Projektrapport 2010 โ ข Elisabeth Andersson. 3.

armeringsjärn, frostsprängning av tegel osv. För att hitta ersättningstegel/fog får man prova sig fram och mura mindre provkroppar, vilket kan vara en kostsam och utdragen process. Alternativa metoder i ett tidigt stadium skulle vara bra och det är det ni ska prova på. I denna sista uppgift ska ni använda en metod som ännu ej ä Tegel tillverkas av lera som bränns i mycket höga temperaturer (cirka 1 000 grader). Tegel är inte mer utsatt för regn än andra fasadmaterial, men det sker endast om det finns fukt inuti teglet som då expanderar vid frostsprängning. Plåt minskar risken för frostsprängning. Dessutom hindras smuts att tränga in i underlaget, vilket gör rengöringen lättare. En utmärkt produkt för takpannor av tegel eller betong och omålade konstruktioner av betong som pelare, ytor på broar mm. Om man vill måla över en yta behandlad med Regnstopp bör ma

Taktvätt

På Målare Höllviken så anser vi att det är som att säga att en målad innervägg är underhållsfri. En tegelfasad suger åt sig av allt som finns i närheten. Avrinning från exempelvis stuprör med vatten som blivit missfärgat av löv och barr fastnar i teglet och smutsen sugs in i porerna. Detta är vanligt på vita mexitegelhus Hydrofobering Hydrofobering är ett fint ord för att behandla ett material så att det blir vattenavvisande, men utan att de porer materialet har sätts igen. Det kan handla om att stärka en fasads yta mot väder, vatten och vind, så att dess skyddande funktion förstärks eller bättras. Det finns stora risker med att genomföra hydrofobering [ ler tegel. Vanliga fasadmaterial är trä (ökad andel under 80-90-talet) samt plåt (60-70-talet). Kalksandsten och asbestcement förekommer men inte i samma utsträckning. I moderna byggnader finns allt oftare stora ytor av glas. Vanligaste material för takbeläggning är tegel- eller betongpannor Tegelfasad. Tegel och fogar drar lätt åt sig vatten, vilket kan innebära läckage till konstruktionen och frostskador som kan leda till sprickor. Detta innebär in sin tur ökad risk för mögelskador. Den bärande konstruktionen kan i längden dessutom drabbas av rötskador och i allra värsta fall äkta hussvamp Vi utför impregnering på stödmurar av betong, brofästen och tunnlar m.m. både vid restaurering och nybyggnationer. För bästa resultat ska fasaden vara hel och ren före man impregnerar. Därför tvättar vi först och därefter impregneras aktuella ytor . Beroende på läget kan även ett klotterskydd appliceras utanpå.

Det visade sig vara ett för frostsprängning inte lika bra tegel. Tornet för Garpen fick rivas. Järn. Under 1800-talet var järn ett framtidens konstruktionsmaterial. Fördelen med järn som byggmaterial för fyrtorn var att dessa kunde uppföras på platser med sämre grundförhållanden, samt Smutsiga tegel- och betongpannor behåller fukten längre än rena pannor och risken för frostsprängning vintertid ökar markant, dessutom ser det inte bra ut. Trasiga pannor kan på sikt leda till stora skador och ett omfattande renoveringsarbete

Tak/Fasadtvätt - Göteborg Dränering

En ren fasad - Teknikhandboke

Eller så kan det vara frostsprängning som leder till att fasaden behöver renoveras. De fasader som är uppbyggda på tegel har längre livslängd än de i trä dock är valmöjligheterna kring utseende färre. Man bör därför överväga vilken typ av fasad som önskas innan bygget påbörjas Tegel lämpar sig mycket bra som underlag för puts, och förutom det estetiska kan det vara speciellt positivt för äldre tegelhus. Om teglet eller fogarna är skadade, av bland annat frostsprängning, kan huset dra åt sig fukt och därmed bilda mögel eller fuktskador. Genom att putsa en fastighets tegelfasad ser det i stort sett nybyggt ut

Fasad och Taktvätt :: xlntfonsterputs

Tegelfasad från 50-, 60- och 70-talet en potentiell

Betong- och stenimpregnering Arita 1 L. Betong- och Stenimpregnering är en vattenbaserad impregnering för betong, takpannor av betong eller tegel, tegelfasad, skiffer, granit, kalksten, natursten m.m. Produkten är baserad på nanoteknologi och utvecklad för att tränga in och binda sig på nanonivå till de mikroskopiska porerna i underlaget, och skapar ett osynligt vattenmotstånd som. Ytterligare vanliga skador är så kallad frostsprängning i fasadteglet. Detta innebär att tegelstenar har sugit åt sig fukt som fryser till och spränger bort delar och flisor av tegelstenarna. Om detta problem har uppkommit så är det även möjligt att lokalt i fasaden att ersätta dessa trasiga tegelstenar med nya. Puts på tegelfasad

Impregneringar för bruk, tegel, sten, betong och träTaktvätt - SafeTak (Arturs alltjänst)Taktvätt & Impregnering - Höga Höjder i Stockholm

Fasad av tegel. Tegelfasad är normalt mycket slitstarka och håller mycket länge. Normalt så klarar man eventuellt underhåll med att foga om mellan tegelstenarna med nytt fogbruk. Att välja samma typ av fogbruk är mycket viktigt för att få en hållbar fog. Frostsprängning av någon tegelsten i fasaden kan även förekomma Detta minskar risk för frostsprängning. Förhindrar även smuts att tränga in i underlaget vilket underlättar rengöring av ytan. Regnstopp V är avsedd för obehandlade, sugande mineraliska ytor. Till exempel puts, betong och frostfritt tegel. Kan även användas på gamla eroderade ytor som suger. Är glansfri Smutsiga tegel- och betongpannor behåller fukten längre än rena pannor och risken för frostsprängning på vintertid ökar markant. En förebyggande antimossbehandling efter taktvätt är även högt rekommenderat, då detta leder till att taket håller längre och förblir rent och fint, utan någon skadlig mossa Foga om tegelfasad. Om fogen börjar vittra sönder och tegelstenarna spricker kan vatten ta sig in i konstruktionen bakom fasaden och orsaka mögel och röta. Vatten har trängt in i fasadtegel och fog på en tegelfasad och orsakat frostsprängning. Bitar av teglet har spjälkats loss. Grundorsaken är den vittrande tegelfogen Om det ändå. Betongpannor har många fördelar, det är ungefär hälften så dyrt som tegelpannor och håller betydligt längre. När det kommer till underhåll är det ungefär lika krävande som tegel, enda skillnaden är att frostsprängning sällan uppstår i betongpannor. En nackdel som betongpannor har gentemot tegelpannor är dess vikt