Home

Hål på näthinnan

Om det går hål på näthinnan. Det kan finnas sköra områden i näthinnan som kan gå sönder när glaskroppen lossnar, men det är ovanligt. Då blir det ett eller flera hål i näthinnan. Eftersom glaskroppen inte längre ger stöd åt näthinnan kan vätska tränga in genom hålet. Det gör att näthinnan lossnar från åderhinnan Vi ställer diagnosen hål näthinnan genom att undersöka både din synskärpa och din näthinna. Synundersökning. Ögonundersökning i mikroskop. OCT (optical-coherence-tomography) Behandling. Vi behandlar hål i gula fläcken genom att operera näthinnan Laserbehandling av hål i ögats näthinna Ett hål i näthinnan bör laserbehandlas så fort som möjligt, för att undvika att synen försämras. Syftet med behandlingen är att förhindra vätska från att rinna under näthinnan, alltså näthinneavlossning. Före behandlingen utvidgas pupillen med ögondroppar. Ögats yta bedövas me

Näthinneavlossning - 1177 Vårdguide

Rupturer på näthinnan uppkommer i allmänhet då en glaskroppsavlossning sker men uppkomst av hål på näthinnan innebär inte alltid att denna lossnar. Riskfaktorer för att utveckla näthinnerupturer och amotio är: Myopi (närsynthet är i ökande globalt Vilken behandling som krävs beror på hur mycket av näthinnan som har lossnat. I ett tidigt stadie, då det uppstått hål eller en liten reva i näthinnan, går det ofta att behandla med laser som lagar hålen. Om näthinnan lossnat mycket krävs dock en operation för att stoppa sjukdomsförloppet Då läker näthinnan fast lättare och synen blir bättre. På gränsen till det omöjliga Ett annat vanligt problem är hål i gula fläcken. Utan en fungerande funktion i gula fläcken försvinner detaljsynskärpa och färger. Det går inte att läsa eller känna igen folk ute på gatan Hål på näthinnan. Under hela sommaren har jag haft som blixtar som kommit lite då och då i höger öga. Det är nog stress, tänkte jag först, eller kontaktlinsen som klämmer. Till slut gick jag till optikerna som inte kunde så något fel på mitt öga eller syn, men skickade trots detta en remiss till Ögonmottagningen i Karlskoga

Hål i gula fläcken - S:t Eriks Ögonsjukhu

Glaskroppsavlossning beror på ögats naturliga åldrande och ger sällan några besvär. Det är vanligast hos dig som har fyllt 50 år. Oftast märker du inte av det. Ibland kan det gå hål på näthinnan när glaskroppen lossnar, men det är mycket ovanligt. Då behöver du behandling I sällsynta fall kan glaskroppsavlossningen annars leda till att det går hål på näthinnan. Din läkare kommer att använda ett ögonmikroskop för att undersöka ögat och det går vanligtvis till så här: Du får först ögondroppar som vidgar pupillen, eftersom delar av ögat kan vara svåra att undersöka när pupillen är normalstor ibland kan glaskroppen häfta vid näthinnan i gula fläcken och dra, så att ett hål uppkommer. 2. Dragning i gula fläcken av ett membran. Det finns normalt en tunn hinna (ett basalmembran ) på näthinnan invid gula fläcken. Om detta membran förtjockas och skrumpnar kan det uppkomma ett hål i näthinnan. SYMTOM VID MAKULAHÅ Detta ökar risken för att det ska gå hål på näthinnan, till exempel i samband med glaskroppsavlossning. Den som drabbats av näthinneavlossning på ena ögat har en förhöjd risk att drabbas av näthinneavlossning även på andra ögat. Vissa sjukdomstillstånd ökar risken för näthinneavlossning, bland annat diabetesretinopati

 1. Näthinnan är belägen på insidan av ögats baksida och omvandlar ljus till nervimpulser. Näthinneavlossning beror vanligtvis på att den geléartade glaskroppen genom dragning orsakar ett hål i näthinnan varigenom vätska kan tränga in och lossa densamma
 2. Bilden visar hur glaskroppen sjunker ihop och drar loss näthinnan från åderhinnan. Ett hål uppstår. Vätska inifrån ögat kommer sedan ut genom hålet och lossar alltmer av näthinnan. Illustration kari c. torverud cmi. Det börjar med en så kallad glaskroppsavlossning som orsakar hål på näthinnan
 3. Hål i gula fläcken. Miljontals fibrer fäster glaskroppshinnan på näthinnan, som håller den på plats och upprätthålla ögats runda form. Glaskroppen börjar krympa med åldern, och när den drar bort från näthinnan, lämnar fickor av utrymme som blir fylld med vätska

Info för dig som ska operera näthinnan . Observera att det inte är alla landsting som tillåter att operation sker hos oss på Optalmica. Avtal mm kan påverka. Hål eller membran på Gula fläcken (makula) Den som drabbas av makulahål eller makulamembran ser suddigt och bilden förvrängs Ofta får man hål på de delar av tänderna där det är svårt att hålla rent Continue Hål på näthinnan hinnans bakre del. När det sker kan glaskroppen ibland dra med sig en liten bit av näthinnan och Laserbehandlad en ruptur (ett hål) uppstår. näthinna I samband med glaskroppsavlossning är det = ljusare prickar vanligt att se rörliga grumlingar i form av flugor, streck, nät.

Näthinneavlossning, regmatogen - Internetmedici

I takt med att näthinnan lossnar blir synfältet alltmer svart. Synen går förlorad. Kirurgen Manoj Kakar bekräftar att operation är nödvändig. Kristina måste läggas in för att opereras tidigt nästa dag. Diagnos på läkarspråk: Retinalavlossning med retinalt hål. - Klockan var ett på eftermiddagen när jag fick en säng och ett rum Vid det här stadiet lösgör sig detta område från näthinnan, men det bildar ingen fullständig öppning. Om tillståndet inte behandlas kommer det att fortskrida i hälften av fallen. Andra graden: Ett litet, fullständigt hål uppkommer i centralgropen på näthinnan Näthinneavlossning startar oftast på grund av att det bildas ett hål i näthinnan. Detta hål uppkommer när den geléaktiga glaskroppen inuti ögongloben förändras. Hos yngre personer är glaskroppen en fast gelé, men hos äldre kan glaskroppen skrumpna och även dras samman akut, så kallad glaskroppsavlossning Ett hål eller tår i näthinnan märks ofta inte av de drabbade, men är en allvarlig förändring av näthinnan som hotar synen. Följande kortöversikt ger viktig information för att möjliggöra tidig upptäckt och behandling

Centralt på näthinnan finns ett område som kallas för gula fläcken eller macula på latin. Det är ett 2 - 3 millimeter stort område som är extra känsligt för synintryck och där bilden blir som skarpast. Förändringar i gula fläcken kan orsaka synbesvär. Därför bildas hål i gula fläcke Endast i området för den optiska nerven och den yttre Netzhaugeirkumferenzvenen och näthinnan smälter samman. Vid dessa marginaler kan näthinnan ha tunna fläckar som kallas retinal degenerationer. På grund av olika orsaker är dessa områden särskilt känsliga för hål och tårar eller till och med retinaltillförsel Ett makulärt hål är ett litet brott i makula, beläget i mitten av ögats ljuskänsliga vävnad som kallas näthinnan. Makula ger den skarpa, centrala visionen vi behöver för att läsa, köra och se fina detaljer. Ett makulärt hål kan orsaka suddig och förvrängd central syn Makulahål (hål i gula fläcken) Makula (gula fläcken) är ett centralt område på näthinnan som utgörs av tätt packade synceller (tappar), området mäter ca 2-3 mm i storlek och styr vårt detaljseende. Sjukdomar eller skador i gula fläcken innebär ofta en markant synförsämring centralt i synfältet. Makulahål drabbar oftast äldre patienter (60-80 år) och oftare [ För att du ska se bra ska dessa ljusstrålar brytas och samlas vid en punkt på näthinnan (brännpunkt/fokus). Om de bryts för tidigt, framför näthinnan, eller för sent, bakom näthinnan, är det du ser på inte i fokus och du kommer att se oklart. Näthinnans stavar och tappar

Näthinneavlossning - Memira Eyecente

Gula fläcken är fäst på näthinnan och ansvarar för central syn . När glaskroppen gel flyttar eller förskjutningar på grund av ålder eller trauma , är macula dras, att bilda ett hål i makula. När hålet är full tjocklek (vilket innebär en komplett tår i makula ) , resultatet förlorad eller förvrängd syn Contextual translation of hål på näthinnan into English. Human translations with examples: retinal damage, pierce the capsule

Glaskroppsgrumlingar - Stockholms Ögonklinik

Med nya operationsmetoder på näthinna

Om läkarundersökningen visade att glaskroppen gjort hål på näthinnan kan den svetsas fast med laserbehandling, vilket minskar risken för näthinneavlossning. Det brukar åtgärdas direkt En frittstående näthinnan händer när näthinnan peels bort, eller lossnar från sitt underliggande lager av stödvävnad på ögans baksida. Näthinnan är ett tunt lager av ljuskänsliga nervceller bakom ögat. Vi behöver en hälsosam näthinna för att kunna se tydligt. Först kan avlossning endast ske i en liten del av näthinnan, men utan lämplig behandling kan hela näthinnan avta. Om det har uppkommit ett hål eller reva som ännu inte har gett näthinneavlossning eller om man har fått till baka näthinnan på plats så kan man behandla med medicinsk laser. Syftet med detta är att fästa fast näthinnan i ögonbotten. Extern kirurgi. I vissa fall så kan du få ett silikonband runt ögat som håller näthinnan på plats Dels för att kirurgen inte ser de specifika grumlingarna samt att glaskroppen fortfarande sitter hårt fast mot näthinnan, vilket kan orsaka komplikationer i form av hål på näthinnan eller blödning vid eventuell vitrektomi Makuladegeneration är ett tillstånd som påverkar vävnaderna som ligger under näthinnan, medan ett makulärt hål innebär skador från ögat, vid korsningen mellan glasögon och själva näthinnan. Det finns inget samband mellan de två sjukdomarna. Beroende på graden av fästning eller dragkraft mellan glasögon och näthinnan kan det finnas risk för att utveckla ett makulärt hål i.

Livet vid 50: Hål på näthinna

Ett hål han dagen före hade gjort birdie på. En sexårig pojke som lekte i sanden föll ned i ett hål där han begravdes av mer än tre meter sand. Enligt Kronen Zeitung ska två hål borras i taket till källaren i Amstetten. Då hade han spelat sju hål av den andra rundan. En bogey på sjätte men birdies på hål elva och tolv innebar. Hål på näthinnan läker inte, utan de blir kvar. Det viktiga är att inte vätska samlas under hålet och drar med hela näthinnan. Fantastiskt att gå in i ett undersökningsrum, bli undersökt, flytta till ett annat bord, få laserbehandling och sen lämna sjukhuset och åka hem

Retinal avlägsnande i ögat (retinal detachement, retinal detachment) är alltid en oftalmologisk nödsituation, oavsett orsak och svårighetsgrad. Om näthinnan (näthinnan) lossnar från dess försörjningsskikt uppstår retinalpigmentepitelet, avsevärd funktionstab på grund av underskott av de drabbade områdena. I allvarliga fall kan detta leda till blindhet Glaskroppsavlossning är allmänt sett inte farligt, men i enstaka fall kan näthinnan lossna när glaskroppen drar ihop sig, så kallad näthinneavlossning. Då bildas ett hål i näthinnan och det kan passera vätska mellan näthinnan och väggen. Det är en allvarlig, men sällsynt komplikation till glaskroppsavlossning Regmatogen (revor i näthinnan): Är vanligast och beror framförallt på åldersförändringar i glaskroppen som skrumpnar och börjar dra i näthinnan; Associeras med myopi, tidigare ögonkirurgi, trauma eller bakre corpuslösning; ICD-10. H33 Näthinneavlossning och näthinnehål. H33.0 Retinalavlossning med retinalt hål På näthinnan Försöker skapa en bild som ska kunna användas under rubriken som ni ser ovan: På näthinnan. Det är svårt att inte fastna i det rosa. Eller i det alltför stiliserade. Det här kan vara slutprodukten, men jag vet inte säkert ännu. ett mörkt hål om du vill Näthinneavlossning beror vanligtvis på att den geléartade glaskroppen genom dragning orsakar ett hål i näthinnan varigenom vätska kan tränga in och lossa densamma. Oftast upplever man inga symptom vid glaskroppsavlossning eller hål i näthinnan, men hastigt påkomna flugor eller

Glaskroppsavlossning - 1177 Vårdguide

För att förstå hur makulära hål inträffar är det viktigt att först veta lite om ögonanatomi. Makulaen, där hål ibland utvecklas, är en mycket liten plats i ögat bakom ögat (näthinnan). Ljuset fokuserar till en skarp punkt vid makulaen, som är det enda området i ögat som ser kristallklart, färgvision (som för körning eller igenkänning av ansikten) Undersökningen sker för att utesluta retinal ruptur som behöver profylaktisk laser för att förhindra näthinneavlossning. Retinala rupturer uppstår hos ca 15% av symptomgivande glaskroppsavlossningar ; uter och görs på en ögonmottagning ; Traktionen i näthinnan kan i sällsynta fall leda till ett hål i näthinnan (retinal ruptur) Om läkarundersökningen visar att glaskroppen gjort hål på näthinnan kan den svetsas fast med laserbehandling, vilket minskar risken för näthinneavlossning. Det brukar åtgärdas direkt. I fall att det har gått så långt och patienten har fått näthinneavlossning, då behövs det en operation för att sätta näthinnan på plats igen

Glaskroppsavlossning: Orsaker, symptom och behandling Capi

Näthinneavlossning - CATaract We

01 oktober 2021 – Nacka 144

Jetrea används för att behandla ögonsjukdomen vitreomaculær dragkraft (VMT) - även när den är associerad med ett litet hål i näthinnan, vilket påverkar det centrala seendet, till exempel, till användaren, vid körning, läsa och känna igen ansikten. Används endast på sjukhuset. do Sommarens ögonpärs visade sig ju vara glaskroppsblödning och -avlossning, samt hål på näthinnan (utan avlossning). I juli lasersvetsades hålet på näthinnan, men spindelnätet som fladdrar runt i utkanten av synfältet kvarstår oförändrat Interaktivt material Oftalmologi. 5. Långsam synpåverkan. 5.7. - Stenopeiskt hål. Ögat tittar på två punktformade objekt (ett rött och ett blått - indikerade med de ljusblå knapparna). Det blå objektet är det som fixeras av ögat. Du kan flytta punkterna närmare eller längre bort genom att dra i respektive knapp

Ögonfonde

 1. En komplikation till glaskroppsavlossning är att det kan uppstå hål i näthinnan, vilket är viktigt att utesluta. Ögonläkaren undersöker ögat med mikroskop, för att se om det finns några tecken på hål i näthinnan. Om ögonläkaren skulle upptäcka hål i näthinnan måste det behandlas för att förhindra näthinneavlossning
 2. På vårdcentralen konstaterade de att hon fått en skada på gula fläcken och att det skulle behövas en operation. Ett par veckor senare förvärrades skadan när det blev ett hål på näthinnan
 3. skar ris-ukar åtgärdas direkt. I fall att det har gått så långt och patienten har fått näthinneavlossning, då behövs det en operation för att sätta näthinnan på plats igen
 4. - En av de värsta skadorna är att man får hål på näthinnan. I värsta fall kan man då få näthinnelossning vilket kan leda till blindhet
 5. De bakre nio designades om på 1960-talet och har en serie hål som sitter kvar på näthinnan långt efter besöket. Sedan omarbetningen har Hillside varit värd för flera stora evenemang och det var här Marcus Kinhult tog sin första Europatourseger när han under British Masters 2019 vann med ett slag före trion Eddie Pepperell, Robert MacIntyre och Matt Wallace
 6. Tre poäng och fortsatt häng på Malmö FF. Djurgården studsade tillbaka och vann med 1-0 borta mot Örebro. För hemmalaget närmar sig däremot superettan allt mer
 7. Hål på näthinnan hinnans bakre del. När det sker kan glaskroppen ibland dra med sig en liten bit av näthinnan och Laserbehandlad en ruptur (ett hål) uppstår. näthinna I samband med glaskroppsavlossning är det = ljusare prickar vanligt att se rörliga grumlingar i form av flugor, streck, nät, moln eller ringar

Mina blixtar slog ned mitt i natten Seniore

För mindre avdelningar eller tårar av näthinnan kan en enkel procedur göras på läkarens kontor. fotokoagulation Om du har ett hål eller tår i din näthinna men din näthinna är fortfarande fäst, kan din läkare utföra en procedur som kallas fotokoagulering med en laser Macular hål behandlas med ett vitrectomy förfarande, under vilket glaskroppen gel som orsakar dra på näthinnan i bort och ersättas med en blandning som främjar läkning av hålet. Denna procedur kräver ibland två till tre veckor för att ljuga nedåt, enligt AllAboutVision. com Men om glaskroppen, som består av vatten och geléämnen, drar i näthinnan i samband med att den lossnar så kan ett litet hål i näthinnan uppstå. Hittar vi ett hål i näthinnan så tätar vi det med laser och kan på så sätt förhindra att det börjar sippra in vätska bakom näthinnan vilket leder till en näthinneavlossning Men jag fick ett hål i näthinnan, säger Andréen till Barometern. - Jag har inte så jättebra koll, men näthinnan sitter väl längst ut. Hade den träffat hornhinnan hade det varit lite värre. Nu ska jag vila helt en vecka under ansträngning. Jag får bara ta promenader. Sedan ska jag på återbesök nästa vecka

Posterior glaskroppsavlossning, ibland helt enkelt kallas glaskroppsavlossning, uppstår när glaskroppen, en gel-liknande substans fäst på näthinnan i bakre delen av ögat, krymper och drar bort från näthinnan. I sig själv, inte glaskroppsavlossning inte allvarligt påverka din syn och oftast inte kräver någon behandling Metamorphopsia är en visuell defekt som orsakar linjära föremål, såsom linjer på ett rutnät, att titta kurvig eller rundade. Det är ett symptom på problem med ögats näthinna, och framför allt, makula. Vi ska berätta vad som orsakar metamorphopsia och vilka behandlingar kan hjälpa, beroende på den bakomliggande orsaken

Nöjesbladetintervju: Petter: ”Den tiden är bara ett stort

Om näthinnan börjar lossna så är det väldigt viktigt att man får vård och behandling så fort som möjligt. Helst ska man få behandling inom en vecka då risken för att gula fläcken kommer att lossna är stor. Har näthinnan redan lossnat så måste man utföra en operation som görs antingen under lokalbedövning eller under nedsövning Beroende på vilken del av näthinnan som lossnat och på vilket material som ersatt glaskroppen kan man t.ex. bli tillsagd att ligga på sidan eller att hålla ansiktet nedåtvänt, också då.

Makulärt hål. Som namnet antyder är ett makulärt hål ett litet tår eller sönderfall i makula. Denna paus kan hända på grund av ålder. Det inträffar när gelén som ger ögat dess runda form krymper och sammandras, drar bort från näthinnan och orsakar tårar. Makulära hål förekommer vanligtvis hos de över 60 Makulahål är ett hål som har uppstått i näthinnans fokuspunkt i ögonbotten. Näthinnan är ögats nervskikt som förnimmer ljus och i dess mittendel finns ögats skarpa område, som kallas makula. I mitten av det skarpa området på näthinnan kan det uppstå drag som det bakre membranet i glaskroppsgelén som fyller ögats innerdel ger upphov till. Detta drag kan orsaka att ett hål. Vid mer markanta, plötsligt uppkomna grumlingar, ofta åtföljda av ljusfenomen, bör man uppsöka ögonläkare, då man vet att det i undantagsfall kan uppstå bristningar/hål i näthinnan i samband med glaskroppsavlossning. Dessa bristningar eller hål ska behandlas med laser för att de i sin tur inte ska leda vidare till näthinneavlossning Näthinneavlossning är när näthinnan lossnar från sin bas, ögats inre vägg. Om det inte upptäcks kan man förlora synen. Det startar med ett hål i näthinnan och i samband med det får man symptom i form av blixtar, svart regn, flugor i synfältet m.m. Upptäcks detta snabbt går det att behandla hålet med en enkel laserbehandling

Hål i gula fläcken - ogonkliniken

 1. Om näthinnan å andra sidan har ett hål eller om det uppstår ett hål eller en ruptur i den, kan vätskan flöda ut genom hålet in under näthinnan och därigenom lyfta upp den från sin plats. De flesta näthinneavlossningar uppstår på det här sättet
 2. Näthinnan brukar lossna allt mer och då växer skuggan. Om man är kraftigt närsynt är ögongloben längre än vanligt och näthinnan uttänjd och skör. Då går det lättare hål på näthinnan och näthinnan lossnar lättare om man får glaskroppsavlossning. fungerar mycket dåligt
 3. Blixtar i utkanten av synfältet och stora sotflagor som rör på sig är ett tecken på glaskroppsavlossning. Det i sig behöver inte vara farligt men det kan leda till att det går hål på näthinnan - eller till att näthinnan lossnar. Får man inte behandling då kan det leda till synnedsättning

Risk för näthinneavlossning vid retinala hål . Vid glaskroppsavlossning upphör gelens tamponerande effekt, och det är risk att vätska tränger genom ett hål och lossar näthinnan. Rosengren visade med modellförsök hur detta sker. Han fann att det framför allt är snabba, rotatoriska ögonrörelser som ger risk fö Vissa störningar i näthinnan som kan hanteras genom kirurgi inkluderar retinalavskiljning, retinopati hos diabetiker, makulära hål och maularpucker Vid retinal lossning blir näthinnan lös från ögats yta. I både diabetisk retinopati och makulär pucker bildas ohälsosamma vävnader på näthinnan Grumlingar kan i mycket sällsynta fall bero på ögoninflammation, grå starr, ett hål på näthinnan, glaskroppsavlossning eller blödning i ögat. Här nedan kan du njuta av ett roligt Youtube-klipp som förklarar det här med eye floaters lite mer på djupet

På Näthinnan: Bilbesiktning eller tandläkarbesök

För att bedöma svårighetsgraden av ett epiretinalmembran kommer ett test som kallas OCT (optisk koherens tomografi) utföras. En OCT använder ljus för att visualisera olika lager av näthinnan. På några minuter kan din läkare se hur membranet påverkar makula Hål kan inneslutas genom ärrbildning. När näthinnan har tagits bort kan laserbehandlingen inte längre göra något. Operationen Det finns flera saker att tänka på vid den kirurgiska behandlingen av retinalavskiljning: spänningen i glaslegemet på näthinnan måste minskas,. Glaskroppsblödningar. Glaskroppsblödning som rinner ut i glaskroppsgelén och mer eller mindre orsakar tillfällig synförlust, beror oftast på ett hål (ruptur) i näthinnan som slitit av ett litet blodkärl. Ibland på grund av en oönskad blodkärlsnybildning på näthinnan efter en blodpropp, eller diabetes mellitus. Vitrektomi och. Om man inte hittar hål på näthinnan utan det bara är glaskroppsavlossning ger man info om symtom på näthinneavlossning sen gör man inget mer. Glaskroppsblödning •Kontrollera BT, B-glukos •Halvakut remiss till ögonläkare. har de diabetes så är det ganska vanlig

av operationen inspekteras därför näthinnan noga och eventu-ella hål tätas med laser. Upplever man en skugga för synfältet efter operationen så måste man kontakta ögonläkare akut för att utesluta näthinne-avlossning. Det finns även en risk för infektioner och blödning i ögat som i sämsta fall kan leda till blindhet Hål i näthinnan när man skapar gynnsamma förutsättningar för retinal avlägsnande, är eventuella brott som farliga, men några av dem utgör ett särskilt hot

På Näthinnan: Den som skrev att det gör ont när knopparMarias digitala portfolio: februari 2012

Läs mer om symtomen på näthinneavlossning. Orsaker. Näthinneavlossning är oftast resultatet av näthinnan blir tunnare och spröttare med åldern och drar sig bort från de underliggande blodkärlen. Det kan också orsakas av en direkt skada på ögat, men det är mindre vanligt Operation av membran på gula fläcken. Gula fläcken är en liten central del av näthinnan där syncellerna sitter mycket tätt.När ett epiretinalt membran ger en bildförvrängning som påverkar oss om du har svårt att ligga stilla på rygg (operationen tar cirka 1 timme) eller om du är orolig och önskar något lugnande Membran på gula fläcken, eller makula pucker, är en ögonsjukdom. Ibland kan vätska i glaskroppen ta sig under näthinnan genom hål eller öppning och förorsaka näthinneavlossning. Hos t.ex. diabetespatienter med diabetesrelaterade komplikationer i ögonen, kan nya blodkärl växa på näthinnan och dra bort den från underliggande vävnad Centralt på näthinnan finns gula fläcken, makula. Det är ett två till tre millimeter stort område som är extra känsligt för synintryck. Fläck på tanden kan vara karies. I vissa fall kan en fläck på tanden eller på tuggytan bero på kariesbildning, hål i tanden Användning av lasrar för att täta tårar eller hål för att undvika total lossning. Utför pneumatisk retinopexy, en metod som innebär att en gasbubbla placeras i ögat så att näthinnan flyter tillbaka på plats