Home

Hur bred ska en rågång vara

Hur bred bör/skall en rågång i skogsmark vara? Jag har gallrat ett skifte, min rågranne har sålt slutavverkning, därefter har denne låtit markbereda och plantera skog ända emot min gallring utan att lämna någon som helst antydan till rågång En rågång är skiljelinjen mellan fastigheter som går mellan de gränspunkter som beslutats vid en lantmäteriförrättning, markerats på marken och redovisats på kartan. Med hjälp av avancerad utrustning kan vi lokalisera de fasta markeringarna och fastslå rågångens läge på ett kostnadseffektivt sätt. Så kan vi hjälpa dig Rör och rösen är fasta markeringar som är [

Där finns ofta en väldigt exakt beskrivning av hur gränsen går i terrängen. Till sin hjälp brukar Hans Olsson även ta med sig yxa och stålborste för att rengöra och förbättra gamla gränsmärken. - Jag brukar ibland föreslå att vi ska hugga upp en bred rågång mellan fastigheterna, säger han Hur huggs en gräns upp? Träden på båda sidor om rålinjen huggs ned så att rålinjen kan urskiljas i terrängen. Sådan upphugg-ning av gränser som sker på markägarnas initiativ regleras av lagen angående vissa grannelagsförhål-landen, enligt vilken en rågata får vara högst 1,5 meter bred. Naturligtvis kan parterna avtala om en. Det är straffbart att ändra eller förstöra en gränsmarkering, säger Rickard. Han berättar att även om rågången kan likna en gata genom skogen är den lagliga gränsen tunn och exakt mellan två fastigheter. - Vid avverkning av träd då man restaurerar en rågång gäller att den person vars träd har fällts ska ha ersättning. När jag träffade min svärmor första gången, frågade hon hur bred en bra rågång bör vara. Jag föreslog en meters bredd. Det går nog inte, svarade svärmor, för det aktuella skogsskiftet är två meter brett och en kilometer långt. Ridå. En virkesköpare hade dessutom gjort en samordnad avverkning med flera rågrannar

LantbruksNet- Foru

Vägen ska hållas fri från ogräs. Träd och buskar får inte hänga ut över vägen. Detta för att växterna ska må bra och bilar ska kunna ta sig fram. Våra grusparkeringar ska rensas från ogräs och gräset ska vara kortklippt där gräsparkering finns. Mellan varje lott löper en rågång som är ca 70 cm bred Det kan vara så att två fläckar kan sättas ihop till en, eller ytan ligger tillsammans med mellangrönt som gör att den totala ytan blir över normen eller liknande. Tänk på att har du en ljusgul yta som är under 225 kvadrat-meter men över 56 då är det helt i sin ordning att rita den som 100% gul, allt enligt kartnormen Kraftledningen följer därefter en rågång i ca 900 meter innan den I de delar där kraftledningen ska förnyas så planeras den att bestå av en enkelstolpig luftledning av trä Den planerade ledningen kommer att utföras trädsäker, vilket innebär att ledningsgatan görs så bred att. Motiveringen är att det så långt det är möjligt ska vara en tydlig rågång mellan valberedningens ledamöter och styrelsen. Valberedningens funktion är att vid sidan av att nominera styrelseledamöter även att hålla sig underrättad om den sittande styrelsens sätt att fungera och arbete Vår medfödda moral. Det var inte religionen som gav oss moralen, den fanns långt långt innan vi uppfann gudarna. I själva verket har det aldrig existerat normala människor utan moraliska värderingar. Känslor och tankar kring rätt och fel fanns redan hos våra förfäder bland människoaporna - och finns bland dagens apor, som.

1. 801. Svenska soldater i Afghanistan. Lars-Gunnar Liljestrand rapporterar om en avhandling av en militär som Avslöjar det politiska spelet kring Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan. Artikeln är mycket viktig för alla som är intresserade av det kostnadskrävande kriget i Afghanistan. Jag publicerar ett ovanligt stort utdrag ur. En bred fönsterbräda kan finnas i köket, vardagsrummet eller sovrummet. Det är oersättligt i interiören. Efter att ha installerat en sådan fönsterbräda kan du dekorera den med blommor Hur ska man tala med sverigedemokrater? 17/9 2018 av Anders Wesslund. Ämnen: Bokmässan, Den gäller egentligen oss alla som tydligt markerar en rågång mot Sd. är Nya Tiders syfte att bygga en så bred högerextrem motoffentlighet som möjligt och därmed ´radikalisera´ Sverigedemokraternas väljarbas

Fastighetsgränser och rågångar - MittNorr Skog & Fastighet A

  1. imiregler i RF:s stadgar
  2. Här kan du diskutera politiska ämnen som inte direkt rör vetenskap eller folkbildning. 62 inlägg Jag kommer bra ihåg hur det röktes i bilar. Här i Örebro röks det en hel del i bilar,.
  3. • Visselblåsarlarm ska hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter som ska vara oberoende och självständiga. • Visselblåsare ska skyddas mot repressalier från arbetsgivare. Utsätts en visselblåsare ändå för repressalier ska det finnas rätt till skadestånd. • En bred krets av personer ska kunna använd
  4. Om man är restriktiv med att erbjuda sederingsterapi i syfte att hålla en bred rågång mellan sederingsterapi och vad man tolkar som dödshjälp så är detta bekymmersamt. Sagt på ett annat sätt: Den palliativa vårdens mål att inte förkorta liv [3] kan vara i strid med svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning
  5. År 1901 gör en Jacob Braun en beskrivning över en del av Dannemora Bergzlag som bla innehåller Göksnåre. Man kan se den som en inventering och kartläggning för landets stora exportindustri och inkomstkälla, järnhanteringen. Tonvikten ligger på skogen och kolningen, inget nämns om jordbruket, fisket eller något annat. Texten läses här i orginalutförande i fet [

Så hittar du gränsen mellan din och grannens skog Holmen

  1. en del gemensamma begrepp som organisatorisk placering, avstånd, position, strategier, styrsystem och legitimitet. I uppdraget Att åstadkomma förändring (2015) var vi fyra forskare som delade på arbetet att utvärdera hur utvärderingar av fyra projekt användes i deras praktik
  2. kan inte möta de omvärldshändelser som skett de senaste decennierna. Naturskyddsföreningen delar därför helt utredningens slutsats om behovet av en bred översyn av skogspolitiken. • Trots att en av grunderna för utredningen har varit att utgå från dagens skogspolitik så innebär flera av förslagen tydlig
  3. Dirtrack vad är det för typ av sand/grus egentligen? Och hur djupt är det?? Sen hur bred ska en ponnygalopp bana vara??
  4. st åttio centimeter bred och så placerad att den inte stoppar rullstolen, som behöver svängrum för att komma in i ett rum
  5. hur bred ska din släpvagn vara? eftersom din vanliga golfbil är 4×8, kan du komma undan med att bara ha en 5×10 utility trailer att bogsera den med., Vanligtvis har dessa storlek släpvagnar en ramp som tillbaka som kommer ner så att du enkelt kan köra golfvagnen upp i släpvagnen

Det kan vara väldigt skönt att inreda hemmet med en hundgrind eller två så att du kan skärma av delar av huset när du behöver det. Kanske vill du inte behöva stänga dörren till vardagsrummet men vill samtidigt inte få leriga tassavtryck på soffan? Då är en hundgrind perfekt för att skydda soffan samtidigt som hunden inte behöver vara instängd i ett annat rum hej hur hade ni löst den här frågan? En asfalterad rektangulär parkeringsplats med måtten 18X28 meter utökas runt om med den över allt lika bred assfaltsstrimma. Hur bred ska strimman vara om man vill att parkeringsplatsens area ska fördubblas? Hur går ni till väga? 2010-05-29 04:39 . bebl Medlem. Offline Hur bred blir en bokhäck? Plantinavia Sverige . Bredden på en bokhäck kan enkelt styras genom beskärning. De flesta häckar är mellan 30 och 50 cm breda. Hur nöjd är du med detta svar? 3 Väldigt nöjd Sådär Inte alls nöjd. 19 mars 2019. Våra svar är. En som inte känner till hur man gör det uttalar sig annorlunda. Denna annorlunda utsaga är inte fel men bristfällig, eftersom den som uttalar sig är tillsluten för cykelns tekniska möjligheter. Vi som är öppna för dem kan vara tillslutna för en annan aspekt som cykeln som estetiskt föremål. Vi kan här reflektera över vad konst är En mer lägesriktig karta Under slutet av 1960-talet infördes ortofototekniken (skalriktiga flygbilder) och en betydligt mer lägesriktig ekonomisk karta började ta form. De äldre kartorna reviderades efter hand - fastighetsredovisningen i kartan passades manuellt in mot ortofotot genom så kallad gränsöverföring

Hur bred ska en ljuskrona vara Historiskt sett har ljuskronor finns i herrgårdar , som används för att välkomna gäster i en grand foajén , och används för att förbättra glansen av sterling och kristall på ett matsalsbord närer besitter oftast en bred eko-nomisk och politisk kunskap. När aktiva konstnärer sitter med i sty-relser så måste de därför också få vara en stark röst i sammanhanget. ja, vi måste kunna lita på att de som gör bedömningar kan fältet Anna Källblad, koreograf: - Ja, det är jätteviktigt. Jag har ett exempel. Jag. Översättningar av fras HUR BRED från svenska till finska och exempel på användning av HUR BRED i en mening med deras översättningar: Jag vet inte hur bred den är Inte något helt självklart hur det ska göras då ett annat nytt samhälle innebär obruten mark vilket en Ny Vänster måste vara öppen med istället för att falla tillbaka på gamla floskler om hur det varit tidigare i historien vilket bara öppnar upp för liberalers och högerextremisters tjat om att vänstern vill ha det som i Sovjet eller Nordkorea

Så gick det sen; Plus. Plusartiklar I den första avdelningen finns en bred gräns, en rågång, Om det en gång hette att ingen människa var en ö ska varje människa numera helst vara. För vi kan väl inte fortsätta att fiska den lilla räkan i en världsdel, skicka den för rensning i en andra världsdel och paketera den i en tredje. Frihandel säger så men absolut inte miljö och energi. I de effektiva sojaodlingarna i Argentina och Paraguay dödar man allt biologiskt utom sojan med Roundup Sök endast i rubriker Sök endast i 01. Akvarier och tillbehör. Sök. Avancerad söknin Skulle så vara fallet så ska du veta att du inte är ensam. [bomärke, ett E] Olofsson Sub 1 Hela längden av gränsen mellan USA och Kanada är markerad med en 20 meter bred rågång/rågata - nedhuggning av träd. Varje år betalar den genomsnittliga amerikanska skattebetalaren en halv cent till International Boundary Commission. Hej, Jag kom att tänka på vilket som är bäst: Flera väldigt nischade butiker eller en stor webbutik med lite allt möjligt. Kollar man på tillexempel spelbutiken.se och cdon.se så har ju de gått från att vara väldigt nischade till att ha lite allt möjligt. Finns det inte en fara med att bli allt för Hur bred skall man vara? Läs mer

Det här gäller vid oklarheter vid rågång - Skogsaktuell

I ett sådant läge måste snabbast möjliga utfasning av fossila bränslen vara en självklar strategi. Sveriges klimatlag som beslutades 2017 innebär också att utsläppen i Sverige ska fasas. Avhandlingen, Don't Mention the War, kartlägger hur de svenska politikerna inför besluten 2001-2002 då Sverige gick med, 2003-2005 då insatsen utvidgades och slutligen 2009-2010 strävade efter att åtminstone utåt framstå som eniga och att besluten skulle synas som en naturlig fortsättning på en traditionell svensk utrikes- och säkerhetspolitik som byggde på folkrätt, FN.

Hur bred är en lastbilssäng? Tja, det beror på storleken eller typen av själva lastbilen. Vi har 7 fot eller 84 tum bred säng för enstaka bakhjulsbilar. För de dubbla bakhjulsbilarna mäter den en säng på 8 fot eller 96 tum. Hur som helst, det varierar också från lastbilens märke. Smala sängar är avsedda för =Hur bred är en lastbilsäng? 4 bästa typer Vi har en som ska göra vår brudbåge i smide. Men hur hur ska toppen vara och hur bred ska bågen va? Någon som vet • om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på ytterligare grunder än de som följer av EU-rätten och svenska konventionsåtaganden, och i så fall vilka dessa grunder bör vara. Kommittén ska därvid särskilt ta ställning till om en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska införas

Ja! Hur funkar det med basen o bredden/panoreringen? Har hört att vinylspår med för bred bas kan få nålen att hoppa ur spår. Jag håller på med nån sorts basdrön o har ett gäng spår med en ton bas, små skillnader i ljud o lfo, hur långt kan jag panorera ut dem till höger o vänster? Alla spår är i mono. Kan jag göra något spår i stereo Mellan oss går en bred politisk rågång. Jag hoppas liksom ricke att detta inte möter någon politisk entusiasm. Men säker kan man aldrig vara. Kan man i en projektansökan lägga in ord som arbetstillfällen tenderar både kommunalråd och landshövdingar att vekna Inte riktigt bred som de är idag, men 18mm väghjul och 25mm (inre bredd) mountainbikehjul var en stor förändring., Vid den tiden verkade de massivt breda och fåniga jämfört med vad jag körde. sedan en dag, jag vika och köpte en uppsättning 23mm breda Derby fälgar för min 'cross cykel och aldrig tittat tillbaka

Leif Öster blickar bakåt: För vem finns vi skogsägare till

Hur ska oberoendet från staten säkras med en med initialt bortåt 95 procents kanalisering - tack vare att regeringen då vinnlade sig om en bred politisk för-ankring, inte minst en bred partipolitisk förankring. föringen kan vara tröttsam, inte minst för den som inte spelar över huvud taget,. Vilket bockstyre ska jag ha Har du ett så kallat slopat topprör, mtb den styre är ninas salong göteborg, så låtsas ett rör som går från styret helt vågrätt bak till sadeln. Att man sedan får mer plats över för att montera prylar på styret bredd ju bara en bonus Generellt brukar man säga att bockens slut skall vara vågrätt med marken eller ha en anings lutning uppåt Här ska jag gå igenom hur du ska ställa in din sadel, men även vilken bredd du ska ha på På en mtb eller en räcer ska styret aldrig vara högre upp än sadeln. Giant Contact TR Riser mm - Ø 35 mm MTB styre. Styre till styrstammar med en diameter på 35 mm. Bredd: mm. Upward sweep: 5 Läs mer Se fler

Hitta gränser Lantmäteriet - Lantmateriet

Grop. Minst 12 meter bred. Grävd grop. Minst 1 meter djup och 1,5 meter bred. Brant. Bör vara minst 1,5 meter hög och 4 meter bred. Sten. En tydlig sten - normalt ganska stor Karttecken,[1] alternativt kontrollföremål inom orienteringssporten är de olika kategorier kontrollpunkter och tecken på kartan under orientering Kan du MTB på vandringsleder?Hur bred ska ett mountainbikespår vara?Skulle mountainbikes vara tillåtna i vildmarksområden?Kan du åka mountainbike på t... Fjäll Hur kan jag förbättra min downhill mountainbike som pendlare Om du har en stor lucka under dörren, använd en lindningsdörr. De har långa justerbara sidor som kan flyttas upp och. Medialt väger ett glåpord mot en kippabärare tyngre än 100 mot en hijabärare. Vi måste ha en bred rågång mellan antisemitism och antisionism för att Israelvännerna, typ PG och Jan Björklund, nagelfar allt med lupp och går det att misstolka så hängs man ut som antisemit. Det florerar nu av konspirationsteorier kring dåden I Paris

Ska jag försöka hitta en riktigt grov kätting som fyller hela tuben eller ska den vara smalare? Parca 100B -73 BioNordic Viking 9990 Hempulad hysteres Post by bamyl » Mon 27 Mar, 2006 13:24 Hej hopp ! Mina är ganska så grova. Fd. lyftkedjor till en mobilkran.... Man vill ju inte ha för grova, så det blir tajt som sjutton. Då finns. Du kan skräddarsy en garderob så att den passar exakt just ditt hem. De små trekantiga utrymmena kan användas för skoförvaring eller accessoarer som inte tar så mycket plats. Walk-in-closet i anslutning till badrummet Om det finns gott om utrymme kan du välja en walk-in-closet i anslutning till badrummet Rågång Rättika rör på inbördes avstånd av ett hörhåll. Genom skogsmark skulle enligt 1866 års skiftesstadga upphuggas rågata, 3 alnar bred och med visare på högst 500 alnars inbördes avstånd. Enligt nu gällande mätningsförordning 17/12 1920 sommaren kan man själv så sitt behov direkt på friland Det kan vara allt från en naturupplevelse till en nyhet på teve som jag reagerar på. Med Folkhemmets retorik genomförs nu på bred front den politik man tidigare pläderat för. Jag hoppas jag kommer att vara andligen så vital att jag kan hänga med. Det är onekligen spännande att se hur världen förändras en hemsida kan vara idag för att synas utan scrollning på en vanlig bildskärm samt en vanlig inställning för skärmupplösning! Just nu är sidan 746 pixlar bred, men hur stor kan den vara för att synas utan scrollning ? Kolla gärna hur det ser ut idag på erotikboden.com

Video: SD:s rågång är en bluff Expo

Hur bred ska en bräda då vara ? Svårt att säga beror ju mycket på de lokala förhållandena och seglarens vikt. Många fick sig nog en funderare på RM:et i Stockholm där det blåste 12-15 m/s sista dagen och endast 17 av 61 seglare gick ut till sista starten. Lättvindsprylarna var helt enkelt för stora En snacktråd om stickning, där man kan prata lite allmänt om pågående projekt, stickdrömmar, tipsa om inspirerande sidor, visa upp det man stickar mm : Transport välkomnar ordningsvaktsutredning. Bevakning. Regeringen vill modernisera och effektivisera regelverket för ordningsvakter. Transports ordförande Tommy Wreeth är positiv till utredningen: - Regelverket är utdaterat och det är dags att ge ordningsvakter bättre förutsättningar att göra ett bra jobb under trygga former Här ska jag gå igenom hur du ska ställa in din sadel, men även vilken bredd du ska ha på På en mtb eller en räcer ska styret aldrig vara högre upp än sadeln. MTB STYRE BREDD - trykken i brystkassen. Find hurtigt . Giant Contact TR Riser mm - Ø 35 mm MTB styre

TACK för att ni som läser bloggen har spridit mitt inlägg om partiledardebatter så att snart 30 000 har klickat sig in och läst. (Det var det inlägget som började så här: Enda skälet till att inte starta ett nytt politiskt parti är jag en gång varit med om det. Och därmed vet vad det innebär. Det är så jag tänker när jag förvånas, förundras och till slut blir förbannad. Modul Tennisspelets regler Instuderingsfrågo

Regler kring gångservitut! Behöver snabb hjälp! Sida 11

Lantmäteriutbildningen strävar efter att ge studerande en bred bas att stå på inför väldigt olika uppgifter i arbetslivet. Fastighetstekniken är det område som traditionellt förknippas med en lantmätares arbete. Inom detta ämne behandlas bl.a. hur man utför olika slags fastighetsförrättningar, såsom styckning, rågång, ägobyte och enskild vägförrättning Badrumsspegeln sätter prägel på badrummet som helhet. Hur bred ska den vara? Här hittar du moderna speglar med vackra ramar i många olika storlekar, färger och former. Vi erbjuder allt från små, smala till stora, breda, runda och fyrkantiga . Som tur är så finns det alltifrån små speglar till jättestora varianter Det verkade vara helt tom i området. Till sist vi Phoenix på Akusvaara. Efter två rundor hade han uppe älg. Det var fast stånd på upptagsplatsen. Vi stod vid en bred rågång under Efter 7,5 timmes älgarbete kunde vi koppla hunden. Trots att vi inte fick kalven så var det en riktigt fin jaktdag. Ko och kalv. Hur går det för hjortjägarna??! själv var jag ner till sörmlands skogarna i helgen som var, och hade en riktigt rolig jakthel

Regler kring gångservitut! Behöver snabb hjälp! Sida 9

DME-relät är provkört i en annan bil och jag har också byglat relät i bilen för att utesluta det. Starthjälp från en annan bil för att utesluta dåligt batteri. Bensinpumpen slår till och går. Kamremmen är relativt nybytt, kanske 3000 mil och 2-3 år sedan så den borde ju vara ok, speciellt eftersom den fortfarande syns uppifrån Vidare ställer jag mig frågande till hur dialektundervisning ska gå ihop med att våra äldre inom äldrevården ska förstå sina vårdare, där exempelvis bred skånska kan vara direkt obegriplig för en äldre människa från Piteå. Detta samtidigt som SD säger sig vurma för nationalstaten Sverige med gemensam identitet Vi är överens om att det måste vara en bred utredning som tittar på fler delar än bara LOV 3-frågan, även om den är akut för många kommuner. Det handlar om avlastning av polisen i flera områden, om utbildningens längd och om befogenheter för ordningsvakter. Det är alltså en bred utredning, och den kommer att tillsättas inom kor Här diskuterar vi motorer och kringutrustning. Moderatorer: Bäckis, Pimplaren, Storås, Bmwandreas, Nisse Järnet, pelko Besvar Igår var en ovanligt tuff måndag på jobbet. Orsaken är naturligtvis den kritik som LO fick efter utspelet i Dagens Nyheter. Många av mina vänner till vänster hörde av sig och levererade en bitvis mycket hård kritik. Inför denna vill jag vara ödmjuk. Visst kan man diskutera enskilda formuleringar, timing och tidpunkt för utspelet

Han löser gränstvister med precision - Skogsaktuell

Det finns en bred politisk enighet om att lärarlönerna måste höjas om yrkets attraktivitet ska kunna räddas. Att säkra tillgången till en utbildad, kompetent och välavlönad lärarkår borde inte enbart vara en fråga för Stockholms stad utan en nationell angelägenhet, även för landets alla kommuner och alla huvudmän inom friskolesektorn Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor's Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre högskoleexamen (Master´s Degree). Det kan vara t.ex.: en högre YH-utbildning inom teknik vid en yrkeshögskola så som Yrkeshögskolan Novia Högby var en gård i Viksjö i Järfälla socken, Stockholms län. Gården omtalas första gången 1538 och den fanns under nära 300 år, från 1538 till 1852, då den ännu var bebodd. Av gården återstår ingenting idag. Högby gårdsplats ligger omedelbart norr om Råstensvägen, cirka 700 m från Mälarvägen och i höjd med dagens villakvarter mellan Triangelvägen och Polygonvägen i.

Ofta förekommande frågor Lantmäteriverke

detaljerad en detaljplan är, desto fler frågor måste vara besvarade redan på ett tidigt skede, vilket tar tid. Därmed missas vad som är det väsentliga med en detaljplan, nämligen ett juridiskt fastställande av en viss byggrätt för en viss markyta. Så som plan- och bygglagen en gång var tänkt ska praktisk Rejsa.nu - allt om trackdays och hobbyracing. Nyheter: Kalender: Racerbanor: Arrangörer: Forum: Varvtider/Logga Vi har ju en hum men kan vara bra att få lite fler idee´r. 14/10/ · Vi har ett valv på en innervägg som vi vill ta bort för att i stället installera en pardörr. dags att bygga en uteplats som vilar tryggt på en murad grund.2/5(6) Föreställningen om striden är nu så stark och utbredd att det är nödvändigt att återvända till och titta närmare på den. Det blir allmer tydligt att det främst är vår, SD:s, gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson som anser sig föra en strid mot för honom misshagliga element inom partiet. Jag har många gånger under d Det kan därför konstateras vara ett billigt populistiskt utspel riktat till det egna partiets vänster- och förortsväljare med syfte att friskriva sig själva och invandrargängen från ansvar för att stora delar av Sverige förvandlats till laglöst land och hitta en syndabock att dirigera om kritiken till

Rapport från den årliga synen inom vårt område - Skrubba

Anette Novak har en bakgrund som journalist, som chefredaktör för Norran i Skellefteå lät hon läsarna bli medskapare i tidningen. Samma tro på att användarna ska stå i centrum går igen i. det kanske måste vara så just nu. I mitt sökande efter kopplingar och helheter vävs historier samman, och då växer den enskilda berättelsen inte fram så snabbt som jag skulle vilja. Det finns så mycket att. skriva om, och så sitter jag här, med ytterligare en halvskriven historia att lägga till samlingen Det finns en rad olika typer av speglar för badrum. Man kan gå ram senaste trenden, egna praktiska behov eller på estetiska uttryck — eller en kombination. Vi guidar dig små de olika alternativen och ger dig en rad praktiska råd. På så sätt kan du hitta precis rätt spegel till ditt speglar