Home

Kulturrådet Kulturrådet Kulturrådet

Kulturrådet får heller inte ge bidrag till företag som är i likvidation. Så behandlar vi personuppgifter. Kulturrådet behandlar personuppgifter bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag och när vi rekryterar nya medarbetare. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter. Så arbetar vi mot mutor. Kulturrådet är en myndighet som - genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur - är med och förverkligar nationell kulturpolitik. Kontakta oss gärna! Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm. kulturradet@kulturradet.se. 08-519 264 00. Borgvägen 1-5, Stockholm. Genvägar. Logga in Logga in för att hitta blanketter för att söka Kulturrådets bidrag, och för att redovisa bidrag som du redan har fått beviljade. Du kan följa dina ärenden och se alla handlingar som tillhör dem. För att kunna logga in måste du ha ett konto. Om du använder onlinetjänsten för första gången skapar du ett konto genom att klicka på.

Kulturrådet har i uppdrag att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. En årlig träff för landets alla läsfrämjare är ett sätt att få ny kunskap men även få syn på varandra och se om det finns läsfrämjande insatser vi kan göra bättre tillsammans Till kulturrådet.se; Inloggad som: Onlinetjänsten. Utlysningen av krisstöd för särskilda behov i kulturlivet är stängd. I slutet av november planerar vi att fatta beslut om fördelning av bidraget. Läs mer på vår samlingssida. Våra bidrag. Här hittar du alla våra bidrag Nytt läsråd inrättas på Kulturrådet. Idag den 23 september utsåg regeringen ett läsråd med fokus på läsfrämjande insatser för barn och unga. Läsrådet inrättas som ett rådgivande organ under Kulturrådet och ordförande blir Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet. Övriga representanter kommer bland annat från skola. Här hittar du våra bidrag. Välj ett eller flera ämnesområden eller använd fritextfältet för att söka fram rätt bidrag

Sök bidrag - Kulturråde

I rapporten identifierar vi problem inom jämställdhetsområdet och presenterar inriktningar för mål som går att följa upp inom Kulturrådets verksamhet Regleringsbrev för 2018. Statens kulturråd ska lämna en redovisning av satsningen till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2021. Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik m.m. 2019 och 2020, samt att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik m.m. 2021-2023. Uppgifter. 1 § Statens kulturråd har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder. 2 § Myndigheten ska särskilt verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom verksamheter som rö Kulturrådets yttrande på Boverkets rapport Ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder, 2021:10 Kulturrådet lämnar härmed yttrande på rapporten Ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder av Boverket. Bakgrund Kulturrådet är sektorsansvarig myndighet inom kultursektorn för funktionshinderpolitiken

Sametingspolitikern Per Gustav Labba har dött - Sameradion6 course lute on adjusted Frei "C34 mould – Larstorressen

Våra bidrag - Kulturråde

Logga in - Kulturråde

Etikett: kulturrådet Barn- och ungdomsbokskatalogen. När jag var barn brukade vi få hem en leksakskatalog inför jul. Jag och min syster tyckte om att bläddra i den, sätta ett kryss vid leksaker vi önskade oss, och drömma om att få leka med allt fint Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda

Läsfrämjandeträffen 2021: Läsande förebilde

Kulturrådet. Läsning kan bli mer tillgängligt, både fysiskt och digitalt, om fler bibliotek och läsfrämjare får redskap att utforma sina tjänster bättre. Kring detta samtalar Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet, och representanter från Digiteket, Begripsam, Region Skåne och MTM:s Brukarråd, måndag 5 juli kl. 15. Kulturrådet. Här samlar vi alla artiklar om Kulturrådet. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Är kulturen fri?, Så slår corona mot kulturen och Coronaviruset och vardagen. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Kulturrådet är: Kulturpolitik, Amanda Lind, Alice Bah Kuhnke och Myndigheten för kulturanalys Hvidovre Kulturråd arbejder for det rige, lokale kulturliv, som muliggør kunstnerisk og kulturel fornyelse og skaber plads til nye eksperimenter. Kulturrådet skaber kontakt mellem mennesker gennem arrangementer og samarbejder både med lokale kulturaktører og Kultur- og Fritidsudvalget i Hvidovre Kommune

Våra bidrag - kulturradet

 1. stitutet Telefon 086651182 Mobil 0700051504. Linnea Bergnéhr Pressansvarig Konstnärsnämnden Mobil 070-758 21 54. Jesper Söderström Direktör Sveriges författarfond Telefon 08440 45 5
 2. Statens kulturråd ska verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för en utveckling av fristadssystemet i Sverige. Statens kulturråd ska även främja uppmärksamheten kring fristadsfrågor samt verka för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten
 3. Kulturrådet, Stockholm, Sweden. 11,461 likes · 187 talking about this · 585 were here. Kulturrådet är en myndighet som - genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur - är med..
 4. Kulturrådet verkar för en bra dialog mellan kulturen i Kungälv och kommunen. Kulturrådet består av 7 ledamöter från olika kulturföreningar samt kulturutövare i Kungälv
 5. st åtta ledamöter är närvarande. Vid omröstning har varje ledamot en röst. 7 § För uppdraget som juryledamot betalas ersättning vars storlek bestäms av Statens kulturråd. No
 6. Kulturrådet ger 195 miljoner kronor som en tillfällig förstärkning till regional kulturverksamhet under 2021. 20 MAJ NÖJE
Låt oss ha ett seriöst samtal om bilderböcker! | Förskolan

6,635 Followers, 926 Following, 143 Posts - See Instagram photos and videos from Kulturrådet (@kulturradet Dalhalla stöds av Kulturrådet. Dalhalla har beviljats medel från från Kulturrådet som främjar utveckling, informerar och ger bidrag till kultur, samt är med och förverkligar nationell kulturpolitik. Kontakt. Rättvik Event AB. Riksvägen 40. 795 32 Rättvik. Information. Allmänna villkor. Vanliga frågor och svar

Nytt läsråd inrättas på Kulturrådet - kulturradet

 1. Kulturrådet understryker även betydelsen av att en nationell biblioteksfunktion finns kvar. Vi ser det som viktigt att MTM också fortsättningsvis förmedlar medierna, framför allt till skolbiblioteken, även om tal- och e-böcker är kommersiellt producerade
 2. I dag lämnar Kulturrådet över sitt förslag på hur läsrådet ska organiseras till regeringen. Rådet ska bestå av personer från kulturbranschen, bokbranschen, forskarvärlden, biblioteksvärlden och skolan, och regeringen ska utse vilka, enligt SVT Kulturnyheterna
 3. Höstens sista krisstöd från Kulturrådet har fördelats. 2215 aktörer inom kulturbranschen sökte krisstödet för särskilda behov, och två tredjedelar av de sökande har beviljats stöd
 4. Kulturrådets styrelseordförande Svante Weyler tvingas lämna sitt uppdrag, skriver Dagens Nyheter. - Jag blev avsatt, säger han till tidningen

Beviljade bidrag - Kulturråde

Sammanlagt har Kulturrådet fördelat 2,7 miljarder kronor i krisstöd till kulturlivet under 2020 och 2021. Det gäller särskilda behov och inställda och upjutna evenemang. Stöd har även delats ut till kultur i regionerna, scenkonstallianserna med flera. Drygt 6 800 ansökningar har beviljats av Kulturrådet under perioden. Läs me Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla KULTURRÅDET Box 27215, 182 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1-5, 08 519 264 66 kulturradet@kulturTadet.se kultur'radet. se YTTRANDE 2019-1B-31 GD 2019/191 KUR 2B19/47B9 5. 1(3) Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning u.registrator@regeringskansliet.se Kulturrådets yttrande om regeringens forskningspolitik Tommy Bildström varvar just nu sitt vanliga jobb som bibliotekschef i Nordmalings kommun med ett nytt ärofyllt extraknäck Kulturrådets ordförande Kerstin Brunnberg var, vid vårt möte, tydlig med att Astrid Lindgrens Näs skall vara en nära samarbetspartner i framtiden. Tillkännagivandet av 2014 års pristagare sker nu i Stockholm i mars, och därefter skall vi gemensamt utvärdera effekterna av det. Det är också Kulturrådets ärliga avsikt, så som jag uppfattade generaldirektören och ordföranden vid.

På Kulturrådet jobbar ca 115 medarbetare. Vi är experter inom olika konstarter och andra områden Här finns handläggare, kommunikatörer, utredare, administratörer och många andra. Vi sitter i ett tillgängligt och öppet kontorslandskap högst upp i Filmhuset på Gärdet i Stockholm Konst- och kulturrådet består av representanter från följande: politiken. kommunens tjänstemannaorganisation. kulturföreningarna i Hjo kommun. Rådet sammanträder minst 4 gånger per år. Om du vill anmäla din förening eller vill ha mer infomormation om Konst- och kulturrådet, kontakta: Lena Fastmark, kultursamordnare, lena.fastmark.

Tjänsten för hantering av rekryteringar och förenkling av anställningsprocessen (Tjänsten) drivs av Teamtailor på uppdrag av Kulturrådet (Personuppgiftsansvarig vi oss etc.). Det är viktigt att de personer som använder Tjänsten (Användarna) är säkra på, och är informerade, om hur vi hanterar Användarens personuppgifter. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda. Kontakt. Helene Oljons. Pressansvarig. 08-519 264 25 076-540 10 25 helene.oljons@kulturradet.se. Bongi MacDermott. Enhetschef, Kommunikation och omvärld. 08-519 264 69 bongi.macdermott@kulturradet.se; Prenumerera. Relaterade releaser Kulturrådet är väl medveten om de geografiska utmaningar som finns i landet och for kulturområdet. Frågeställningarna som lyfts kring det i utredningen diskuteras redan idag i Kulturrådets samråd med landsting/regioner och är även högst aktuella i Samverkansrådet. Kulturrådet är genom sin bidragsgivning en betydelsefull aktör fö Statens kulturråd har, i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering, redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå såväl de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10) som de nationella kulturpolitiska målen KULTURRÅDET Beslut 2019-05-14 SD 2819:97 KUR 2018/8880 5.3(4) Kulturrådet ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspektiv. Kulturrådet har vidare ett sektorsansvar för funktionshinderfrégor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde samt ett samlat ansvar för at

Kulturrådet og Norsk filminstitutt kartlegger og analyserer pandemiens konsekvenser for kultursektoren. Nyheter 29.10.2021 Nils Bech skal lede Kulturrådets årskonferanse 29.10.2021 3,3 millioner kroner til film-, musikk- og scenekunstprosjekter 20.10.2021 Musikk, scenekunst. Kulturrådet. är en myndighet under Kulturdepartementet och har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder. Kulturrådet ska främja mångfald, kvalitet och fördjupning i.

2,820 Followers, 144 Following, 115 Posts - See Instagram photos and videos from Kulturrådet (@kulturradet.se Kulturrådet. Partners, Samhällsprojekt, show. Kulturrådet stödjer via Scenkonst Projektbidrag 2021 vår nya föreställning Monster, som kommer visas. för mellanstadieelever och utgör en del av vårt arbete för Psykisk Hälsa bland barn i Regionen Kulturråd i utlandet. Sverige har i dag utsända kulturråd vid Sveriges ambassader i Beijing, Berlin, London, Moskva, Paris och Washington samt vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. Kulturrådens huvudsakliga uppgift är att främja kulturutbytet med stationeringslandet och stimulera den kulturella dialogen Ansök om krisstöd för hösten 2021 via Kulturrådet. 20 september 2021. Nu kan du ansöka om krisstöd för särskilda behov i kulturlivet via Kulturrådet. Regeringen har gett Kulturrådet uppdraget att fördela ett nytt krisstöd till kulturen och den 13 september öppnade ansökningsperioden som sträcker sig fram tills den 6 oktober

Kulturrådet på Stenön. av Axel Hellby. januari 15, 2021. juni 18, 2021. Hedda Krausz Sjögren. Vi ses på nätet, det gör alla nuförtiden, men Hedda Krausz Sjögren sitter i Pretoria och jag i Flen. Den här intervjun skulle knappast ha blivit av utan pandemidriven digital mötesteknik. Fast vi enas om att 2020 var året när kaos och. fungerar hos kulturrådet numera och har kritiserat det skarpt i ledarna till Kontrast Magasin, varför jag inte räknar med något bidrag. Och det är bra så, eftersom Kulturrådets politiskt korrumperade beteende inte ska respekteras

Overveldelse lar seg ikke planlegge - vis-artikkelIna Wroldsen tjente for mye – droppet kompensasjonskrav – VG

JiM på Kulturrådet - Inriktning för

 1. Kulturrådet listar på sin hemsida landsting som man anser är goda exempel på vårdgivare som använder kultur i sina behandlingar, Värmland finns inte med på listan. Jag tycker det är synd att man inte satsar mer på kultur med tanke på de positiva effekter det ger för patienterna
 2. Informasjon til deg som skal søkje stipend. Har du tekniske spørsmål om søknadsskjema, kan du sende e-post til support@kulturradet.no. Me oppmodar også til at spørsmål om søknadsrettleiing blir sendt på e-post til kunstnerstipend@kulturradet.no». Telefon
 3. Kulturrådet fördelar varje år cirka 1,9 miljarder kronor. I dag stod det även klart att Kulturrådet får i uppdrag att bli strategisk myndighet för hbt-frågor
 4. Kulturrådet arbetar dock inte aktivt med att bibehålla en mångfald bland utgivarna, eftersom respektive titel bedöms för sig. Detsamma gäller för formaten: bokens innehåll och kvalitet, inte i vilken form den kommer, är det som avgör om den får stöd eller inte
 5. Efter Nummers artikel om Kulturrådets bidrag till frigrupperna, där handläggaren Jochum Landin uttalade sig, reagerar Max Lundqvist, Teater Kaos konstnärliga ledare, i ett debattinlägg. Det är upprörande att ta del av Jochum Landins skäl till varför Kulturrådet inte skriftligt dokumenterar argumenten bakom sina beslut om bidrag eller.
 6. KULTURRÅDET lvTTRANDEI Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1-5, 08 519 264 00 kulturradet@kulturradet.se kulturradet.se 2020-11-30 KUR 2020/15242 s.1(2) Ku2000/02350 Kulturdepartementet ku.remissvar@regeringskansliet.se katja.bjorklund@regeringskansliet.se Kulturrådets remissyttrande över promemorian Film

Kulturrådet ska fördela 881 miljoner av krisstödet på 1,5 miljarder till kultursektorn. Upp till 80 miljoner av pengarna ska gå till stöd för att kunna genomföra smittsäkra evenemang Kulturrådet befinner sig i början av en utveckling där myndighetens roll och uppgifter behöver anpassas till en förändrad omvärld. I rapporten lyfter Statskontoret fram ett antal frågor som är särskilt viktiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag framöver: Kulturrådet behöver förtydliga sin roll gentemot regionerna Slagelse Kulturråd er en paraplyorganisation. Der samler og repræsenterer kulturelt interesserede foreninger, institutioner og enkeltpersoner i et udviklende samarbejde med Slagelse Kommune. Inspiration, gode idéer og engagement fra de enkelte medlemmer af Slagelse Kulturråd, skal bidrage til alsidige og indholdsrige Læs resten Därför förstärker Kulturrådet stöden av litteratur med sammanlagt 23,2 miljoner kronor. - Vi gör dessa satsningar för att även i fortsättningen ha kvalitet, bredd och mångfald i utgivningen och utbudet, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef för Litteratur och bibliotek på Kulturrådet, i ett pressmeddelande

På Kulturrådets Ung Scen talar jag, tidigare läsambassadör och författare Johan Unenge och författaren Måns Gahrton om 20 år av tjat och prat. När jag tänker på tjat tänker jag att det mildare ordet är påminnelse. Påminnelser om läsning handlar lika mycket om att vi vuxna funderar över hur vi visar att vi läser och själva. 13 våningar högt Munchmuseum förändrar Oslos siluett och pappersbristen försenar svensk utgivning av kritikerrosad roman

Totalt 23 projekt har tilldelats Kulturrådets Kreativa platser-stöd i år. Stödet är riktat till bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande. Sammanlagt 100 miljoner kronor ska delas ut under 2016-2018. De här projekten i Mellansverige får stöd 2017: Kulturtåget, Tjärna ängar, Borlänge Kulturrådets årsredovisning ger ingen tydlig bild av hur Kulturrådet uppfyl-ler det enda mål som finns i regleringsbrevet, nämligen det om att ge pengar till ett varierat och omfattande utbud av hög kvalitet. Vi anser att beskriv-ningar av Kulturrådets aktiviteter bör minska till förmån för vad man får u Inlägg om Kulturrådet skrivna av Erica Eklöf. Under våren 2019 ges alla Sveriges förskolor möjlighet att ta del av den av regeringen beslutade Bokgåvan.För kommunala och fristående förskolor i Halmstads kommun innebär det att alla avdelningar får beställa böcker till en specifik summa En namnkunnig skara jazzmusiker och artister, bland andra Rigmor Gustafsson, Goran Kajfes, Amanda Ginsburg, Jonas Kullhammar och Lisa Nilsson, gör gemensam sak och protesterar mot att 13 jazzföreningar blivit helt utan anslag från Kulturrådet

KULTURRÅDET BESLUT 2014-12-12 GD 2014:236 Dnr KUR 2014/7087 Ärende Fördelning av bidrag till läsfrämjande insatser till projekt Sommarboken 2015, KUR 2014/7087. Sökande Kultur i Väst, org.nr. 232 100-0131, Rosenlundsgatan 4, 405 44 Göteborg. Kulturrådets beslut Statens Kulturråd beviljar bidrag till Somniarboken me Kulturrådet har fördelat ytterligare drygt 300 miljoner kronor i statligt krisstöd till det fria kulturlivet. Det sökta beloppet var dock mer än tre gånger så stort: 1 300 kulturaktörer. Kulturrådet ska även göra en bedömning av behovet av eventuella ytterligare statliga insatser på området, samt föreslå hur dessa kan finansieras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 november 2017. Moderna beredskapsjobb i staten Kulturrådet New Swedish books -uppdrag för Kulturrådet. oktober 21, 2020 - Barnensboktips Leave a comment. Minns ni att jag var på ett hemligt uppdrag hos.

Regleringsbrev 2021 Myndighet Statens kulturråd

Kulturrådet. Nu är våra tre böcker postade till Kulturrådets arbetsgrupper inom barn- och ungdomslitteratur, bildverk och serier samt facklitteratur. Vi hoppas så mycket på beviljat litteraturstöd, vilket skulle innebära att böckerna sprids till landets alla bibliotek Kristina Rennerstedt (s), statssekreterare i justitiedepartementet, tar över rodret för Statens kulturråd. Hon går till en myndighet som det har stormat en del kring, men det oroar henne inte: Det här ska bli fantastiskt roligt, och jag vet att jag är väldigt välkommen KULTURRÅDET QONSTNÄRSNÄMNDEN Stockholm den 2011-01-04 KUR 2010/1879 KN 14-67/2010 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag om samverkan mellan Konstnärsnämnden och Statens Kulturråd Den 18 mars 2010 beslutade regeringen att uppdra åt Konstnärsnänmden och Statens Kulturråd att gemensamt utveckla en långsiktig. Kulturrådet redovisar arbetet mot sina mål. Varje år den 15 mars redovisar Kulturrådet sitt arbete med de tre delmålen till regeringen. Redovisningen för 2012 bygger på en enkät som skickats ut till drygt 450 kulturinstitutioner, fria grupper, arrangörer och andra kulturaktörer. Svarsfrekvensen var 76 procent Kulturrådets styrelseordförande Svante Weyler tvingas lämna sitt uppdrag, skriver Dagens Nyheter. - Jag blev avsatt, säger han till tidningen. Svante Weyler, som har en lång karriär som.

Kulturrådet, Oslo, Norway. 14,905 likes · 576 talking about this. Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, driver prosjekt- og utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i.. Kulturrådet stödjer utgivningen av sammanlagt femtio titlar i serien Alla tiders klassiker för skolan. Det ska vara moderna klassiker från olika språkområden och världsdelar Om Kulturrådet. Kulturrådet är Sveriges största kulturmyndighet och. ligger under Kulturdepartementet. Vi arbetar för att utveckla Sveriges kulturliv i landet och internationellt. Medarbetare ca 115 Statens kulturråd ska i sin bidragsgivning särskilt beakta Umeå kulturhuvudstad 2014. Statens kulturråd ska samverka med myndigheter och institutioner som har uppdrag i regleringsbrev om Umeå kulturhuvudstad 2014. Syftet är att främja statliga insatser för Umeå kulturhuvudstad 2014 Kursen i Musikproduktion är en del i en bredare satsning inom utvecklingsprojekt via Melleruds kulturskola, där man sökt medel via Statens kulturråd. Idén är att öppna nya dörrar med resurser som finns inom kommunen. Rostock Studio och Anders Larsson bjuder in dig som gillar musik till en inblick i musikproduktion på riktigt

Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturrå

Kulturrådet: Skadorna av kulturkarantänen kan bli bestående. Bild 1 av 2 Tomma salonger på Cirkus i Stockholm under coronapandemin. Bild 2 av 2 Fortsätter det här länge till har vi. Fredrik Uhrzander, Kultur i skolan och analys på Kulturrådet Webbplatsen använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen. We and selected partners use cookies or similar technologies to ensure you get the best experience on the Teamtailor website

Kulturrådsbloggen - Regeringens utsända kulturråd skriver

Kulturrådet fick ansökningar om en miljard. 8 oktober 2021 14:19. TT Text. Musikbranschen är hårt drabbad av pandemin, och musikområdet stod för cirka hälften av alla ansökningar om. Kulturrådet er et brugerråd, der repræsenterer kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger, aftenskoler og voksenundervisning. Kulturrådets medlemmer vælges hvert 4. år ved valg. Alle godkendte kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger og aftenskoler kan deltage i valget. Rådet refererer til Kultur- og Idrætsudvalget - Jag fick många vittnesmål om att man upplever det så i hela landet så alla i utskottet ställde sig bakom förslaget att bjuda in Kulturrådet. - Det är en väldigt ovanlig händelse att ett utskott kräver att en statlig myndighet som Kulturrådet kommer till dem. Vi hoppas få till det mötet så snart som möjligt för det är tryck i den här frågan, säger Lars Mejern Larsson