Home

Uppsats stipendium

Uppsatsstipendium. Kommunen delar varje år ut sju uppsatsstipendier på vardera 10 000 kronor. För att söka stipendiet måste uppsatsförfattarna uppfylla tre krav: De har fått godkänt på ett arbete på C-, D-, magister- eller masternivå. De är studenter vid Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet Gernandt & Danielsson uppsatsstipendium. Uppsatsstipendium Affärsjuridik. Om du läser juridik i Stockholm och ska skriva din examensuppsats har du möjlighet att söka ett uppsatsstipendium om 40 000 kronor. Stipendiet delas ut varje termin i samarbete med juridiska fakulteten vid Stockholms universitet Herbert Felixinstitutets uppsatsstipendium. Detta stipendium kan sökas av studenter som har skrivit uppsats på C- eller D-nivå som berör vid något eller flera av följande ämnen: globaliseringens möjligheter för entreprenörskap, invandringens värde för det svenska näringslivet samt mångfaldens och integrationens betydelse för Sveriges utveckling Kredity Stipendium - 5000 kr. Uppsatsstipendium för dig som ska skriva examensarbete alternativt kandidat-, magister- eller masteruppsats under vårterminen

Uppsatsstipendium - Uppsala kommu

Uppsatsstipendium. För att väcka intresse för trafikundervisning bland blivande lärare delar Trafiken i skolan och NTF ut ett uppsatsstipendium. Vi delar ut 5 000 kronor till bästa uppsats på grund- eller avancerad nivå som skrivs inom ramen för grundlärarprogrammet eller ämneslärarprogrammet. Uppsatsen ska behandla. Foto: Ina Laurell (privat) Årets vinnare av Foyens stipendium inom miljörätt heter Ina Laurell, med uppsatsen Preskription eller ett preskriptionsundantag?- En utredning om 10 kap. 8 § miljöbalken och dess tillämpning på det solidariska ansvaret för föroreningsskador

Ett stipendium är i princip alltid skattepliktigt om. det betalas ut av arbetsgivaren eller. förutsätter någon form av motprestation. Forskarstipendium (Marie Curie-stipendium) som betalas ut direkt eller indirekt av EU eller Europeiska atomenergigemenskapen är skattepliktiga. Fackliga stipendier (stipendier för att delta i fackliga. Unionens uppsatsstipendium delas ut till uppsatser som bidrar till ett roligare, tryggare och mer utvecklande arbetsliv för tjänstemän inom det privata näringslivet. Stipendiet är öppet att söka för olika sorters utbildningar, bland annat ekonomi. 5 stycken stipendier på 10 000 kronor vardera delas ut till de bästa uppsatserna Studenter och forskare vid Uppsala universitet har varje termin möjlighet att söka en mängd stipendier. Ett fåtal stipendier kan också studenter och forskare vid andra universitet och högskolor i landet söka Din uppsats. Du kan antingen bifoga din uppsats eller ange länk till webbsida där den är publicerad. Din ansökan ska innehålla en A4-sida med en sammanfattning av din uppsats i populärvetenskaplig form. Om din uppsats är större än 10 MB måste du mejla in den till kommunledningskontoret@uppsala.se och hänvisa att du har skickat in. Uppsatsstipendium. AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom en frågeställning med praktisk relevans på kommersiell nivå för fastighetsbranschen eller entreprenadsektorn

Uppsatsstipendium - Dina kurse

 1. Bright Advokats uppsatsstipendium Bright Advokat vill uppmuntra juriststudenter att intressera sig för juridik som efterfrågas av fastighetsbranschens aktörer såsom fastighetsrätt, entreprenadrätt och kommersiell hyresrätt. Bright Advokat har därför inrättat ett uppsatsstipendium som delades ut för första gången våren 2021. Om du är juriststudent och har skrivit ditt.
 2. AG Advokat lanserar uppsatsstipendium. AG Advokats nylanserade uppsatsstipendium, om 50 000 kronor, kommer på årlig basis att tilldelas den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom fastighets- eller entreprenadrätt. I juryn 2021 sitter advokaterna Johan Wingmark, Eric Ödling och Naala Gångare Grede
 3. Uppsatsstipendium. Svensk-Ryska Handelskammaren i samarbete med Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet instiftar ett uppsatsstipendium på 25.000 kronor. Uppsatsen ska ha ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt fokus och behandla frågor rörande exempelvis ekonomi, handel, historia, statsvetenskap.
 4. Qred utlyser ett uppsatsstipendium värde 10.000 kr för studenter som behandlar ämnet entreprenörskap och/eller småföretagande. Berättigad för Qreds uppsatsstipendium är de/den som ska skriva/skriver en kandidat- eller masteruppsats som berör småföretagande och/eller entreprenörskap
 5. UPPSATSSTIPENDIUM. Som student och medlem i Forena har du som skriver uppsats möjlighet att belönas med 25 000 kronor. Forena är facket för dig i försäkringsbranschen. Hos oss kan alla på en arbetsplats vara medlemmar, oavsett vad du jobbar med - bli medlem! Din uppsats ska beröra försäkringsbranschen, men kan fokusera på en bredd av.

Stipendier för studenter - Studiestipendier

 1. Uppsatsstipendium från Örebro kommun. Som student vid Örebro universitet kan du söka uppsatsstipendium från Örebro kommun. Diskutera möjliga upplägg med din handledare. Uppehåll 2021. År 2021 har kommunens uppsatsstipendium uppehåll för utvärdering. Ansök om uppsatsstipendium
 2. Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank- och finansbranschen. Finansförbundet är det självklara valet för alla som arbetar inom finansbranschen, oavsett utbildningsbakgrund och befattning. Finansförbundet är partipolitiskt obundet och ingår i TCO
 3. Unionens uppsatsstipendium lades ner den 1 januari 2020. Vi vill rikta ett stort tack till alla stipendiater och alla som har sökt stipendier under årens lopp. Fram till och med 2019 delade Unionen Student ut stipendium på 10 000 kronor till fem uppsatser eller examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå
 4. Högskolan Väst ansvarar inte heller för länkarna nedan. Alla ljudböckers stipendium för utlandsresor. Blueberrys stipendium för utlandsstudier. Compricer stipendium. Lånekoll ekonomistipendium - f ör studenter som skrivit en uppsats inom ämnet privatekonomi. CryptoRunner Stipendium - för examensarbete eller utlandsstudier
 5. Uppsatsstipendium 87 visningar 0 ansökningar. Övrigt Stockholm Ansök snarast - senast 15/12 2018 Affärsjuridik Skriv ut. Om du läser juridik i Stockholm och ska skriva din examensuppsats har du möjlighet att söka ett uppsatsstipendium om 40 000 kronor
 6. Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid. Landshypotek Bank har ett uppsatsstipendium för studenter med intresse för de gröna näringarna. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra den yngre generationens intresse för det svenska lantbruket och dess framtid. Stipendiet delas ut årligen med en prispeng på.

Kredity Stipendium - 5000 kr - Ansök om uppsatsstipendiu

Mysteps stipendium är värt 5 000 kr och delas ut 2 gånger per år till dig som studerar ekonomi och skriver en C- eller D-uppsats Raqs uppsatsstipendium. Raqs erbjuder studenter att söka SEO-stipendium för att skriva en uppsats om digital marknadsföring, sökmotoroptimering eller sökmotorer generellt. Stipendiet på 5000 kr kan sökas av dig som ska eller håller på att skriva en master- eller kandidatuppsats på ett universitet eller en högskola i Sverige Fram till 23 augusti kan studenter söka årets uppsatsstipendium. Om ens uppsats bidrar till kunskapen om civilsamhällets betydelse, roller och ansvar i samhällsutvecklingen har man möjlighet att prisas med stipendiet på 10 000 kronor. Uppsatsen ska vara godkänd på kandidat-, magister- eller masternivå och ha skrivits hösten 2020 eller våren.

Märk ämnesraden med Uppsatsstipendium. Förutom din uppsats vill vi att du anger ditt namn, lärosäte, utbildning och en kort sammanfattning om vad din uppsats handlar om och dess slutsats. Sista ansökningsdag för vårterminen är den 30 april och för höstterminen 31 oktober Christer Giléns stipendium för bästa examensarbete eller masteruppsats i statistik och maskininlärning. Linköpings universitet delar årligen ut ett stipendium på 10 000 kronor till läsårets bästa examensarbete eller masteruppsats i statistik och maskininlärning

Stipendier Institutet Skatter och Rättssäkerhet (ISoR) utlyser ett uppsatsstipendium på 25 000 kronor. Utöver prissumman ges stipendiaten möjlighet att delta vid en prisceremoni och hålla ett anförande i samband med ett av ISoR anordnat seminarium. Syftet med stipendiet är att uppmuntra studenter på juristutbildningen och affärsrättsliga magisterutbildningar att inrikta sitt. Sparbanksstiftelsen Kronans stipendier kan sökas av studenter vid Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad samt Blekinge Tekniska Högskola. Stipendiet gäller C- eller D-uppsats minst (15hp) som är skrivna under gångna läsåret (höstterminen 2020 eller vårterminen 2021). Ansökningsperioden öppnar i mitten på april och sista. Målet är att tilldelande av MFS-stipendiet ska ske en månad efter sista ansökningsdag. Beslutet fattas av Högskolan i Skövdes bedömargrupp. Om du blir beviljad ett MFS-stipendium kommer du att få ett mejlutskick med de dokument som behövs för att du ska få försäkring och stipendium via Högskolan i Skövde Att söka stipendier och bidrag kan vara ett sätt att dryga ut sin ekonomi under studier och forskning. Det finns många stiftelser och bidragsgivare att söka från. Här har vi samlat information för dig som är student, doktorand eller medarbetare vid Göteborgs universitet Det finns ett antal stipendier som studenter och doktorande vid Stockholms universitet kan söka, beroende på vad de studerar och om de uppfyller kriterierna för olika stipendier

Vinnaren av Landshypotek Banks uppsatsstipendium 2018 är Carl-Axel Andersson från Vellinge. Stipendiet instiftades 2018 för att uppmärksamma och uppmuntra den yngre generationens intresse för det svenska lantbruket och dess framtid Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom entreprenadrätt 2020. Publicerat:18 december, 2020. Vi är glada över att presentera årets vinnare av Foyens stipendium inom entreprenadrätt! Årets vinnare heter Teodor Vikars Hall som skrivit uppsatsen (O)begränsad riskexponering i kommersiella entreprenader

Vi brinner för att öka kunskapen om lån, finans och privatekonomi i allmänhet. Med vårt uppsatsstipendium vill vi belöna en student som med sin uppsats bidrar med nya kunskaper, infallsvinklar och insikter till vårt ämnesområde. Prissumman är 5 000 kr och stipendiet delas ut en gång per år och är helt skattefri Kriterier för att kunna tilldelas något av Visions uppsatsstipendium: Uppsatsen behandlar något av de tre utvalda områdena. Uppsatsen är välskriven, väldisponerad och godkänd av universitet eller högskola. Uppsatsen är skriven och in- lämnad tidigast två terminer före sista ansökningsdatum. Uppsatsen måste vara p Uppsatsstipendium från Landshypotek Bank. Landshypotek Bank har instiftat ett uppsatsstipendium för att uppmuntra den yngre generationens intresse för det svenska lantbruket/skogsbruket och dess framtid. Stipendiet omfattar en prispeng på 10 000 kronor. Ansökningsperioden är mellan 1 oktober och 31 mars varje år Stipendium för uppsats om entreprenörskap. För sin kandidatuppsats som handlar om entreprenörskap inom lantbruket har agronomstudenterna Lee Treble-Read och Lena Wilhelmsson tilldelats Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid

Uppsatsstipendium - Tips och metoder - NT

Uppsatsstipendium: Studenter prisas för uppsatser om arbetsmiljö. 2014-10-20 08:00. I dag offentliggörs vinnarna av Prevents och AFA Försäkrings stipendium Utmärkt arbetsmiljöuppsats. Stipendiaterna tar emot sina utmärkelser på Gilla Jobbet - arbetslivets mötesplats på Stockholmsmässan på torsdag. De två vinnande uppsatserna. Uppsatsstipendium för samhällsvetare. Den svenska välfärden står inför stora utmaningar. Som medlem i Vision har du som skriver uppsats inom samhällsvetenskap möjligheten att belönas med 20 000 kronor för din uppsats. Din uppsats ska beröra den svenska välfärden, dess utveckling, utmaningar och kvalitet 2021 års uppsatsstipendium. Hyresgästföreningen utlyser under 2021 ett stipendium på högst 25 000 kronor för en kandidat- eller masteruppsats på temat bostadspolitik och hyresmarknaden. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat under perioden 1 januari 2021 till 31 juli 2021

Pineberrys uppsatsstipendium delas ut till den bästa uppsatsen inom ämnesområdet digital marknadsföring. Stipendiet är värt 10 000 kr och delas ut en gång per år. Sista ansökningsdag är 15:e oktober 2021 för uppsatser gjorda under läsåret 20/21 Civilsamhällets uppsatsstipendium 01 jun 2020. Har du skrivit en uppsats där civilsamhällets betydelse och ansvar i samhällsutvecklingen aktualiseras? Då har du chansen till ett stipendium om 10 000 kronor. Stipendiet avser uppsatser som skrivits hösten 2019 och våren 2020 och delas ut av Ideell Arena Här hittar du aktuella examensarbeten. Du är givetvis välkommen att komma med egna förslag Uppsatsstipendium! Hyresgästföreningen utlyser under 2021 ett stipendium på högst 25 000 kronor för en kandidat- eller masteruppsats på temat bostadspolitik och hyresmarknaden. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat under perioden 1 januari 2021 till 31 juli 2021 Ett hållbart och klimatvänligt företagande är viktigt för att nå de högt uppsatta utsläppsmålen. För att bidra till detta utlyser Lavendla ett stipendium på 10 000 kronor till forskning som för kunskapen om hållbarhet framåt

Qred utlyser ett uppsatsstipendium värde 10.000 kr för studenter som behandlar ämnet entreprenörskap och/eller småföretagande. Berättigad för Qreds uppsatsstipendium är de/den som ska skriva/skriver en kandidat- eller masteruppsats som berör småföretagande och/eller entreprenörskap. Uppsatsen ska belysa det som ännu inte har forskats kring och främja kunskap och nytänkande för. De fick uppsatsstipendium. 12 april 1999. ÖREBRO. Yvonne Skogsdal (barnmorska på BB i Örebro) och Mia Svantesson (sjuksköterska på iva i Örebro) delar i år Vårdförbundets i Örebro uppsatsstipendium på 2 000 kronor

Amanda Rudelius var den första någonsin att tilldelas VLT:s Lars Gustafsson-stipendium. Stipendiet på 50 000 kronor använder hon för att kunna skriva sin första roman. Nu är det dags att söka nästa års Stipendium till Lars Gustafssons minne Chalmersstudenten Adrien Moysset tilldelas Cykelfrämjandets uppsatsstipendium på 10 000 kronor för sin masteruppsats om implementering av cykelpolicy i Göteborg; Implementing Local Cycling Policies: Barriers and Success Factors in Gothenburg. Grattis till Cykelfrämjandets uppsatsstipendium! - Tack så mycket, jag känner mig hedrad Uppsatsstipendium <!-themify_builder_static-></p> <p><strong>AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom ett område som tangerar fastighets- eller entreprenadbranschen. <em>Riktlinjer och kontaktuppgifter finns på AG. Uppsatsstipendium Gösta Skoglunds Fond. 11 december 2020. Stipendium för bästa kandidat- magister- eller masteruppsats vid Umeå universitet utlyses av Gösta Skoglunds Fond. Fonden delar ut ett stipendium om 10 000 kronor till den studerande som bedöms skrivit bästa uppsats på kandidat-,. 14.0008.45 Civilsamhällets uppsatsstipendium MARTHA MIDDLEMISS LÉ MON, föreståndare, Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet; ordförande för stipendiets akademiska jury 14.20k Ideell Arena 2021-2025 MATTIAS HJELMBERG, gruppledare intressepolitik och media, n Riksidrottsförbundet; ledamot av Ideell Arenas nomineringskommitt

Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom miljörätt 202

Den 17 maj tilldelas Saga Wallander årets stipendium till Lars Gustafssons minne. Här är inledningen av hennes diktepos Platser (Det finns ingen tystnad i mig). Det skildrar tre generationer kvinnor och utspelar sig i jämtländska Handsjöbyn, Kville i Bohuslän och i Göteborg NYHET Siemens Financial Services uppsatsstipendium i finans tilldelas Lovisa Kjerstensson och Hanna Nygren, Handelshögskolan vid Umeå universitet. Uppsatsen med titeln ESG Rating and Corporate Bond Performance: An analysis of the effect of ESG rating on yield spread kommer att belönas med 20 000 SEK Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt (SCCL-Priset 2017) Hardenberger, Alexander (Mottagare) Juridiska institutionen; Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser) Beskrivning. Uppsatsstipendium. Tilldelningsdatum: 2018 sep 3: Omfattning: Nationell: Tilldelande organisationer

Stipendier för viktiga akademiska uppsatser – StiftelsenUppsatsstipendium | Landshypotek BankÄmne till uppsats — förslag till ämnen för uppsats eller

Stipendier Skatteverke

Inlägg om uppsatsstipendium skrivna av Torbjörn von Krogh. Den vinnande uppsatsen om bevakningen av Sverigedemokraterna dokumenterar en viss vilsenhet inom journalistkåren om vilka principer som ska gälla: den gamla vanliga nyhetsvärderingen (som också innehåller element av personifiering, förenkling, polarisering med mera) eller en speciell värdering, mera vaksam NYHET Siemens Financial Services uppsatsstipendium i finans tilldelas Bui Thi Mai Anh (Kelly) och Alessandra Frongillo, Handelshögskolan vid Umeå universitet. Uppsatsen med titeln How does the market perceive ESG in IPOs: Investigating how ESG factors affect IPO Underpricing in the U.S. market kommer att belönas med 20,000 SEK vid Handelshögskolan digitala examensceremoni 2021 Civilsamhällets uppsatsstipendium 2019 går till Mayya Shmidt för hennes masteruppsats i sociologi med titeln From Do It Yourself to Do It Together vid Stockholms universitet. Pristagaren får ett diplom och en stipendiesumma på 10 000 kronor. Mayya Shmidt fick Civilsamhällets uppsatsstipendium 2019

De vann Unionens uppsatsstipendium 2018. Årets uppsatsstipendium går till fem ambitiösa studier av brännande heta ämnen i linje med Unionens hjärtefrågor; att skapa ett bättre, hållbarare och mer jämställt arbetsliv. Träffa stipendiaterna och ta del av deras uppsatser här Svenskt Näringslivs stipendium för bästa examensuppsats om skatter. Svenskt Näringsliv har regelbundet en uppsatstävling för godkända kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter Inlägg om uppsatsstipendium skrivna av Wilda Nilsson. Hos Learning and Ideas for Tibet fick jag idag ännu en möjlighet att ställa frågor under lektionen i engelsk konversation. Jag frågade bland annat om de värsta problemen i Dharamsala och många påpekade mängden bilar på de smala vägarna, nedskräpningen av miljön och vattenbristen Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom miljörätt 2018. Facebook. LinkedIn. Twitter. Ladda ned som PD Hanna Svensson vinner JP Infonets uppsatsstipendium. JP Infonet delar nu för första gången ut ett uppsatsstipendium som ett led i arbetet med att göra rättsinformation mer synlig och tillgänglig för såväl studenter i grundutbildning som i forskarmiljö. Årets vinnare är Hanna Svensson för hennes uppsats Hyresavtal och offentlig upphandling

Unionens uppsatsstipendium. Unionen delar ut totalt 50 000 kronor uppdelat till fem master-, kandidat- och magisteruppsatser (alltså 10 000 kronor per uppsats) varje år. Du kan ansöka om detta stipendium om din akademiska utbildning är knuten till det privata arbetslivet QRED Uppsatsstipendium. Qred utlyser ett uppsatsstipendium värde 10.000 kr för studenter som behandlar ämnet entreprenörskap och/eller småföretagande. Berättigad för Qreds uppsatsstipendium är du som ska skriva/skriver en kandidat- eller masteruppsats som berör småföretagande och/eller entreprenörskap

Finansförbundets uppsatsstipendium. Ekonomi, Finans, Uppsatsstipendier. Ändamål: Inför varje termin kan du ansöka om Finansförbundets stipendium för en kandidat- eller masteruppsats. Uppsatsen bedöms utifrån relevans för bank- och finansbranschen, fackligt arbete eller arbetsmarknaden i stort Vingestipendiet. Varje år premierar Vinge framstående examensarbeten vid juristutbildningarna i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. Vingestipendiet delas ut till den student som skrivit den bästa affärsjuridiska examensuppsatsen vid respektive universitet under året. Stipendiesumman är på 19 000 kronor och de vinnande uppsatserna. Nyinstiftat uppsatsstipendium för dig som läser ekonomi, statsvetenskap, juridik eller internationella relationer. Bästa uppsatsidé under vårterminen 2021 premieras med 5000 kr. En summa som du fritt kan använda efter egna önskemål för att underlätta under en intensiv studietid

Stipendier för Ekonomistudier - Studentstipendium

AG Advokats nylanserade uppsatsstipendium, om 50 000 kronor, kommer på årlig basis att tilldelas den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom fastighets- eller entreprenadrätt. Stipendiet är dels avsett att för juriststudenter synliggöra AG Advokats rättsområden, dels att främja kunskapsutveckling och nytänkande inom juridiken som berör fastighets- och. Civilsamhällets uppsatsstipendium 2020. Posted by admin on feb 22, 2021 in Featured, Nyheter | 0 comments. Civilsamhällets uppsatsstipendium 2020 går till. Bright Advokats uppsatsstipendium Bright Advokat vill uppmuntra juriststudenter att intressera sig för juridik som efterfrågas av fastighetsbranschens aktörer såsom fastighetsrätt, entreprenadrätt och kommersiell hyresrätt. Brighton Advokat har därför inrättat ett uppsatsstipendium som kommer delas ut för första gången våren 2021 Uppsatsstipendium om 40 000 kronor 567 visningar 0 ansökningar Övrigt Örebro , Stockholm , Umeå Ansök snarast - senast 5/6 2020 Affärsjuridik Skriv ut Om du läser juridik i Stockholm, Umeå eller Örebro och ska skriva din examensuppsats har du möjlighet att söka ett uppsatsstipendium om 40 000 kronor Uppsatsstipendium till LiU-studenter. Posted on September 11, 2020 September 11, 2020 by Elisabet Wahrby. LiU-studenterna Karin Schalin och Linn Mauritzsson, som båda läst kandidatprogrammet i samhällsplanering, är de första studenterna som får Centerpartiet i Östergötlands uppsatsstipendium, som instiftades i våras

Stipendier - Uppsala universite

Hyresgästföreningen utlyser under 2020 ett stipendium på högst 25 000 kronor för en kandidat- eller masteruppsats på temat EU och den svenska bostadsmarknaden. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat under perioden 1 januari 2020 till 31 juli 2020 Advokatbyrån Sigeman & Co vill främja och uppmuntra till ökad kunskap inom arbetsrätt. För att åstadkomma detta har vi utlyst ett uppsatsstipendium inom det arbetsrättsliga ämnesområdet för studerande vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Med stipendiet vill byrån premiera en eller flera studenter som skrivit ett högkvalitativt arbetsrättsligt examensarbete som bidrar. Vi är glada över att presentera årets vinnare av Foyens stipendium inom entreprenadrätt! Årets vinnare heter Teodor Vikars Hall som skrivit uppsatsen..

Finansförbundets uppsatsstipendium. 26 maj 2016. Gunilla Pravitz Skriv ut. LiU-student belönad för uppsats inom affärsrätt.. Qred Uppsatsstipendium - Entreprenörskap och företagande. TILL ANNONSEN. Inläggsnavigerin Utlysning av uppsatsstipendium. fredag, september 4, 2020. SSCO - Stockholms studentkårer grundades 1896 och är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholm. SSCO har i dagsläget runt 40 medlemskårer, och tillsammans arbetar vi för ett bättre Studentstockholm med fokus på studenters bostäder, ekonomi och hälsa

Albamv: Trött Efter Smäll I HuvudetPressmeddelande - G A Lindberg instiftar stipendium förFoder och Spannmål - StipendiumAlbamv: Mall Framtidsfullmakt BankföreningenAlbamv: Perfekt Formen LateinAlbamv: Sample Form 2441

Gernandt & Danielssons uppsatsstipendium om 30 000 kronor delas ut varje år i samarbete med juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Det går till en student som läser juridik i Stockholm och som vill skriva en 30-poängsuppsats med affärsjuridisk anknytning och samtidigt få en inblick i tillvaron på en affärsjuridisk byrå Stipendium för ex-arbete om att klimatdeklarera byggnader. Agnes Östberg och Josefin Torgerssons examensarbete om att klimatdeklarera byggnader har tilldelats Uppsala kommuns uppsatsstipendium för år 2019/2020. Stipendiet är på 10 000 kr och delas varje år till sju uppsatser. Ur Uppsala kommuns motivering: Examensarbetet håller absolut. Tisdag 5 juni delades Uppsala kommuns uppsatsstipendium 2017/2018 ut på Walmstedtska gården i Uppsala. Utdelare var kommunalråd Marlene Burwick. På plats fanns också representanter från kommunstyrelsens arbetsutskott, stadsdirektören och representanter från de båda universitete Ansökan om uppsatsstipendium ska vara oss tillhanda senast fredagen den 23 februari. När ansökan är komplett bekräftar vi per e-post att den är mottagen. Stipendierna delas ut i samband med Sysavdagen som hålls i Malmö den 20 april 2018 Sök Landshypotek Banks uppsatsstipendium Ansök då om Landshypotek Banks uppsatsstipendium. Förra årets vinnare var lantmästaren Carl-Axel Andersson vars uppsats handlade om generationsskifte och om unga lantbrukares syn på att ta över lantbruksföretag SLU-studenterna Carl Filip Trolle-Hjälte och Magnus Wretemark får Landshypoteks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid. De belönas för sitt examensarbete om överlåtelseformer och hur..