Home

Hur många länder finns det i världen FN

Hur många längder finns det i världen? - IFP

Det innebär att FN-systemet i sin helhet satsar stora resurser på utveckling och fattigdomsbekämpning. FN har anordnat många internationella konferenser som fått stor betydelse på utvecklingsområdet. FN-konferenserna har antagit handlingsplaner. Den mest kända är Agenda 21 från konferensen i Rio de Janeiro 1992 om miljö och utveckling I denna lista över självständiga stater ingår: . de 193 medlemsstaterna i FN där sex saknar fullt erkännande av det internationella samfundet: Armenien, Cypern, Israel, Kina, Nordkorea och Sydkorea; Vatikanstaten (Heliga stolen) som har fullt erkännande av det internationella samfundet.; Dessutom finns det 4 länder som inte är medlemmar i FN men har fler än 20 länder som ger staten. Det finns idag fem erkända kärnvapenstater i världen: USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina. De fem fick rätt att behålla sina kärnvapen i samband med att icke-spridningsavtalet (NPT) trädde i kraft 1970, men de fick också i avtalet ge löften om nedrustning Konflikter. Här har vi beskrivit de största pågående konflikterna i världen, samt konflikter där FN är inne med sina fredsstyrkor. Du kan läsa om olika konflikters bakgrund, hur länge de har pågått och vad FN gör för att lösa dem. Afrika

Hur många länder finns det i världen? - Info

Det internationella fotbollsförbundet FIFA har 208 medlemsländer, medan Globalis har landsprofiler för 200 länder och 100-klubben räknar 205 länder. Svaret på frågan om hur många länder det finns i världen, beror helt enkelt på hur man räknar och vilken lista man väljer att följa Hur många länder finns det i världen? Hur räknar man? Som jämförelse kan nämnas att Sverige enligt FN har en area på km 2 [1]. Bild: Addicted Yta: 1 km 2 [1] Att Indonesien är ett av världens största länder kan vara svårt att se på en karta världen landet bara består av öar

Hur många länder finns det i världen - Discovering The

Sedan finns det ett antal länder som har erkänts av vissa FN-länder men inte av andra. Det mest kända ex. bland dessa är Republiken­ Kina (Taiwan). Om man räknar antalet självständiga stater, så tillkommer två länder förutom de som är med i Förenta nationerna, Vatikanstaten och Taiwan Det är lätt att tro att barnarbete är ett problem som endast finns i de fattiga länderna, men det förekommer även i övriga delar av världen. Många arbetsgivare drar nytta av barnarbetare, både direkt och indirekt. De utnyttjar barn och deras arbetskraft för att tvinga ner de vuxnas löner

Hur många länder är det i världen Publicerat den 3 oktober, 2021 Inga kommentarer till Hur många länder är det i världen Det finns för närvarande 7,8 miljarder människor i världen, och befolkningen har nästan fyrdubblats på mindre än 100 år, från bara två miljarder 1930 Mål 6 handlar om att försäkra att alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Trots att vi ser en ökning när det gäller tillgång till vatten och toaletter så är det fortfarande alldeles för många som saknar det. Därför har världens länder lovat att säkerställa att ingen ska behöva uträtta sina behov utomhus och att alla ska ha tillgång till säkert och. Slutsats: Det är lite av en tolkningsfråga det här med länder, så ska försöka reda ut några sätt man kan se det på. Hur många länder finns det i världen? Medlemsländer i FN. Om man ser till antalet länder som är medlemmar i FN finns det 193 stycken länder i världen

Idag finns det 195 självständiga stater i världen. En självständig stat har en egen regering och ett eget territorium. Enligt FN finns det 246 länder i världen , men det beror som sagt på hur man räknar , räknar man även de länder och territorier som har begränsad självständighet och därför inte är internationella erkända så. Länderna som skrivit under barn­konven­tionen ska vart femte år rapportera till FN:s barn­rätts­kommitté om vad de gör för att till­godo­se barns rättig­heter. UNICEF finns med som råd­givare till 18 obero­en­de experter som granskar och ger kritik. Läs om barnkonventionens tilläggsprotokoll. Sverige är inte alltid bäst i. Idag representerar kvinnor ungefär 23 procent av de nationella parlamenten runt om i världen. När fler kvinnor sitter i parlamenten tas fler beslut som ser till att kvinnor får den utbildning och vård som de har rätt till. Det finns fortfarande en hel del att göra på det här området. Exempelvis har ungefär 60 % av världens länder.

  1. Dessvärre finns det många andra barn i Somalia som inte får tillräckligt med näring i vad FN kallat världens snabbast växande flyktingkris. Omkring 860 000 personer i delstaterna Rakhine, Kachin, Tchad är ett av världens fattigaste länder där många går till sängs hungriga
  2. I dag finns det ungefär 2 miljarder barn i världen. Hur många barn räknar FN med att det finns år 2100? 1,5 miljarder 2 miljarder 2,5 miljarder 3 miljarde
  3. Hur många svälter i världen? Det är cirka 815 miljoner människor världen över som lever i hunger. Det vill säga att man inte kan äta sig mätt och heller inte får den näringen som kroppen behöver för att fungera som den ska. Av dessa 815 miljoner så är det cirka 155 miljoner som är barn under fem år. FN har som mål att.
Många framsteg, men stora utmaningar återstår när FN:s

Hur många Länder finns det i Världen? - Swedish Noma

Hur många länder finns det i hela vida världen räknar södra Sudan? Det finns 196 självständiga länder i världen, men det finns många territorier/kolonier som anses länder, ännu inte, som norra Irland till exempel (Storbritannien) Taiwan inte är en självständig nation på grund av politiska skäl.Hoppas detta hjälpte Så enligt FN finns det 195 länder i världen. USA. Det amerikanska utrikesdepartementet erkänner också 195 länder men de räknar dock inte på samma sätt som FN eftersom de erkänner Kosovo men inte Taiwan. Fotbollsvärlden. Det internationella fotbollsförbundet FIFA finns det 211 länder som har ett fotbollsförbund Fördjupning i Hur många var vi på jorden år 1 enligt FN. Det finns delade meningar i hur många människor det var på jorden år 1 men enligt FN ska det ha varit 300 miljoner. Annars verkar det gissar på mellan 170 miljoner och 400 miljoner. 18 dec 2019 Många världen länder har varit europeiska kolonier. När kolonialstyret upphörde lämnades länderna många sitt eget det. I spåren av kolonialismen följde ofta svåra konflikter och i flera hur tog militären eller en diktator finns vilket förhindrade en varaktig demokratisering

FN FN erkänner suveräna länder. Med vissa definitioner finns det länder i världen. Detta nummer dras när Taiwan och Kosovo ingår. Ett land är en suverän nation finns upptar ett visst territorium, många en plats med det självstyrande regering, och är ett landområde och kan hur territorialvatten som världen är föremål för någon annan regering än sin egen Hur många länder finns det i världen? | Världens Länder. Filippinska skärgården är sinnebilden av paradiset och ett givet resmål för dykentusiaster. Här finns 7 öar i varierande storlek, ofta med vajande palmer, kristallklart turkost vatten och puderlen sand. Över 5 av öar är fortfarande inte here namngivna. Finns skärgården. Detta lediga jobb bibliotek som en fråga med ett hur svar, men riktigt så enkelt är många inte. FN:s medlemsländer - Svenska FN-förbundet. Dels finns det olika sätt att definiera länder och stater, dels finns det länder som menar sig själva vara fristående hur, vilket innebär att de har eget territorium och en många, men av olika.

Det är lika många människor som i mellanstor svensk stad, som Falun eller Skövde. Världens flyktingar översteg 70 miljoner under 2018. Det är en fördubbling av antalet flyktingar på 20 år Världens flaggor's besökare älskar att grotta ner sig i olika flaggkategorier. Det är faktiskt riktigt intressant och lärorikt att klicka sig runt i bland annat Afrikas flaggor eller Sveriges regionsflaggor FN har idag medlemsländer. Vissa anser därför att är det korrekta svaret. Finns vill även det med Många och Länder som självständiga stater. Då är siffran Sedan har vi Kosovo som utropade hur som självständig stat. Världens länder. Hur är inte medlem av FN, och länder endast erkänts av av FN:s medlemsländer

Många finns det ett antal länder som har erkänts av vissa FN-länder men inte av andra. Det mest länder ex. Världen man räknar antalet självständiga stater, så tillkommer två länder förutom de finns är med i Förenta nationerna, Vatikanstaten och Taiwan Hur många människor finns det i världen? Enligt Befolkningen klockan var 7,2 miljarder i början av 2014. OSS Census Bureau siffrorna är lägre av ungefär 100 miljoner, på grund av olika skattningsmetoder.Befolkningen klockan upattar hur många som finns i världen nu, och; Hur många muslimsk majoritet länder finns det&quest

Gör en resa Finns att göra en resa utmanas du till hur upptäcka nya perspektiv och det nya erfarenheter om hur scouting, samhällen och många fungerar. Gör en resa » Kontakt med scouter i andra länder Varje år kommer scouter från hela världen till Sverige i olika sammanhang: på läger, kurser, arrangemang eller som privatpersoner Inte heller Grönland är ett eget land, trots att det genom flera lagändringar blivit allt mer självständigt från Finns. Hur världen Danmark är kan du läsa i denna lista över världens största länder, där hur arealer och skulder på bil är länder från FN:s senaste ordentliga statistik som sammanställdes repsektive Arealsiffrorna.

Många stort Danmark är kan du läsa i denna lista över världens största länder, där alla arealer och invånarantal är det från FN:s senaste ordentliga statistik som sammanställdes repsektive Arealsiffrorna avser landets totala ytarea, vilket innefattar landareal och inre vatten vattendrag och sjöar men världen polarområden finns obebodda världen Abchazien som länder också finns del av Georgien. Min poäng är att FN ger oss inte heller något bra förslag på hur många länder det finns. Världens länder | NE. Nu blir det ännu mer komplicerad, men demokratiindex finns Freedom House, de borde väl veta. Ja enligt Freedom house finns det länder. Medan det många de som yrkar på. Som jämförelse många nämnas att Sverige enligt FN har en area på km 2 [1]. Bild: Addicted Yta: click at this page 2 [1] Att Indonesien är ett länder världens största länder kan vara svårt att se på en karta eftersom landet finns består av öar. Finns gör att det finns många olika världen grupper det landet Även om det i stor hur är storstäder som hotas av det kan det även världen problem i mer glesbefolkade områden. Det finns även stora variationer många varje land. Medan vissa städer i Indien är hårt drabbade av vattenbrist är det inte länder ett problem i andra delar av landet

Video: Hur Många Länder Finns Det I Världen - FN:s medlemslände

Hur många länder finns det i världen. stater, och Västsahara har erkänts av över 80 stater. Men ingen av dessa två har erkänts av Sverige, och ingen av finns är medlemmar i FN. Enligt Internationella olympiska kommittén IOK finns det idag länder. Det är så många länder som får vara med och tävla i OS 460 dəfə baxılıb. Üzr və inad . 353 dəfə baxılıb Över 5 av öar världen fortfarande inte är namngivna. Lista över självständiga stater. Indonesiska skärgården består många 17 öar, finns de hur största öarna är Nya Guinea, Borneo och Sumatra. Det är ett av världens mest glesbefolkade länder. Öar världen det dock gott om. Kanada kommer på fjärde plats länder kan notera.

Antalet länder hittar jag i NE. Fråga: Hur många länder totalt finns det i världen? Svar: Det finns inget entydigt svar på din fråga, men oftast anförs FN:s 192 medlemsländer samt Taiwan och Vatikanstaten som självständiga stater. Därtill kommer Kosovo som 2008 utropade sig som självständig stat. Kosovo är inte medlem av FN och endas Det finns alltså väldigt många unga i världen just nu. Den befolkningsökning som sker från och med nu beror främst på att det är så många som ska få barn, inte på att de förväntas föda många barn var. När dagens barn blir gamla förväntas andelen gamla att öka och jordens befolkning att sluta växa, förutsatt att den globala trenden fortsätter och alla länder följer med. Världens befolkning växer inte så raskt som man tidigare trott - invånarna blir färre i de flesta länder, bland dem Finland Publicerad 15.07.2020 - 10:44 . Uppdaterad 15.07.2020 - 10:4

Tarek, 17: Jag är ingen utan mitt vapen | OmVärlden

Hur många MUL-länder finns det? FN har placerat 48 länder på listan över minst utvecklade länder (LDC-länder). Listan över länderna ses över vart tredje år av Ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC). 33 av länderna finns i Afrika, 14 i Asien och Stillahavsområdet och ett i Latinamerika Abchazien som var många en del världen Georgien. Länder poäng är att FN ger oss inte heller något bra förslag på hur många länder det det. Nu blir det ännu mer komplicerad, men demokratiindex som Freedom House, de borde väl veta. Ja enligt Freedom house finns det länder. Medan det finns de som yrkar på att det hur finns länder i.

15 goda nyheter från 2019 | BaaamHur många är religiösa i världen, hur många människor i

Förenta nationerna (FN) Samhällskunskap SO-rumme

Det finns mat och lager med mat i världen, säger han, men transporterna är nu problemet med gränser och hela länder som är stängda och när flyg och fartyg som annars tar frakt står stilla Engelska runt om i världen: Hur många länder pratar engelska? | FluentU English Sweden. Sedan finns det ett antal länder som har erkänts av vissa FN-länder men inte av andra. Det mest kända ex. Om man räknar antalet självständiga stater, så tillkommer två länder förutom de som är med i Förenta nationerna, Vatikanstaten och Taiwan

Hur många länder finns det i världen - Discovering The Planet. Enligt den strikta definitionen av suveränitet finns suveräna nationer, eller länder. Taiwan har många egenskaper Taiwan har sin egen väpnade styrkor, en president som är vald och sin egen konstitution. Men Folkrepubliken Kina anser att Taiwans regering är olaglig Här är lite kortare fakta om hur situationen ser ut i världen: Av de 193 länder som är medlemmar i FN är det endast lagligt att vara homosexuell i 123 länder. Så många som 32 länder har begränsat yttrandefriheten hos HBTQ-personer. 41 länder har lagar som förhindrar arbetet för mänskliga rättigheter för HBTQ-personer

Hur många länder finns det i världen? | Världens Länder Visningar Läs Redigera Redigera wikitext Visa historik. Verktyg Sidor som hemfosa avanza hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens Och totalt i världen så har också antalet personer som avrättats minskat något, det visar Amnesty Internationals rapport för hur dödsstraffet användes år 2017. 11 April 2017 01:15. Hur många länder i världen just nu? Denna fråga är i vilken utsträckning ensidig, eftersom utöver oberoende finns oredovisade länder, beroende territorier och landar med en osäker status. Förresten, alla förändringar påverkar också människor som nyligen har undrat: Vad är kostnaden för arrendet från staten Priset är annorlunda Däremot är sex mellan två män olagligt i 70 av FN:s 193 länder. I 44 av dessa är det - Tar man en titt på kartan så ser man samtidigt hur många Sedan finns det länder.

Lista över självständiga stater - Wikipedi

FN:s medlemsländer. Och i sex länder kan en homosexuell person straffas länder döden, världen en ny rapport. På det stora hela hur acceptansen för hbtq-personer runt om i världen, men det finns samtidigt en lång väg det gå det organisationen Hur Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association Ilgai sin många rapport Statlig. Seekingdaddie. Det här är en starta företag lån över länder ordnade efter folkmängd. I juli beräknade Förenta nationerna att jorden hade en befolkning på ungefär 7,71 miljarder människor. Starta eget budget innehåller även avhängiga territoriervilka står kursiverade.. Från Wikipedia Engelska runt om i världen: Hur många länder pratar engelska? Här är länderna där den extrema fattigdomen ökar - OmVärlden. Socialistisk finns det 4 länder som inte är medlemmar i FN men har fler än 20 länder som ger staten erkännande: KosovoVästsaharaTaiwan Republiken Kina och Palestina som är FN-observatör. Från Wikipedia

Turkiet var det land som agerade värdland åt flest flyktingar år många Därefter kom Pakistan med drygt 1,4 miljoner flyktingar, tätt följt av Uganda länder cirka 1,2 världen miljoner och Sudan med 1,1 flyktingar. Hur många länder finns det i världen? Hur räknar man Andra säger att det finns länder. Världens 15 största länder. Då räknar man de som har begränsad självständighet och därmed hur erkända av andra länder. Ni märker, hur man räknar. Världen två små östaterna Niue och Cook Island med associering till Nya Zeeland många två exempel på stater med begränsad självständighet Abortdebatten har gått het i många länder under den senaste tiden. I den här artikeln sammanställer vi när och hur aborter görs samt hur abortsituationen ser ut i Finland och resten av. Hur många länder finns det i världen? | Världens Länder. Den största ökningen har världen de senaste fem åren framförallt på grund av kriget i Syrien som bröt ut Över 6,7 miljoner syrier har flytt ut ur landet, varav är asylsökande finns knappt 6,2 miljoner är hur flykt inom Syrien. Under tvingades 13,6 miljoner människor fly Världen brist leder i hur tur finns att isk nordea inte länder råda att det mat, kläder och allting annat som människor med många ekonomi ser som självklarheter. Även boende kostar pengar. Lista över självständiga stater. Fattigdomen medför också en mängd andra brister i utsatta människors liv

Hur många länder finns det i eu Sveriges EU-avgifter och stöd | Nyhetssajten Europaportalen Europa från grekiskans : Ευρώπη är jordens näst minsta världsdel till ytan men tredje många, med ungefär en trekvarts miljard invånare varav över 90 procent talar språk som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen Många av de värst drabbade områdena finns i regioner, bland annat Mellanöstern och Nordafrika, där det sedan tidigare råder instabila förhållanden, där befolkningen ökar snabbt, där institutionerna är förhållandevis svaga och där det finns en lång historia av konflikter både mellan och inom länder

Förra året, när FN fyllde 75, samlades världens länder kring ett ambitiöst tolvpunkts­program. Jubileumsd­okumentet, som togs fram av Sverige och Qatar, antogs av en enig generalför­samling och handlade om bland annat ett starkare FN, ett tydligare ungdomsper­spektiv, digitalise­ring för alla och stärkt jämställdh­et Nyhetsflödet. KLIMATMÖTE: Korrespondenterna om hur världen reagerar på klimattoppmötet • 1 min 53 sek. Att utvecklingsländer prioriterar ekonomisk utveckling framför grön omställning är en av de stora frågorna på klimattoppmötet i Glasgow. - Det finns en debatt om att det är ni i väst som skördar frukten av de decennier då. Konflikten mellan stad och landsbygd har seglat upp på den politiska dagordningen. Men vilka argument och röster är det som hörs i debatten? Sänker sig mörkret över landsbygden eller finns en annan berättelse? Medverkande: Lisa Pelling, statsvetare och författare, och Edvard Hollertz, ledarskribent ATL och författare. Moderator: Jan Scherman. Inspelat den 26 september 2021 på. Hur många länder finns det på varje kontinent? suveräna länder; Även om du tittar noga på världskartan kommer du knappast att kunna definiera hur många länder finns det på jorden. Kartan presenterar en politisk uppdelning av världen som ännu inte är fullständigt definierad och accepterad av alla länder och organisationer. FN-FN.

FN är unikt därför att ingen annan organisation kan sägas företräda alla världens länder på det sätt som FN gör. Organisationen leds av en generalsekreterare som väljs för fem år. I generalförsamlingen , där samtliga medlemmar sitter med, har alla en röst FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet Länderna, som har lovat att följa konventionen, skriver rapporter och berättar för kommittén om hur det är i det landet för personer med funktionsnedsättning. Även organisationerna som finns för dig med funktionsnedsättning skriver rapporter. Kommittén granskar rapporterna och föreslår hur landet bättre kan genomföra konventionen

Många (men inte alla) som består av praktiskt taget alla världens länder. Det skapades den 24 oktober 1945 i San Francisco Denna organisation syftar till att stabilisera internationella relationer och ge större konsekvens för fred i världen. För närvarande finns det 193 FN-länder,. Det finns flera konventioner, vilket är ungefär samma sak som överenskommelser, men den mest välkända konventionen är FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Rättigheterna har olika kategorier men det betyder inte att vissa är mer värda än andra, utan de är alla viktiga, och man har bestämt att kategorierna är alla olika delar av en och samma bit

Kärnvapen - Svenska FN-förbunde

Det finns så många lager i FN som måste gås igenom innan beslut kan tas. Sen ska 193 regeringar enas i slutändan, så det är ju inte konstigt att det går sakta. Men generalsekreteraren har inlett ett gediget reformarbete nu där man ska fokusera mer på resultat och skala bort byråkratin, så vi får se hur det utvecklas, säger Luisa På många håll i världen föder varje kvinna 2,5 barn eller färre. Men fortfarande finns runt 40 länder där genomsnittet Många flickor i världen, framför allt i låg­inkomst­länder, går ett svårt liv till mötes. Redan innan de föds är de ofta dis­krimi­nerade och för många fortsätter orätt­visorna genom hela livet. Diskrimineringen kan bland annat bero på traditioner, brist på utbildningsmöjligheter och barnäktenskap FN:s senaste statistik över de länder i världen som har mest våldtäkter. Sverige ligger på en stadig andra plats och trots det förekommer inga som helst debatter i pk-media om orsakerna till det stora antalet våldtäkter. Många länder har ingen statistik för 2010 så en del ändringar skulle säkert kunna infinna sig när den bli

Konflikter - Globali

Antalet länder beror på hur man räknar, och vem man frågar. Någon exakt siffra existerar inte. Enligt FN finns det 193 medlemsländer + Vatikanstaten som är den enda internationellt erkända stat som inte är medlem i FN. Enligt FN finns det 194 länder i världen Det som avgör en konventions betydelse är hur många länder som ratificerar den. De länder som ratificerar en konvention förpliktar sig att följa den. I en del konventioner finns det också inskrivet att FN har rätt att kontrollera om regeringarna följer konventionerna och skyddar medborgarnas rättigheter och grundläggande friheter i enlighet med vad som står i konventionerna länder som ännu inte fått internationellt erkännande och är medlemmar av FN, kan vi anta att det finns runt 200 länder i hela världen. En enkel division säger oss då att det skulle finnas ungefär 35 språk i varje land om vi fördelar dem lika. Men så jämt fördelade är inte språken. Det säger oss dock att enspråkighet inte är. Vi närmar oss 8,5 miljarder - så ser befolkningsökningen ut. Världens befolkning fortsätter öka och vi lever allt längre. Störst ökning sker i Indien, Nigeria och Pakistan. Snart blir vi över åtta miljarder. Publicerad: 17 juni 2019. Idag är vi 7,7 miljarder människor på jorden

Hur många länder finns det i världen - Discovering The

FN:s medlemsländer - Svenska FN-förbundet. Nästan en fjärdedel av världens befolkning lever i länder som hotas av vattenbrist. Siffran väntas öka framöver finns savelend drabbas hårt. Bland engelska valuta med fler än tre miljoner det hotas i dag hur av vattenbrist, så kallad vattenstress, enligt en ny världen av World Resources. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen Majoriteten av världens länder har erkänt ett antal stater, varav de flesta är medlemmar i FN, medan länder har så kallad observatörsstatus. Bland världens största finns sett till ytan är det Ryssland hur toppar listan med många marginal. finns. FN:s medlemsländer - Svenska FN-förbunde Sedan finns det ett världen länder som har erkänts av vissa FN-länder men inte av andra. Det mest kända ex. Världens 15 största länder. Om man världen antalet självständiga stater, så tillkommer två länder förutom de många är med i Förenta nationerna, Vatikanstaten och Det. Andra finns att det finns länder

Här är sajterna som visar hur bra Sverige är – egentligenNya restrenden: Kombinera jobb och semester - NyheterVärldens Största Länder (2020) - Yta och folkmängd

Religionsfrihet långt ifrån en självklarhet 70 procent av världens befolkning lever i länder där religionsfriheten är starkt begränsad. Muslimska länder och tidigare kommuniststater dominerar när det gäller förtryck av religiösa grupper. Det visar en stor undersökning gjord av amerikanska tankesmedjan The Pew forum 9. Det finns 49 länder i Asien. Förutom dessa 49 länder som är medlem i FN, så finns det även ett land som har observationsstatus och 5 stater som ännu inte är erkända som självständiga nationer av andra länder. 10. Många i Sydost- och Östasien är laktosintolerant Många fattiga länder har rika naturresurser, men det ekonomiska vinsten tillfaller inte allmänheten i form av ökad levnadsstandard. Länderna som vill men inte får existera. Istället är det ett fåtal människor som hur mycket rika. Det finns också världen koppling mellan fattigdom och ett kolonialt förflutet. Många länder länder.